Skip to content Skip to footer

3D tisk zábavnou formou zároveň rozvíjí kreativitu i technické myšlení. V moderním školství je jednou z nejpopulárnějších nových technologií. Chcete 3D tisk při výuce také využít, ale nevíte jak začít? Pomůžeme vám! Jsme vývojáři a výrobci světoznámých 3D tiskáren ORIGINAL PRUSA. Pro všechny školy, univerzity a další vzdělávací instituce jsme v září 2020 spustili program Průša pro školy, který vám s 3D tiskem pomůže po technické i didaktické stránce.

 • Individuální zvýhodněná nabídka tiskáren
 • Speciální balíčky spotřebního materiálu a součástek
 • Přístup k databázi projektů
 • Poradenství od expertů na 3D tisk
 • Školení na míru pro učitele
 • Dedikovaná technická podpora pro školy

Do programu se zatím zapojilo více než 2150 škol, domů dětí a mládeže, knihoven a dalších institucí napříč celou Českou republikou.
Více než 1350 z nich už využilo možnost získat od nás 3D tiskárnu zdarma. 

Našim cílem není prodat do škol 3D tiskárnu a dál se o nic nestarat. Věříme, že většina učitelů je moderním technologiím otevřená, ale při své úrovni vytížení už nemají kapacitu zvládnout učit se všechno sami. Vybavení se nakoupí, ale pak na něj sedá prach. Proto chceme pomoci vytvořit platformu, přes kterou si budou vyučující navzájem sdílet své projekty, konzultovat problémy a řešit je.

Po technické stránce jsme dokonale připravení, máme skvělé tiskárny, přehledné manuály a návody, uživatelskou podporu. To ale samo o sobě nestačí, klíčové jsou konkrétní, praktické projekty – tedy co, jak a proč ve školách tisknout. Vytvořili jsme pár jednoduchých projektů jako vzor a postupně budeme přidávat další. Hlavní cíl je ale inspirovat vás, učitele, k vlastní tvorbě.

Obsah vytvořený samotnými učiteli bude vždy nejlépe odpovídat skutečným potřebám ve školách. My jsme experti na 3D tisk – potřebujeme ale i vás, experty na každodenní praktickou výuku. Vše, co děláme, je “open source”, věříme ve sdílení vědomostí mezi nadšenci zapálenými pro stejnou věc. Projekty, které vytvoříte, budou k dispozici dalším školám a naopak. Zároveň budou vizitkou kvality výuky na vaší škole.

 • Začněte vyplněním registračního formuláře do programu Průša pro školy, který naleznete v záložce registrace. Zaškrtněte pole „Mám zájem o tiskárnu zdarma“. Ozveme se vám a domluvíme se na možném termínu a formě školení. To by měl absolvovat jeden až dva zástupci vaší školy.
 • Po absolvování školení podepíšeme zápůjční/darovací smlouvu a domluvíme se na předání 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S, případně Original Prusa MINI (podle domluvy a aktuálních zásob)! Tu budete mít k dispozici po dobu tří měsíců.
 • Začněte tiskárnu používat ve výuce. Poskytneme vám vše, co budete do začátku potřebovat. Po celou dobu jsme vám k dispozici, rádi poradíme po technické i didaktické stránce.
 • Vytvořte s pomocí této 3D tiskárny se studenty svůj vlastní projekt. Není nutné, aby byl komplikovaný nebo dokonale zpracovaný. Naopak, uvítáme i jednoduché projekty pro začátečníky. Jak projekt vytvořit můžete najít v záložce Tvorba projektu.

Co se způsobu zpracování týče, můžete se inspirovat projekty v naší databázi Printables.com. Odevzdáním projektu nám dáváte souhlas s jeho zveřejněním, v databázi budete uvedení jako autoři. 

Pokud během tří měsíců dodáte projekt, který bude splňovat níže uvedená kritéria, 3D tiskárna se stává majetkem vaší školy, a to zcela bezplatně. Nejedná se o soutěž, nebudeme vyhlašovat vítěze, nehledáme nejlepší projekt na světě. Rádi odměníme autory všech projektů, které budou splňovat uvedená základní kritéria.

Do výzvy se můžete zapojit (a získat další tiskárnu zdarma) i pokud tiskárny Original Prusa ve vaší škole používáte už nyní.

NÁPAD, SMYSL A CÍL

Stručně zformulováno, co je obsahem projektu, jaký je jeho cíl, pro koho je určený. Projekt by měl mít určitou vzdělávací hodnotu či praktické využití, měl by děti bavit. Kreativitě se meze nekladou, téma je zcela na vás. Pamatujte však, že by projekt měl být srozumitelný, adekvátně složitý pro danou věkovou úroveň studentů a měl by být použitelný ve výuce i na dalších školách.

3D MODELY

Soubory ve formátu .3mf (případně .stl), tedy 3D model v editovatelné podobě; a .gcode, soubor konkrétních instrukcí pro 3D tiskárnu, který vygenerujete v programu PrusaSlicer. Pokud nemáte zkušenosti s 3D modelováním, doporučujeme program Tinkercad, který je určený primárně pro děti, je jednoduchý a má intuitivní ovládání. Pro pokročilejší je pak k dispozici program Autodesk Fusion 360. Oba programy jsou pro školy zdarma.

FOTODOKUMENTACE

Vyfotografujte proces i konečný výsledek vaší tvorby, s důrazem zejména na proces – hotové 3D výtisky můžeme případně vyfotit později. Pokud by na fotografiích byly obličeje studentů, myslete prosím na to, aby použití nezabránila absence souhlasu se zveřejněním.

NÁVOD

Popište prosím v editovatelné podobě (např. soubor ve formátu .doc, docx) krok za krokem postup při tvorbě projektu. Návod může obsahovat různé obrázky i nákresy. Vše raději „polopatě”, srozumitelnost je důležitější než dokonalá literární forma 🙂

V každém případě, počítáme s tím, že vám s výše uvedeným obsahem pomůžeme a doladíme ho společně – upravíme 3D modely, fotografie, nákresy i doprovodný text.

 • Základní školy
 • Střední školy a učiliště
 • Vysoké školy a univerzity
 • Domy dětí a mládeže
 • Technické kroužky
 • Knihovny
 • Veřejné dílny a maker laby
 • A další (pokud si nejste jisti, zaregistrujte se – ozveme se vám v každém případě)

3D tisk u žáků rozvíjí kreativitu a vynalézavost, ale zároveň je i učí, jak tyto vlastnosti reálně uplatnit – zkoumat využitelnost, proveditelnost, testovat hranice svých znalostí i možností technologie.

Příležitost proměnit svůj vlastní nápad ve skutečnost je velkou satisfakcí, motivuje žáky dotáhnout do konce i delší a komplikovanější projekty. Učí je spolupracovat a aktivně vyhledávat informace – tyto technologie stojí a padají na komunitě, která své znalosti navzájem sdílí. Dobře ilustruje jevy z různých školních předmětů zároveň, od geometrie při kreslení 3D modelu po chemii a fyziku při zkoumání vlastností různých materiálů při tisku (teplota tavení, tvrdost, pružnost, teplotní roztažnost atd.).

Ovládání 3D tiskárny není nijak složitější než ovládání klasického počítače a pro žáky a učitele je snadné si potřebné znalosti osvojit. Technologie 3D tisku už dávno není pouze záležitostí vědců a technických nadšenců, ale má co nabídnout i vám a vaší škole.


Máte zajímavý nápad, jak využít 3D tisk při výuce?

Text a fotografie: Průša pro školy