Skip to content Skip to footer

Úvod

Zprávy z knihoven

Regionální knihovní systém

Provozujeme regionální knihovní systém pro 33 pražských místních knihoven.

Odborné poradenství a konzultace

Knihovnám poskytujeme konzultace ze všech oblastí knihovnické a informační činnosti včetně metodických návštěv a praktické pomoci při řešení odborných problémů.

Statistika knihovnických činností

Shromažďujeme, zpracováváme a vyhodnocujeme statistické údaje o činnosti obsluhovaných knihoven v kraji a hodnotíme knihovny dle standardů poskytovaných služeb.

Vzdělávání knihovníků

Zajišťujeme celoživotního vzdělávání knihovníků a informujeme o aktuálním dění v oboru. Podporujeme vzájemnou spolupráci a komunikaci knihoven v kraji.

Výměnné knihovní fondy

Spravujeme kvalitní, aktuální a odborně zpracované knihovních fondy a staráme se o jejich efektivní využití v obsluhovaných knihovnách kraje.

Revize a aktualizace knihovních fondů

Zajišťujeme zákonné revize a aktualizace knihovních fondů v obsluhovaných knihovnách, včetně aktualizací knihovních online katalogů a zpracování protokolů o výsledku revize.

Vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity

Podporujeme transformaci knihoven na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí. Prezentujeme moderní vzdělávací aktivity a příklady dobré praxe.

Regionální knihovní systém
Odborné poradenství a konzultace
Statistika knihovnických činností
Vzdělávání knihovníků
Výměnné knihovní fondy
Revize a aktualizace knihovních fondů
Vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity

Sdílený katalog Praha

Katalog výměnného fondu MKP

Hlášení výpadku systému Tritius

Návody Tritius

Plakátovač

Městská knihovna v Praze