Skip to content Skip to footer

Nadcházející Akce

Digitální služby státu v knihovnách

Ústřední knihovna, Velký sál Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Naučili jsme lidi používat internet. Teď jim můžeme pomoct naučit se používat "digitální stát" a pomoci k tomu, aby ve společnosti nevznikaly nové nerovnosti mezi těmi, kdo umí a neumí pracovat s technologiemi.

Pracovní právo v praxi

Ústřední knihovna, klubovna Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Cílem tohoto komplexního semináře je poskytnout účastníkům ucelený přehled o pracovním právu. Jde o komplexní výklad pracovního práva s důrazem na aktuální změny v zákoníku práce.

Setkání ke komiksům VII

online

V pořadí sedmé on-line setkání s akvizitérem a lektorem komiksů v MKP ve formě přednášky s prostorem pro případnou diskusi.

Digitální etiketa

online

Kurz se soustředí na digitální etiku v knihovnách a práci s digitálními dokumenty.

Volně dostupné aplikace

učebna Provaznická Provaznická 3, Praha 1

Využití aplikací dostupných zdarma pro knihovníky. Různé druhy komunikačních nástrojů a představení nenákladné platformy pro distribuci sdělení, zdroje zdarma pro práci.

Autorské právo v architektuře

pobočka Dům čtení Ruská 1455/192, Praha

Účastníci kurzu si osvojí základy autorského práva v architektuře, přičemž výklad bude doplněn o bohatý přehled příkladů z praxe a o judikaturu nejen českých, ale i zahraničních soudů.

Digitální etiketa

online

Kurz se soustředí na digitální etiku v knihovnách a práci s digitálními dokumenty.

Life balance – propojení pracovního a soukromého života

pobočka Dům čtení Ruská 1455/192, Praha

V rámci interaktivního semináře probereme strategie pro dosažení harmonie v obou těchto oblastech, zaměříme se na techniky pro zvládání stresu a další konkrétní praktické tipy pro spokojený život.

Volně dostupné aplikace

učebna Provaznická Provaznická 3, Praha 1

Využití aplikací dostupných zdarma pro knihovníky. Různé druhy komunikačních nástrojů a představení nenákladné platformy pro distribuci sdělení, zdroje zdarma pro práci.

Komunikace v krizových situacích

Ústřední knihovna, klubovna Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Kurz je zaměřen na bezprostřední reakci organizace na krizové situace. Absolventi zvýší své kompetence při vedení krizového týmu, práci s informacemi a komunikaci s médii.

Rozpočtový proces příspěvkových organizací

Ústřední knihovna, klubovna Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Na kurzu se dozvíte, jak z rozpočtu vytvořit účinný nástroj (nejen) finančního řízení svěřené příspěvkové organizace.

Znalost autorského práva v praxi

pobočka Korunní, klubovna Korunní 2160/68, Praha

Účastníkům kurzu budou představeny základy autorského práva. Následovat bude detailní výklad ke způsobům oprávněného užití díla, s důrazem na využití v praxi.