Skip to content Skip to footer

S novým rokem přichází do českých knihoven i nové komunikační téma a asi jste již zaznamenali, že na roky 2023-24 to bude mediální gramotnost. To samozřejmě neznamená, že se již nebudeme věnovat udržitelnosti, spíš jaksi “rozšiřujeme repertoár” 😊 A také se dá říct, že mediální gramotnost není pro knihovny žádnou novinkou, pomáhat lidem v orientaci ve světě médií je jedním z našich hlavních úkolů. A k tomu dnes již neodmyslitelně patří počítač a přístup k internetu.

Většina z nás internet používáme každodenně a starší lidé nejsou výjimkou – počítač dnes občas užívá každý třetí starší člověk. S tím u nich narůstá strach a obavy, aby něco nepokazili. A navíc nejen na ně číhají na každém rohu internetoví podvodníci, kteří stále zdokonalují svoje praktiky.

Kybernetických útoků v Česku je stále více – v roce 2021 odhalili policisté přes devět a půl tisíce případů podvodu na internetu, za uplynulý rok bude číslo zřejmě ještě vyšší. Obětí se přitom může stát kdokoliv, nejen senior. Zejména starší lidé však mají problém triky internetových podvodníků rozpoznat. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) proto vytvořil vzdělávací pomůcku s názvem SENIOR. Jejím cílem je zvýšit osobní bezpečnost seniorů při využívání internetu a je užitečná především pro rozpoznávání škodlivé elektronické komunikace.

SENIOR je akronymem, který vychází ze slov „Soubory“, „Emoce“, „Nátlak“, „Instrukce“, „Odkazy“, „Reputace“. Symbolizuje a zároveň upozorňuje na prvky a metody, které internetoví útočníci často používají ve škodlivé elektronické komunikaci a senioři se s nimi mohou běžně setkat. Pomůcka je určena pro všechny (nejen) seniory. Ocenit by ji měli především ti, kteří internet využívají a potřebují využívat aktivně a pravidelně, ale současně se obávají, aby z vlastní nevědomosti neudělali chybu, která je může přivést do problémů. „Nebezpečí v kyberprostoru může číhat doslova na každém kliknutí, proto je důležité být stále obezřetný. To platí pro každého z nás, včetně seniorů. Našim cílem je i díky tomuto projektu udržet je, stejně jako ostatní spoluobčany, v bezpečí před internetovými útočníky,“ sdělil k tématu ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.

Při vývoji vzdělávací pomůcky realizoval NÚKIB průzkum mezi seniory a využil mj. existující vědecké studie. Pomůcka byla také konzultována se skupinou seniorů Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. S ohledem na celospolečenský přesah projektu se povedlo NÚKIB pro podporu pomůcky získat mnoho partnerů. Například Policii České republiky, sdružení CZ.NIC nebo projekt SenSen (Senzační senioři), který má v České republice zhruba 150 seniorských klubů, a právě kyberbezpečnost patří k nejdůležitějším tématům, které teď řeší.

Vzdělávání seniorů je jedním ze záměrů Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021-2025, kde se uvádí, že senioři patří mezi jednu z významných skupin české populace, kterou je vhodné vzdělávat, aby se při používání digitálních technologií a internetu cítila bezpečně. A zde se dostáváme zpět k mediální gramotnosti a roli knihoven jako pomocníka při vzdělávání. Právě pomůcka SENIOR je totiž jedním z nástrojů, kterými můžeme pomoci našim uživatelům zorientovat se na internetu.

Přijďte se s ní seznámit na vzdělávací webinář, který se bude konat v pondělí 16. ledna od 9 hodin. Krom seznámení s pomůckou SENIOR se můžete těšit i na řadu užitečných tipů pro práci se seniory. Prostor bude také pro sdílení zkušeností, diskuzi a představení další vzdělávací nabídky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Zdroj: NÚKIB, upravila Eliška Fuxová