Skip to content Skip to footer

Bibliotheca inspirans 2022 je ocenění pro knihovny, které svým návštěvníkům nápaditým způsobem pomáhají s lepší orientací ve spleti rozporuplných informací. Městská knihovna v Praze se díky workshopu deFacto stala jednou ze sedmi oceněných. Vyhlášení proběhlo v Olomouci 15. září na největší knihovnické konferenci Knihovny současnosti 2022.

V roce 2022 proběhl první ročník zaměřený na mediální vzdělávání. Za své aktivity, kterými inspirují i další knihovny, bylo oceněno celkem 7 knihoven, od velkých krajských až po ty menší v obcích pod 50 tisíc obyvatel. Bibliotheca inspirans je v současnosti jediné ocenění v Česku, které nevzniklo uvnitř knihovnické obce, ale přichází jako podpůrný impuls z vnějšku. „Knihovnice a knihovníci odvádějí skvělou práci. Skrze toto ocenění jim dáváme jasně najevo, že si jejich práce vážíme. Chceme, aby naši spoluobčané, zřizovatelé knihoven i státní úředníci stejně jasně jako my viděli, jak inspirativní mohou knihovny být,“ říká Tereza Lišková z Nadace OSF, která s knihovnami právě na rozvoji mediálního vzdělávání dlouhodobě spolupracuje a je spolupořadatelem ocenění Bibliotheca inspirans.

Městská knihovna v Praze zaujala porotu lekcí nazvanou deFacto. Jde v podstatě o workshop pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol. Jeho kouzlo spočívá i v tom, že během něj žáci a studenti intenzivně používají mobilní telefon. 

„Běžná praxe je, že k nám do knihovny přijde třída a vyučující děti vyzve, aby byly zticha a schovaly mobily. První, co jim řeknu já, je, že mají mobily zase vyndat a připojit se na wi-fi, nebo použít data.“ 

Workshop pro mladší žáky se zaměřuje na hledání řešení. „Máme k dispozici reálný článek z médií o hře Fortnite a dětí ověřují, jestli se příběh, který je v něm popsaný, stal, nebo ne. Hodně pracujeme i s fotkami nebo obsahem, který reálně konzumují. Pracují ve skupinách a s mobily. Zaměřujeme se i na téma kyberšikany,“ popisuje práci s mladšími žáky Ondřej Hudeček, který za workshopem stojí . Studenti středních škol pak řeší tři úkoly a učí se rozdělovat média na bulvární a seriózní nebo diskutují o fungování reklamy. „Pracujeme s konkrétním článkem o globální změně klimatu. Bavíme se o tom, co jsou novinářské chyby a co už dezinformace. Ověřujeme informace, což studenti samozřejmě už umějí, ale obvykle si na to nedají ten čas. Společně pak hledáme odpovědi,“ pokračuje Hudeček.

Cílem workshopu tedy není naučit děti a dospívající informace ověřovat, ale upozornit je, že je třeba přemýšlet o tom, co vidí a sdílí. Finální podoba workshopu vznikala postupně. „Začali jsme tím, že bychom chtěli dělat tohle téma. A že postavíme jednu lekci, kterou si zároveň budou moci převzít i ostatní knihovny. Udělali jsme jeden workshop, zjistili, co funguje a co ne, a v tom druhém už jsme to zase dělali trochu jinak. Během dvou měsíců jsme se to naučili od nuly. Aktuálně proběhly již desítky workshopů,“ podotýká Ondřej Hudeček. Se svými kolegy také natočil videa, popsal principy lekce a dal vše volně k dispozici ostatním knihovnám. Tereza Lišková z Nadace OSF podotýká: „Workshop Ondřeje Hudečka přináší konkrétní inspiraci i dalším knihovnicím a knihovníkům. Síla knihovnické obce je právě i v její ochotě sdílet příklady dobré praxe – a tou workshop deFacto bezesporu je. Jasně totiž ukazuje, jak důležité je, abychom si ve správný čas uměli klást ty správné otázky. A také abychom napříč generacemi měli vůli společně hledat odpovědi.“

Podle Ondřeje Hudečka už knihovna dávno není jen místem, kde je spousta knížek. „Naopak, je to otevřený prostor, kde můžete dělat de facto cokoliv. Je jedno, v jaké formě dostanete informaci. Pokud dnes někdo tvrdí, že kniha je cennější než ostatní zdroje informací, je to jen ze setrvačnosti nebo proto, že není schopen dobře používat ty ostatní zdroje. Smyslem knihovny není to, aby byla místem s velkým množstvím knížek. Měla by být místem, které lidem pomáhá zorientovat se v dnešním oceánu informací,“ vidí budoucnost knihoven Hudeček.

Autor: Eliška Fuxová