Skip to content Skip to footer

Téměř dva roky omezoval činnost knihoven koronavirus a s jeho dopadem na naše uživatele se budeme vyrovnávat delší dobu. Návrat čtenářů do knihoven je pozvolný a chceme využít i letošní kampaň Březen měsíc čtenářů k propagaci činnosti knihoven mezi širokou veřejností a pozvání do knihoven našim věrným uživatelům, ale i uživatelům novým.

Březen měsíc čtenářů je akce, která se koná každý rok v březnu a je zaměřená na podporu čtení a knih. Cílem kampaně je přimět lidi, aby více četli a podporovali tak rozvoj svého vzdělání a kulturního rozhledu. Během této kampaně se pořádají různé akce, jako jsou literární soutěže, přednášky o knihách a autorech, čtení na veřejnosti a další. Březen – měsíc čtenářů je také dobrá příležitost pro knihovny, aby představily své nové služby. Je to skvělá příležitost pro všechny milovníky knih a čtení, aby si užili svůj koníček a zároveň podpořili jeho rozvoj ve společnosti.

 • Nové služby knihoven
 • Zavádění nových služeb a výhod pro uživatele (registrované i neregistrované), nové a netradiční typy akcí, setkání se čtenáři, kteří do knihoven (zatím) nechodí. Nabízíme inspiraci:
 • Půjčujte elektronické knihy v knihovně.
 • Půjčujte deskové hry v knihovně, soutěžte v deskových hrách.
 • Vytvářejte a půjčujte tematické kufříky.
 • Nabídněte svým uživatelům 3D tiskárnu a vypalovací laser.
 • Nabídněte čtenářům bibliobox nebo biblioschránku pro vracení 24 hodin denně.
 • Překvapte své uživatele rodinnou průkazkou.
 • Zaveďte půjčování dioptrických brýlí, deštníků, hraček apod.
 • Aktualizujte své webové stránky, představte se na nových sociálních sítích.
 • Překvapte své čtenáře tzv. Sousedskou knihovnou na veřejném frekventovaném místě.
 • Otevřete kavárnu v knihovně, třeba jen dočasně.
 • Prezentujte se tzv. virtuální prohlídkou knihovny.
 • Nabídněte zájemcům automat na špunty do uší nebo tichou studovnu.
 • Nabídněte donášku knih imobilním občanům a seniorům.
 • Už máte přebalovací pult pro mimina?
 • Požádejte děti, aby do knihovny přivedli své tatínky.
 • Udělejte něco, co vašim čtenářům udělá radost! (Třeba i těm méně pořádným).
 • Organizujte Artetvoření a biblioterapie v knihovně.
 • Nabídněte ranní přednáškový formát Brain&Breakfast.
 • Nabídněte ekologickou výměnu věcí SWAP, které lidé již nepoužívají.
 • Nabídněte svým uživatelům fairtradovou kávu nebo čaj.

A pochopitelně jakákoliv nová služba vaší knihovny potěší vaše uživatele a nás, pokud se s ní pochlubíte !

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již v roce 2010 první ročník nové akce na podporu četby s názvem Březen – měsíc čtenářů. Navázal tak na známou aktivitu druhé poloviny 20. století s názvem Březen měsíc knihy a akci Březen měsíc internetu s významnou účastí knihoven.

Už za první republiky pořádal Svaz knihkupců a nakladatelů tzv. Týdny knihy a v roce 1955 proběhl první ročník Měsíce knihy. Na této aktivitě se dohodlo tehdejší ministerstvo kultury se Svazem československých spisovatelů, nakladatelstvími a knižním obchodem. Bylo rozhodnuto na vládní úrovni, že každoročně bude jeden měsíc v roce věnován propagaci knihy. Byl vybrán měsíc březen a tak vznikl Březen měsíc knihy. Do březnových akcí se zapojily i veřejné knihovny a pořádaly například soutěž ve spolupráci se základními školami Celá třída čte. Březen měsíc knihy na celostátní úrovni skončil počátkem devadesátých let 20. století.

Koncem devadesátých let 20. století se s raketovým nástupem internetu a jeho rozšířením do veřejných knihoven začala rodit akce s názvem Březen měsíc internetu. První ročník se uskutečnil v roce 1998 pod patronací sdružení BMI. BMI sdružení je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora rozvoje internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost, a využití moderních technologií v zájmu rozvoje občanské společnosti. Díky projektu Březen měsíc internetu vznikla i ve veřejných knihovnách řada odborných konferencí, soutěží a dalších aktivit, které prokázaly svoji užitečnost a pokračují i po skončení Března měsíce internetu v roce 2008.

V roce 2010 založil SKIP ČR novou celostátní propagační akci Březen – měsíc čtenářů. Do centra zájmu se dostal čtenář, aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. V rámci měsíce března byl vyčleněn jeden týden speciálně určený pouze k propagaci čtení s názvem Týden čtení. Týden čtení aneb „Čtení sluší každému“ měl propojit akce typu děti čtou seniorům a naopak, zdraví čtou nemocným, soutěže v rychlém čtení kritické čtení, ukázky digitalizovaných knih a čtení z nich, čtení v cizích jazycích, non-stop čtení, čtení na netradičních místech a v netradiční hodinu, čtení netradičně v knihovně, zkrátka čtení čehokoliv z čehokoliv a kýmkoliv – dle praxe, zkušeností a nápadů.

Od roku 2012 byly k již tradičním aktivitám propagující četbu a zavádění nových služeb do knihoven (např. půjčování čteček elektronických knih, roznášky knih handicapovaným čtenářům a seniorům domů atd.) připojeny nové aktivity – Maraton čtení a soutěž Čtenář roku. Cílem Maratonu čtení bylo dosáhnout toho, aby v průběhu března knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Jednalo se o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. Druhou zajímavou aktivitou v rámci BMČ byla soutěž Čtenář roku. Tím byla založena tradice oceňování nejlepších čtenářů. Vrcholem Března – měsíce čtenářů se stala naše tradiční akce Noc s Andersenem.

Každý rok po celý měsíc březen

(1.–31. března).

BMČ je věnován všem skupinám obyvatel, proto je jeho záběr široký a čas dostatečný (31 dní). Jde jak o registrované uživatele (zlepšování a rozšiřování služeb), tak o (prozatímní) nečtenáře, resp. neuživatele.

Každoročně přes 400 knihoven z celé České republiky.

Zdroj: www.brezenmesicctenaru.cz