Skip to content Skip to footer

Mediální gramotnost je klíčovou dovedností, která umožňuje lidem orientovat se v mediálním světě a kriticky hodnotit informace. A knihovny hrají v tomto procesu důležitou roli jako centra informačního vzdělávání.

Týdny mediálního vzdělávání (TMV), které se konají od 6. do 17. května 2024, jsou ideální příležitostí pro knihovny, jak se aktivně zapojit do celorepublikové akce na podporu rozvoje mediální gramotnosti dětí, učitelů a dalších uživatelů. Týdny mediálního vzdělávání od roku 2017 pořádá vzdělávací organizace Člověka v tísni Jeden svět na školách (JSNS) s cílem přispívat k rozvoji vzdělané a mediálně gramotné společnosti, která je odolná vůči dezinformacím a manipulaci.

Knihovny se letos prvně mohou zapojit aktivně jako pořadatelé a zrealizovat během TMV vzdělávací akci. Knihovníci se mohou také registrovat jako účastníci, navštívit 7. 5. 2024 Veletrh mediálního vzdělávání a načerpat inspiraci pro další práci.

Přístup k databázi více jak 80 naučných filmů a výukových materiálů a metodik z oblasti mediálního vzdělávání. Možnost objednat si zdarma výukové plakáty a stát se součástí celorepublikové kampaně na podporu mediálního vzdělávání.

Pro aktivní účast se přihlaste na webu Týdny mediálního vzdělávání v knihovnách a během TMV realizujte jednu ze vzdělávacích akcí, kterou pro knihovny připravilo JSNS. Můžete například vyvěsit v knihovně vzdělávací plakáty, uspořádat vzdělávací akci pro děti z prvního stupně založenou na naučných animovaných filmech ze série V digitálním světě nebo nechat vaše uživatele analyzovat mediální sdělení uvedená na plakátech 5 klíčových otázek. Uspořádat můžete také vlastní vzdělávací akci.

Knihovny, které mají své vlastní profily na sociálních sítích, se mohou zapojit také do online kampaně a sdílet informace o mediálkových akcích. A to pomocích těchto tagů:

  • Facebook: @Clovekvtisni @JSNScz #TMV2024 #TydnyMedialnihoVzdelavani
  • Instagram: @clovek_v_tisni #JSNS #TMV2024 #TydnyMedialnihoVzdelavani
  • X: @CLOVEKVTISNI #JSNS #TMV2024 #TydnyMedialnihoVzdelavani

Společně můžeme bojovat s dezinformacemi a budovat odolnější a informovanější společnost. Zapojte se do Týdnů mediálního vzdělávání 2024 a rozvíjejte mediální gramotnost.


–Tereza Schützová, Městská knihovna v Praze