Skip to content Skip to footer

V září 2023 jsme byli pozváni na konferenci Co venkovské knihovny umějí a mohou, konaný pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Na organizaci setkání spolupracuje vždy vítězná knihovna (z kategorie základní knihovna) v soutěži Knihovna roku (toto právo získává spolu s oceněním) a Sekce veřejných knihoven SKIP. Vše probíhá za podpory MK ČR. Je to příležitost nejen k bližšímu poznání činnosti oceněné knihovny, ale je zároveň zdrojem inspirace pro všechny zúčastněné. Bonusem je i poznávání různých koutů naší vlasti a navázání přátelství a kontaktů. V průběhu času se pořádání těchto setkání stalo i prestižní záležitostí zřizovatelů hostitelské knihovny. Odborného programu se účastní v hojném počtu i ostatní knihovny regionu.

Na letošek připadla organizace Knihovně J. M. Hovorky ve Statenicích-Obývák vesnice, vítězné knihovně z roku 2021 a její nadřízené knihovně Středočeské vědecké knihovně Kladno.

První den 19. ročníku semináře se účastníci seznámili nejprve s kladenskou knihovnou. Úvodního slova se ujal její ředitel Mgr. Roman Hájek, který poté celou knihovnou a novým digitálním depozitářem provázel. Dále vystoupila členka poroty soutěže Knihovna roku Bc. Jana Bednářová a seznámila přítomné s nominovanými knihovnami z ročníku 2021. Zábavné a zároveň vzdělávací programy o technickém a digitálním světě vysvětlující dětem jak funguje svět hravou formou názorně předvedly lektorky z Malé technické univerzity. Večer završila výtvarná dílna s keramickou hlínou s kolegyněmi z vítězné knihovny ve Statenicích- Zuzanou Brychtovou Horeckou a Barborou Černohorskou.

Druhý den proběhl přesun do vítězné knihovny ve Statenicích, kde účastníky přivítali zástupci obce. Jak se stát knihovnou roku prozradily statenické knihovnice Zuzana Brychtová Horecká a Barbora Černohorská. Poté se slova ujal a s výsledky celostátního výzkumu čtení a čtenářství dospělé populace seznámil PhDr. Vít Richter, předseda Knihovnické rady a Knihovnického institutu. Jaká je cesta k moderní a funkční knihovně poradila architektka Iva Machová a ve své prezentaci dokázala, že krásná, moderní a funkční knihovna nemusí stát miliony. Mgr. Ivana Rampáčková, Dis. z Místní knihovny Kostice účastníky seznámila s moderními technologiemi, které v kostické knihovně běžně používají programování robotů, práce s AR aplikací a rozšířenou realitou. Dále byla Mgr. Jiřinou Haningerovou prezentována Veřejná knihovna Slivenec a Ing. Petrou Balcárkovou Místní knihovna Postřelmov. Následovala prohlídka statenické knihovny a obce. Nakonec proběhl další přesun na návštěvu pobočky MKP na Lužinách.

Od kolegyň z pořádající knihovny jsem na závěr programu převzala krásný dárek-keramickou mozaikovou vlaštovku, která již „poletuje“ v chaberské knihovně. Tím jsme také neformálně převzali pořadatelskou štafetu a příští rok se dvoudenní konference odehraje u nás v Dolních Chabrech. Již nyní započaly přípravy v součinnosti s metodickým odd. Městské knihovny v Praze a Národní knihovnou. Za necelý rok se tedy s kolegy knihovníky z celé České republiky setkáme u nás na jubilejním 20. ročníku. Držte nám palce!

Více fotografií je možné zhlédnout ve fotogalerii.

Alena Wachtlová, MVK Dolní-Chabry