Skip to content Skip to footer

XX. ročník semináře Co venkovské knihovny umějí a mohou je připravený. Dovolte, abychom Vás v termínu 25. – 26. 9. 2024 pozvali do knihovny v Dolních Chabrech (Knihovny roku 2022) a do Městské knihovny v Praze – Petřiny.

Tradiční vzdělávací seminář, úzce spjatý se soutěží Knihovna roku, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Primárně je určen menším knihovnám v obcích do 7 500 obyvatel. Hlavními aktéry jsou soutěžící knihovny a odborníci z oboru knihovnictví.

Místní veřejná knihovna Praha-Dolní Chabry je komunitní knihovnou, která je součástí kulturního centra Chaberský dvůr. Knihovna se aktivně podílí na životě v místní části. Připravuje akce pro různé cílové skupiny, převážně však pro děti a jejich rodiče. Aktivně spolupracuje s místními školami a spolky a oslovuje i partnery mimo místní část.

Mezi nejoblíbenější akce patří jednoznačně Noc s Andersenem, besedy se spisovateli a výtvarné akce. Zapojuje se i do charitativních akcí jako je Liga proti rakovině, Den válečných veteránů. V knihovně pravidelně probíhá celoroční soutěž na podporu dětského čtenářství „Lovci perel“. Knihovna se věnuje i seniorům. Dvakrát do měsíce pořádá posezení pro seniory s názvem „Kavárnička“ a dvakrát ročně pořádá Křížovkářskou ligu.

Knihovna, zejména díky skvělé paní knihovnici Aleně Wacht­lové, byla velmi aktivní i během covidové pandemie. V rámci tematického roku, věnovanému osobnosti Jaroslava Foglara, se zaměřila zejména na vícedenní venkovní aktivity pro ne­čtenáře, mladší a starší děti. Soutěžemi tak oslovila velkou část místních dětí a významně se podílela na jejich socializaci v době distanční školní výuky. Během covidu pořídila knihov­na pro čtenáře venkovní výdejovou schránku a bibliobox na vracení knih a pomáhala s registrací k očkování/tiskem certi­fikátů.

Program

12.00–13.00 Prezence v knihovně Petřiny (pobočka MKP)

13.00 Přivítání (Mgr. Roman Giebisch, PhD.)

13.10 Úvodní slovo náměstkyně ředitele Městské knihovny v Praze ( PhDr. Zuzana Kopencová)

13.20 Regionální funkce v kraji Hlavní město Praha (Mgr. Táňa Janáčková)

13.40 Knihovna roku 2022 (Mgr. Hana Hrabáková)

14.10 Knihovna – místo, které spojuje (Mgr. Lenka Dostálová)

Veřejné knihovny jsou multifunkčními budovami, které slouží jako místa pro setkávání, vzdělávání, volnočasové aktivity a společenské debaty. Poskytují bezpečný a otevřený prostor, nejen fyzický ale i virtuální. Proto velmi důležitou roli v návštěvnosti knihoven hraje prostředí a atmosféra knihovny. Příspěvek představí příklady dobré praxe malých knihoven a zároveň se seznámíme s nejčastějšími nešvary prostorového řešení knihoven. 

14.30 Architektura knihoven (Ing. arch. Tomáš Hořava)

Přestávka (15.00–15.30)

15.30 Komentovaná prohlídka knihovny Petřiny (PhDr. Zuzana Kopencová)

Volno pro ubytování (16.15 – 18.00)

18.00 Večeře na pontonu před DOK 16

20.00 – 22.00 Večerní program „volná zábava“–posezení na pontonu před DOK 16, prohlídka DOK 16 (rukodělný workshop pro zájemce)

Konec prvního dne (cca 22.00)

Čtvrtek 26.9. Dolní Chabry

9.30 Úvodní slovo starostky městské části Praha-Dolní Chabry Kateřiny Šilhové Šafránkové

9.40 Úvodní slovo ředitele Městské knihovny v Praze (RNDr. Tomáš Řehák, PhD.)

9.50 Prezentace Knihovny Dolní Chabry + prohlídka knihovny a Kulturního centra Chaberský dvůr (Alena Wachtlová)

10.30 Knihovna Smrčná–zapojení činnosti knihovny do spolků a kultury obce (Lucie Janáková)

Obnovení knihovny po více jak 40 letech bylo pro obec Smrčná velkým přínosem. Od svého znovuotevření (r. 2021) připravuje kulturní a společenské akce pro všechny věkové kategorie. Následovala spolupráce se spolky, kdy knihovna přibližuje jejich činnost širší veřejnosti a hlavně dětem. V knihovně jsou v průběhu každého roku především pro děti organizovány různé vzdělávací kurzy a například i ukázky nových technologií.

Přestávka (11.00–11.30)

11.30 Živá knihovna a Maraton čtení tatínků v Knihovně městyse Choltice (Radka Zelenková)

Co je živá knihovna? Čtení a povídání se živými knihami. Ukážeme, jak to děláme my. Maraton čtení tatínků–osvědčená akce, jak představit knižní novinky, připomenout důležitost čtení a ještě zapojit tatínky.

12.00 Aktuální téma (PhDr. Vít Richter)

12.20 Spolupráce Obecní knihovny a komunitního centra Kostelní Lhota s  Místní akční skupinou Podlipansko, o.p.s. (Květa Šlemínová, Mgr. Michala Hlušičková–koordinátor MAP, Mgr. Monika Korečková–projektová manažerka MAS Podlipansko, o.p.s.)

Představení  projektu Společné komunitní Podlipansko ve spolupráci místní akční skupiny, místního akčního plánu vzdělávaní a obecní knihovny.

12.50 Dobrovolnictví nám pomáhá být ještě lepší (Ing. Eva Vodičková)

Jak zapojit lidi z obce do činnosti knihovny? Jak vytvořit komunitu, která si navzájem pomáhá a tvoří o něco lepší obec? Kdo je dobrovolník? Kde ho vzít? Co může v knihovně dobrovolník dělat? Proč to vlastně lidi dělají? Nejen na tyto otázky, ale mnoho dalšího představí v příspěvku Eva Vodičková z Městské knihovny Chodov.

Oběd (13.10 – 14.00)

14.00 Umělá inteligence–workshop

Přestávka (15.30–16.30)

16.30 Keramické mozaiky–tvořivá dílna

Výroba vlastní keramické mozaiky s lektorkou Blankou Červinkovou z www.atelierucervinku.cz Každý bude mít příležitost vyrobit si jako vzpomínku na seminář drobnou keramickou mozaiku. Blanka Červinková je příležitostnou lektorkou workshopů v knihovně, před dvěma lety svá díla vystavovala na výstavě v galerii Chaberského dvora. 

Večeře (18.00–19.00)

19.15 Divadelní představení: Divadlo Divoch – Divadelní komedie z pera spisovatele Ivana Krause „Víkend“

21.00 Ukončení semináře

Registrace bude otevřena od 7. 6. – 14.9. 2024 nebo do naplnění kapacity (max. 40 osob).

Registrační formulář:

https://forms.gle/otuhXjZxdHsxfHAA8

Pro členy SKIP(institucionální člen = pouze jedna osoba za organizaci):

  • 1 000 Kč na celý seminář (dva dny)
  • 500 Kč jen na odborný program (jeden den 18. nebo 19.9.)

Ostatní:

  • 1 150 Kč na celý seminář (dva dny)
  • 600 Kč jen na odborný program (jeden den 18. nebo 19.9.)

Do účastnického poplatku je zahrnuto stravné.

Účastnické poplatky budou hrazeny pouze bezhotovostně fakturou nebo převodem.

Platba převodem: č. ú. 1937675319/0800, do zprávy pro příjemce uveďte své celé jméno + text „Co venkovské 2024“. Prosíme o uhrazení do 10 dní od registrace.

Platba fakturou: vyčkejte na doručení faktury. Faktury budeme posílat  týdnu od 9.–13. 9. 2024. 

Storno poplatky