Skip to content Skip to footer

Moravská zemská knihovna opět otevírá e-learningové kurzy knihovnické angličtiny e-LKA.

Jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven (VISK 2) a jsou pro účastníky kurzů zdarma.

Kurzy opakují anglickou gramatiku a rozvíjí oborovou anglickou terminologii.

Probíhají zcela online, můžete studovat z domu podle svých časových možností.

V letošním roce otevíráme kurzy:

  • Obsahuje 9 lekcí.
  • Opakuje základní anglickou gramatiku a postupně přidává oborové výrazy.
  • Je určen pro mírně pokročilé.
e-LKA 1Kurz začne v září 2023.
  • Obsahuje 7 lekcí.
  • Jde o pokročilý kurz, který rozšiřuje oborovou terminologii a zaměřuje se na čtení oborových textů v angličtině. Přináší anglicky psané články o tématech jako je například historie knihoven, knižní trh, e-knihy, technologie v knihovnách. Opakuje také pokročilejší anglickou gramatiku (např. frázová slovesa, vazby sloves, podmínkové věty… ).
e-LKA 3Kurz začne v březnu 2023.

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky se vstupním testem.

Počet míst je omezen, přihlaste se proto co nejdříve. Přihlášky přijímáme do zaplnění kapacity.

Pro koho je kurz určen?Kurzy jsou určeny pro zaměstnance knihoven, nikoliv pro studenty knihovnictví.
Jak probíhá kurz?Kurzy probíhají zcela e-learningově a je proto potřeba mít k dispozici zařízení s připojením k internetu (na kterém přehrajete i například videa z youtube.com) a možnost přehrávat si zvuk.
Jak dlouho trvá lekce?Obvyklá časová náročnost je 3-4 hodiny na 1 lekci.
Co je potřeba splnit?Na konci každé lekce je povinný úkol, který je potřeba splnit v určeném termínu, je proto opravdu nutné studovat pravidelně. Na každou lekci jsou vyčleněny dva týdny ke studiu.
Jak zakončit kurz?Každý kurz je uzavřen závěrečným testem.

Kurz je vytvořen v e-learningovém prostředí Moodle a běží na stránkách https://kurzy.knihovna.cz//

Kontakt:

Mgr. Pavla Koppová
http://e-lka.webnode.cz/
projekt.elka@gmail.com