Skip to content Skip to footer

Moravská zemská knihovna v Brně připravuje i v letošním roce e-learningové (neakreditované) kurzy na podporu dalšího profesního vzdělávání. O kurzy je každoročně velký zájem, neváhejte proto s přihlášením. 

Cílem kurzu je poskytnout rozšiřující vzdělání vedoucím i řadovým pracovníkům služeb především ve veřejných profesionálních knihovnách.

Přehled témat:

 1. Úvod do právního rámce služeb
 2. Meziknihovní služby a jejich zdroje
 3. Referenční služby
 4. Rešeršní služby
 5. Volné elektronické informační zdroje
 6. Licencované elektronické informační zdroje
 7. Služby specifickým skupinám uživatelů
 8. Prostorové možnosti knihovny a vybavení knihoven
 9. Příprava a organizace akcí
 10. Výzkumy uživatelských potřeb
 11. Designové myšlení pro knihovny
 12. Marketing v knihovnách
 13. Efektivní komunikace s uživateli
 14. Benchmarking knihoven

Kurz je zdarma.

Kurz vznikl na základě dlouhodobých zkušeností s českými i zahraničními digitalizačními projekty a budováním vlastního digitalizačního pracoviště. Je určen všem zájemcům o problematiku digitalizace dokumentů v paměťových institucích včetně knihoven a může sloužit jako modelový příklad pro instituce, které zvažují digitalizaci tištěných dokumentů.

Kurz je rozdělen do 9 kapitol s časovou dotací 1,5 – 2,5 hod./modul.

Seznam kapitol:

 1. Úvod do digitalizace
 2. Identifikátory
 3. Skenování   
 4. Úprava obrazových dat   
 5. OCR   
 6. Metadata I.  
 7. Metadata II.   
 8. Zpřístupnění   
 9. Dlouhodobá ochrana digitálních dat

Tutoři: Kristýna Dufková, Mgr. Erika Mírová

Kurz je zdarma.
Více informací zde.

Cílem kurzu je poskytnout chybějící odborné vzdělání knihovníkům z řad veřejných profesionálních i neprofesionálních knihoven.

Témata modulů:

 • Informační zázemí oboru                                                   
 • Legislativa k oboru                                                                                           
 • Informační fondy a typologie dokumentů                                                                
 • Akvizice                                                                              
 • Evidence knihovního fondu                                              
 • Knihovnické a informační služby                                        
 • Informační etika                                                                   
 • Jmenný popis                                                                      
 • Věcný popis                                                                     
 • Základy bibliografie a Metodika tvorby bibliografií a rešerší
 • Elektronické informační zdroje                                            
 • Digitální knihovny                                                              
 • Práce se čtenářem                                                             
 • Informační gramotnost                                                        
 • Online prezentace knihoven

Kurz je zdarma.