Skip to content Skip to footer

10. ročník oblíbeného multižánrového festivalu, který začíná 27. června 2023 na Mariánském náměstí a pokračuje na lodi Avoid Floating Gallery na pražské náplavce do 20. července 2023.

Vstup na všechny akce je zdarma. Jak se k nám dostanete? Na Mariánské náměstí metrem A, tramvají číslo 17 a 18; autobusem číslo 207 a 194. Loď Avoid Floating Gallery se nachází na náplavce u zastávky Výtoň, kde zastavují tramvaje 2, 3, 7, 17, 21. Na všech akcích bude přítomen bibliobus Oskar, kde se můžete zapsat do knihovny, prodloužit si platnost průkazu, nebo vrátit či půjčit knížky.

Jaký je odkaz beatnictví, existencialismu, feminismu, undergroundu, poetismu anebo sílícího enviromentalismu pro literaturu, sociologii, filosofii, psychologii 21. století? Jakým způsobem směry, které určovaly povahu své doby, ovlivňují současnost? Téma 10. ročníku je pestré a multižánrové. Nabídne setkání s odborníky z oblasti literární historie, dramatického umění, historie, sociologie, filosofie, psychologie, feminismu.


Z představení, foto: archiv účinkujících

Večer na téma absurdna/ grotesky
Kde: Mariánské náměstí
Kdy: 27. 6. 2023 | 19:00
Happy Hour je divadelní představení na způsob grotesky marinované v klauniádě, to vše dobře propečené za pravidelného podlévání třemi herci, kteří se podle potřeby proměňují z číšníků na kuchaře a zpátky. (Stačí projít z kuchyně do restaurace nevyzpytatelnými dveřmi, které se otevírají a zavírají jako dobře promazané menu.) Jeden z nich si dokonce troufne být v jejich restauraci hostem. Součástí grotesky bude i Bibliobus Oskar.


Petr Hruška, foto: archiv přednášejícího

Večer na téma beatnictví
Kde: Avoid Floating Gallery
Kdy: 29. 6. 2023 | 19:00
Přestože stěžejní díla beat generation vyšla před téměř sedmdesáti lety, stále si nacházejí své čtenáře. V čem spočívá jejich atraktivita? A není to vše jen nafouklá bublina? Jaký je vlastně odkaz beat generation? Mají Jack Kerouac, Allen Ginsberg či William Burroughs stále co říct? O tom všem a mnoha dalších aspektech tohoto zajímavého a relevantního směru budou diskutovat amerikanista Petr Onufer, bohemista a básník Petr Hruška. Večer moderuje Josef Rauvolf, překladatel a publicista.


Radim Kopáč, foto: archiv přednášejícího, autor Jan Malý

Večer na téma existencialismu a punku
Kde: Avoid Floating Gallery
Kdy: 4. 7. 2023 | 19:00
Co mají společného punk a existencialismus- i s ohledem na předchůdce existencialistického myšlení? Albert Camus a Jello Biafra, například? Anebo Jean-Paul Sartre a československý punk 1979 až 1989? Není ten kořen nakonec společný: V tom věčném individualisticky vyhroceném vymezování se – vůči světu, společnosti? V tom věčném boji – za osobnostní autonomii, svobodný život? Diskutovat na téma budou spisovatel Petr Pazdera Payne a publicista a kritik Radim Kopáč; moderuje Josef Straka.


Kateřina Piorecká, foto: archiv přednášející

Večer na téma avantgardy
Na troskách světa vybudovat svět nový a plný smíchu
Kde: Avoid Floating Gallery
Kdy: 11. 7. 2023 | 19:00
Poetismus vznikl na troskách poválečného světa. Entuziastický nový životní sloh měl zasáhnout vlnou radosti veškeré aspekty nově utvářené lidské přirozenosti, která bude odvislá od nejnovějších moderních technologií – rozhlasu, gramofonu, filmového obrazu. Poetistická koncepce je založena na afirmaci života, radostném hýření a objevování nových ultrafialových světů.
Současný svět, který zažívá jednu radikální událost za druhou, současný svět, který je stižen klimatickou krizí, závislosti na technologiích a hrozbě různých konfliktů, je světem před rozpadem. Může vůbec dávat smysl pokusit se i v této situaci pomocí básně, literatury svět znovuoživit a radostně mu přitakat jinak než s melancholickým úsměvem na tváři? Diskutují literární historička a editorka Kateřina Piorecká a básník, překladatel Jan Škrob. Večer moderuje Martin Charvát, působící na katedře mediálních studií Metropolitní univerzity Praha.


Ilustrační obrázek: Pixabay.com

Večer na téma feminismu
Láskyplně nasr*né
Kde: Avoid Floating Gallery
Kdy: 13. 7. 2023 | 19:00
„Je tolik feminismů, kolik je vizí osvobození žen,“ konstatují členky feministického kolektivu ženy 365. Stejně tak feministické tendence v umění nejsou provázané jednotným stylem ani výčtem námětů, ale mají množství podob, vyrůstají z různých východisek a dotýkají se rozmanitých témat. V rámci debaty o podobách feminismu v současném českém umění si chceme společně s umělkyní Darinou Alster a teoretičkou a kurátorkou Terezou Stejskalovou položit (nejen) následující otázky: Jak se feministické myšlení v současném českém umění projevuje? Mění se situace v české společnosti a na místní umělecké scéně z hlediska ženské emancipace k lepšímu? Jaké feministické strategie považujete za relevantní a jak s nimi zacházíte ve své praxi? Večer moderuje Zuzana Štefková, kurátorka, kritička a historička umění. Součástí večera je promítání v podpalubí.


Ilustrační obrázek: archiv knihovny

Večer na téma bibliobus
Kde: Avoid Floating Gallery
Kdy: 18. 7. 2023 | 19:00
Dělají se kola, dělají se vlny. Ač se to nezdá je tato věta vlastně malým ohlédnutím za festivalem Knihovna na Vlnách. Byla to pojízdná knihovna, která u jeho zrodu stála a stojí tam dodnes. Opravdu, koukněte pod limnigraf. Kde se vzala a co zažila? Nechte se pozvat na cestu s námi, vážně i nevážně po cestách s lidmi, kteří vozí knížky a knihovnu všude tam, kde jsou čtenáři. O bibliobusu vyprávějí Pavel Machart, knihovník pojízdné knihovny, který už 35 let projíždí prachem cest a Vanda Fritschová, vedoucí mobilních služeb, která stála u zrodu zcela nového typu bibliobusu Oskar. Večer moderuje Jan Mazura, knihovník, „muž, který je všude a nedaří se ho odehnat”.


Martin Machovec, foto: archiv přednášejícího

Večer na téma undergroundu
Kde: Avoid Floating Gallery
Kdy: 20. 7. 2023 | 19:00
Česká undergroundová literatura 70. a 80. let minulého století, tedy literatura vznikající v okruhu rockové skupin Plastic People of the Universe, DG 307, Ivana Jirouse, Egona Bondyho, Svatopluka Karáska aj., byla součástí literatury disentu, tedy nepublikované, v době totality zakázané literární scény. Šlo o literaturu vznikající bez jakékoli cenzury, zcela svobodnou, ovšem odkázanou jen na samizdatové šíření, z níž jen něco málo před r. 1989 vyšlo tiskem v exilových nakladatelstvích. Specifikou undergroundové poezie byla i značná propojenost s hudebními realizacemi: řada básní undergroundových autorů je dodnes známa spíše díky svým zhudebněním.
Přednáška Martina Machovce, editora, redaktora, vysokoškolského pedagoga, překladatele, literárního historika. Hudební doprovod: Schrödingerova kočka.

Autorem fotografie Petra Hrušky je Pavel Kotrla. Autorem fotografie Radima Kopáče je Jan Malý. Autorem fotografie Karolíny Piorecké je Anna Piorecká. Ostatní fotografie pochází z archivu autorů. Fotografie k večeru o feminismu pochází z Pixabay.com.