Skip to content Skip to footer

Třinecká knihovna provozuje Dobrovolnické centrum K3 (Knihovna 3nec) již od roku 2015. Mladým lidem ve věku od 13 do 30 let zde poskytují informace o možnostech aktivního zapojení se do dobrovolnictví v Třinci, České Republice i ve světě. Hlavním cílem projektu je snaha propojovat zájemce o dobrovolnickou práci s organizacemi, které dobrovolníky hledají. Koordinátorkou je Lucie Staszková, pracovnice s mládeží a knihovnice Mklubu.

Dobrovolník je člověk, který ve svém volném čase bez nároku na honorář pomáhá druhým.

Dobrovolníkem může být kdokoliv, kdo chce bez nároku na honorář ve svém volném čase pomáhat druhým. Věřím, že se každému vybaví dobrovolníci v nemocnici či sociálních službách. Je tu však spousta lidí, kteří chtějí pomáhat, ale v jiných prostředích. A pro ty, jsme tu my.

Těch důvodů, proč mít dobrovolníky, může být spousta. V momentě, kdy naši knihovnu otevřeme dobrovolníkům, otevřou se nám dveře do společnosti. Dobrovolník nám může pomoci na různých akcích i v běžném provozu. Jelikož je to člověk „zvenčí“ může mít spousty nových nápadů a může tak vnést do knihovny čerstvý vítr.

V podstatě k čemukoliv, záleží na domluvě mezi knihovníkem a dobrovolníkem. Začít se dá pomocí s fondem a na akcích. Myslím, že často to již takto funguje, ale ne úplně oficiálně. V mnoha knihovnách dobrovolníci vedou vlastní akce, kroužky. Knihovna tak získá možnost nabízet veřejnosti nejrůznější aktivity, např. doučování, pletení, jazykové kurzy, historické přednášky, na které za běžného provozu nemusí být čas nebo na ně nemáme dostatečné dovednosti či znalosti.

Dobrovolníkem se stane ten, kdo chce pomáhat druhým, chce se podílet na veřejném životě nebo chce smysluplným způsobem trávit volný čas. Touhu o zapojení se může mít opravdu kdokoliv, na věku nezáleží. Podle toho se také mění motivace.

Na dobrovolníky se dá spolehnout. Já pracuji převážně s dobrovolníky ve věku od 13 do 18 let, a i s nimi je krásná spolupráce. Předtím než se zájemce stane dobrovolníkem s nimi mám pohovor, již během něj mám možnost zájemce trošku poznat a zjistit, jak se bude k věcem stavět.

Jelikož pracuji v Mklubu (knihovně pro mladé) a dobrovolníky máme především mezi čtenáři této knihovny, je to pro mě skvělá příležitost k tomu získat vhled do této věkové skupiny. Dobrovolníci jsou zodpovědní, chtějí pomáhat, a hlavně chtějí vymýšlet vlastní aktivity, na kterých je baví se podílet.

Dobrovolníky v knihovnách je možné získat dvojím způsobem:

 • přes dobrovolnické centrum:
  • pro jednotlivé kraje k nalezení zde
  • knihovna si u dobrovolnického centra registruje program a stane se z ní přijímající organizace
  • dobrovolnické centrum poté zajišťuje dobrovolníky, sepisuje s nimi smlouvy a zajišťuje pojištění
 • individuálně v knihovně
  • právní vztah je ošetřen příkazní smlouvou dle občanského zákoníku
  • dobrovolník je pojištěn jako jakýkoliv jiný návštěvník knihovny

Myslím si, že není. Záleží na tom, jakým způsobem dobrovolníky v knihovně máme. V případě dobrovolnického centra veškerou administrativu zajistí oni. Na knihovníkovi je pouze to, aby vedl pracovní výkazy. Pokud máme dobrovolníky individuálně, je potřeba připravit smlouvu a také souhlasy rodičů pro zájemce mladší 15 let. Další administrativa záleží na konkrétních potřebách knihovníka a jeho knihovny. U nás vedu dvě tabulky. Každému dobrovolníkovi vedu záznam hodin a poté všechny hodiny zapisuji do jedné souhrnné tabulky.

Mám jen ty nejlepší zkušenosti. Dobrovolníci nám pomáhají vytvářet akce, na které bychom sami nestačili. Otevřeli nás veřejnosti a ty jejich nápady? Někdy se spolu zasníme, jindy zasmějeme a jinak pilně pracujeme, abychom jejich nápady dotáhli do zdárného konce 😊

Text: Mgr. Lucie Staszková, koordinátorka dobrovolnického centra/knihovnice

Zdroj: Knihovna Třinec