Skip to content Skip to footer

České knihovnictví si pro roky 2023 – 2024 po udržitelnosti vybralo další ne úplně lehké téma, které by se mělo aktivně propisovat do činnosti všech českých knihoven, pobočkovou síť Městské knihovny v Praze nevyjímaje. Tím tématem je aktuálně v celospolečenské diskuzi přítomná mediální gramotnost. Nutno říct, že knihovny nestaví na zelené louce a pro realizaci si mohou přibrat relevantní partnery. Pojďme tedy do toho!

Načerpejte inspiraci

I když by se mohlo zdát, že téma mediální gramotnosti vyžaduje zvláštní a akademický přístup, je tomu tak jen částečně. Samozřejmě je to téma citlivé a potencionálně třaskavé, na druhou stranu už je také velmi dobře metodicky podchycené a další materiály stále vznikají. Některé šité na míru přímo knihovnám. Není tedy třeba vymýšlet kolo, ale bez uzardění využít něco, co už existuje a co bylo ke sdílení i připraveno.

Portál Mediálka– přehledový portál, který nabízí šest mediálkových témat zpracovaných jako rozcestník na ověřené a využitelné zdroje.

Co dokáže knihovna– portál Co dokáže knihovna nabízí přehled aktivit v knihovnách s hashtagem mediální gramotnost. Další aktivity je možné přidávat přes jednoduchý formulář.

Mediální gramotnost v knihovně: průvodce pro knihovnickou praxi – praktická příručka mediální gramotnosti určená pro americké knihovny, která je i přes geografické rozdíly je velmi dobře použitelná v českém prostředí.

DeFacto workshop – hotový workshop na mediální téma pro cílovou skupinu starších žáků a středoškoláků. Workshop získal v roce 2022 ocenění Bibliotheca Inspirans. Případná aktualizace a vylepšení nebo zpracování pro další cílové skupiny čeká možná na vás…

Mediální setkání knihovnic a knihovníků – otevřené online setkání, na které jsou zváni knihovnice a knihovníci ze všech knihoven se zájmem o téma. První setkání proběhlo v únoru, druhé je plánováno na 14. 4. 2023 od 10.00. Představen bude projekt organizace Agora CE a aktivity na poli mediální gramotnosti v Krajské vědecké knihovně v Liberci a Krajské vědecké knihovně v Hradci Králové. Další setkání je plánováno na druhou polovinu června a v hledáčku bude mediálka pro mladé.

Spolupracujte

Partnerství v tématu knihovnám přislíbily další organizace, které se tématem zabývají. Jsou to například organizace Elpida, Wikimedia, Člověk v tísni, NÚKIB nebo Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Na ministerské úrovni jsou knihovny zapojeny do debaty o možnostech edukace veřejnosti v oblasti digitálních služeb státu (tzv. e-government).

Na co se můžete těšit?

  • Rádi bychom v rámci realizace tématu zlepšili spolupráci s Wikimedií nejen na rozvoji encyklopedie Wikipedie, ale i dalších aktivitách. Plánujeme společné aktivity, tematické hackatony nejen se zaměřením na vylepšení hesel na portálu Mediální gramotnost.
  • S ÚISKem spolupracujeme na designu hry, která by nenásilnou formou přiblížila zásadní okruhy mediální gramotnosti. Ve spolupráci s Nadací OSF vznikají grafické materiály k tématu pro volné použití v knihovnách.

A co dál?

Dělejte to průřezově. Tedy, zkuste téma práce s médii a informacemi dávkovat do každé akce, kterou připravujete. Například výběrem relevantních titulů i online zdrojů, když připravujete setkání třeba i na téma jarní sázení, vedením krátkých společenských rozhovorů se čtenáři, je-li k tomu vhodná příležitost, ale i rozšířením sylabu počítačových školení, školení internetu i e-čteček. Nabízí se také krátká odbočka k tématu při běžném seznámení s knihovnou pro různé typy škol.

Závěrem

Téma probíhá za strategického partnerství Nadace OSF a všech knihovnických uskupení (AKVŠ, AMG, SKIP, SDRUK). Část aktivit pro národní úroveň, např. setkání knihovnic a knihovníků na herním dni se zaměřením na mediálku by se mělo hradit z projektu podaného v rámci dotačního programu VISK1 Ministerstva kultury ČR.

Text: Lenka Hanzlíková, MKP, upraveno