Skip to content Skip to footer

Stavba nové knihovny na Petřinách (Praha 6) byla zahájena na jaře roku 2022, nyní se tato etapa uzavírá. Kolaudační souhlas s užíváním stavby Městská knihovna v Praze obdržela 31. 8. 2023.  

Petřiny stojí

„Moderní budova nahradila provizorní stavbu tzv. školičky, ve které knihovna sídlila od 60. let 20. století. Knihovna se stane významným kulturním a kreativním centrem nejen pro lokalitu Prahy 6, ale s přesahem do celého regionu. Otevření knihovny je plánováno na středu 1. 11. 2023,“ doplňuje ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák. 

V následujících dvou měsících proběhne nejen stěhování agend z Ústřední knihovny, např. třídící linky na knihy, ale hlavně vybavení interiéru nábytkem a celkové zabydlení prostor. Lidé se mohou přijít seznámit s novou nabídkou knihovny na akci Zažít Petřiny jinak, která proběhne v sobotu 16. 9. 2023 v blízkosti stanice metra Petřiny.

Podrobné informace o akci na https://zazitmestojinak.cz/loca­tions_/praha_2023/praha-6/petriny

Těšíme se na vás

„Sleduji příběh knihovny na Petřinách od roku 2014, kdy nám pan ředitel Řehák představil původní projekt. Obdivuji ho za trpělivost, s níž projekt dotáhl do cíle. Pro Prahu 6 má knihovna nesmírný význam, jako přirozené kulturně-komunitní centrum Petřin. Dosud tam totiž velmi chybělo,“ říká radní pro kulturu, sport a volný čas městské části Praha 6 Jan Lacina.

Investiční výdaje činí 232 mil. Kč, 90 mil. Kč je hrazeno z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci dotace Národního plánu obnovy (Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center, komponenta 4.5.3). Knihovna nabídne návštěvníkům moderní prostor vybavený ke studiu, práci i relaxaci s knihou. Chybět proto nebudou skupinové studovny, čajové koutky, posezení na terase a sál pro 60 diváků. „Těšíme se, že lidé objeví nejen program, který pro ně knihovna už teď připravuje, ale také přijdou se svými nápady, co by rádi v knihovně realizovali,“ vyzývá ke spolupráci vedoucí knihovny Petřiny Hana Livorová. 

Informace o projektu 

Městská knihovna v Praze, pobočka Petřiny  
Praha 6, mlp.cz/petriny 
Investiční výdaje: 232 mil. Kč; z toho 90 mil. Národní plán obnovy (komponenta 4.5.3 na podporu kreativních center Ministerstva kultury ČR) 
Investor/stavebník: Městská knihovna v Praze, příspěvková organizace hl. m. Prahy 
Návrh exteriéru a interiéru: monom works s. r. o. 
Projektová dokumentace stavby: Siebert + Talaš, spol. s. r. o. 
Dodavatel stavby: konsorcium Subterra a. s. a Chládek a Tintěra, a. s. 
Dodavatel interiéru: KASCH-interiér s.r.o 
Termín dokončení stavby: srpen 2023 
Termín otevření pro veřejnost: 1. 11. 2023 

Vizualizace