Skip to content Skip to footer
Knihovnám se s nástupem pandemie covidu-19 na jaře roku 2020 naskytla možnost zapojit se do aktuálního dění kolem nás činnostmi, které se v jejich prostorách dosud neposkytovaly. Ani naše knihovna, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha – Dolní Chabry, nebyla výjimkou.
ROK2O20

S uzavřením knihoven pro veřejnost v prvních dnech jsme se do pomoci zapojili do té míry, jakou skýtaly naše personální a prostorové možnosti. Zpočátku jsme nabídli kolegům z úřadu městské části ušití roušek v jednotkách kusů. Po krátké době se ale jejich nošení stalo povinným, a tak jsme jejich výrobu spustili ve velkém. Dalo by se říci, že jsme s kolegyní účetní, která ještě současně odbíhala plnit své povinnosti v účtárně, přeměnily přízemí na krejčovskou dílnu díky strojům, které jsme měly obě doma. A tak se šilo od rána do večera z materiálů, které byly aktuálně k dispozici i z dalších, které nám posléze začali nosit občané. V době, kdy se o profesionálních chirurgických rouškách, natož respirátorech dalo pouze snít, nám ty látkové doslova mizely pod rukama. Doba intenzivního šití tak trvala bezmála dva měsíce. Větší počty, řádově stovky jsme posílali i dalším potřebným, např. do Nemocnice u sv. Anny v Brně nebo Lince bezpečí. Po celou tuto dobu se u nás také distribuovalo dezinfekční mýdlo a dezinfekce pro občany. Při ohlédnutí zpět po dvou letech mi to připadá jako neuvěřitelná doba lidské solidarity.

ROK2O21

V roce 2021 jsme se rozhodli, že se poprvé zúčastníme zářijové celonárodní veřejné sbírky České dny proti rakovině, kterou pořádá Liga proti rakovině. Stali jsme se tak místem prodeje žlutých kvítků měsíčku lékařského. Setkali jsme se s mimořádně příznivou odezvou pravidelných návštěvníků z řad čtenářů i náhodných kolemjdoucích, kteří si venku povšimli letáku se známým piktogramem žluté květiny. Za čtyři dny se nám podařilo podařilo utržit 1 435 Kč.

Již při konání výše zmíněné charitativní akce jsme byli rozhodnuti pokračovat v podobné aktivitě i v dalších podzimních týdnech. A tak před námi vyvstala výzva dohodnout se na spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum, zaštiťující sbírku ke Dni válečných veteránů. Vlastnoručně vyrobenými vlčími máky jsme ozdobili i venkovní vstup do knihovny, aby nikdo nezůstal na pochybách, jaká aktivita u nás probíhá. I tato akce se setkala s pozitivní reakcí veřejnosti a nákupem květů vlčího máku přispěli chaberští občané částkou 1 386 Kč.

A nebylo to v listopadu vše. Díky objektu, ve kterém se naše knihovna nachází, máme k dispozici krásný podkrovní prostor, který využíváme jako galerii. V předvánočním čase byl zaplněn pestrými keramickými výrobky, které jejich autorka Alena Vondrová věnovala do prodeje. Byla tak spojena možnost zakoupení vánočního dárku a přispění na charitativní účel. Veškerý výtěžek, který činil 20 900 Kč, autorka věnovala na účet Domova svaté Rodiny v Praze Liboci, pečující o lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

Následující prosincový měsíc nepřál konání venkovních trhů. Přípravy na ten předvánoční, který se každoročně koná u chaberského kostela Stětí svatého Jana Křtitele, ale byly v plném proudu. Místní občanské sdružení na ochranu památek (OSOP, z. s.), které trh každý rok pořádá, nás oslovilo o pomoc s prodejem předem upečených perníčků. A tak jsme rádi perníčky zařadili do naší nabídky. Prodaly se úplně všechny a pyšně jsme tak občanskému sdružení předali 3 246 Kč. Výtěžek byl určen na restaurátorské práce na obrazu z chaberského kostelíka.

ROK2O22

Počátek letošního roku se s ustupující pandemií jevil jako pozvolný návrat do normálu. Bohužel neočekávané události z konce února na Ukrajině nás šokovaly, ale dávaly tušit příležitost zapojit se do organizování pomoci. Návrh zřídit v knihovně sbírkové místo byl ze strany vedení úřadu městské části přijat pozitivně a obratem odsouhlasen. Spojili jsme se tedy s Potravinovou bankou Praha a domluvili se na spolupráci. Směřovala k nám potravinová pomoc od občanů, kterou jsme vždy po pár dnech potravinové bance předávali.

S příchodem dubnových dnů jsme navíc „adoptovali“ kasičku Nadace Jedličkova ústavu. Na knihovnickém pultíku se vyjímá vedle hromádky povídkových knih českých autorů, které jsou k dispozici jako „čtení ke kávě“. A výměnou za ně věnují návštěvníci dobrovolný příspěvek Nadaci Jedličkova ústavu.

Nejnověji se zajímáme o možnost stát se jedním ze sběrných míst pro projekt Krabice od bot, jenž organizuje Diakonie Českobratrské církve evangelické. Spočívá v obdarování dětí ze sociálně slabších rodin v podobě drobných dárečků, která se vejdou do malé krabice. Chtěli bychom u nás nabídnout možnost odevzdání darů ze strany veřejnosti pro české, ale i ukrajinské děti, kterých se náhlá ztráta domova dotýká nejvíce.

Budeme rádi, když naše zkušenosti s podobnými aktivitami inspirují a slouží jako důkaz, že nejsme jen „půjčovnami“ knih. Jsme pyšní na to, že jsme jako řada dalších knihoven po celé republice schopni reagovat na aktuální společenské výzvy, které přináší dnešní neklidná doba, a stáváme se tak hrdým a dostupným partnerem pro veřejnost.

Galerie

WACHTLOVÁ, Alena. Knihovna pomáhá aneb Jak se dolnochaberská knihovna zapojuje do charitativních aktivit. Bulletin SKIP [online]. 2022, roč. 31, č. 1 [cit. 2022-11-15]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/903