Skip to content Skip to footer
(rozhovor s Alenou Wachtlovou, vedoucí Místní knihovny v Praze-Dolních Chabrech – Knihovny roku 2022)

JAROSLAV CÍSAŘ  ctenar@svkkl.cz

Místní veřejná knihovna v Praze-Dolních Chabrech převzala loni v říjnu v Zrcadlové kapli Klementina ocenění Knihovna roku 2022 v kategorii základní knihovna (pozn. red.: viz Čtenář, 2022, č. 11, s. 397–399). Od roku 2011 sídlí v kulturním centru Chaberský dvůr ve zrekonstruovaných prostorách bývalého statku v historické části obce. Jako součást kulturního centra se knihovna zapojuje do různých aktivit v obci, a tak jsem neodolal a požádal její vedoucí Alenu Wachtlovou o rozhovor.

Blahopřeji k získání ocenění. Mohla byste čtenářům blíže představit svou knihovnu, v jejímž čele stojíte a která v současnosti sídlí ve sličně upravených historických prostorách?

Úplně do historie zacházet nebudu. Knihovna se několikrát stěhovala po různých místech v Chabrech – od hostinců, školy až po obecní úřad… Náš současný objekt zakoupila v roce 2004 městská část Praha-Dolní Chabry od původních vlastníků, kteří jej získali v restituci ve zbědovaném stavu. Jedná se o stavbu bývalého statku, umístěnou v historické části obce na Hrušovanském náměstí. Rekonstruovala se v letech 2006–2008 za finanční podpory EU. Sídlíme zde od roku 2011. Samotný prostor knihovny je unikátní. Je umístěný v objektu sýpky a kromě přízemí má ještě dvě patra a uprostřed otevřený průhled, prostupující všemi podlažími. Architekti nechali zachovány původní trámy, kameny a přiznané cihlové zdivo. Tyto přírodní materiály působí na návštěvníky mile, teple a útulně a dobře se v něm cítí. Domnívám se, že místnostmi doslova proudí pozitivní energie.

Co považujete za důležité a klíčové pro nominaci a posléze ocenění vaší knihovny jako Knihovny roku?

Domnívám se, že metodické oddělení nadřízené Městské knihovny v Praze (MKP) nás nominovalo, protože usoudilo, že jsme v aktivitách knihovny nepolevili ani v době, kdy covidová opatření v předchozích dvou letech omezila mnoho plánovaných akcí. Naopak jsme ten čas využili ke zdokonalení služeb pro návštěvníky, které dosud nebyly v knihovně vůbec k dispozici. Covidové restrikce a zákazy vstupu nás přiměly pořídit si venkovní schránku na vracení knih a posléze i druhou se šesti boxy a zámečky na číselný kód na bezkontaktní výdej knih. A to s nízkými pořizovacími náklady, vymysleli jsme je totiž společně s výrobcem poštovních schránek na míru. Došlo také k úpravě interiéru, výměně sedacího nábytku, zvýšení počtu studijních míst, díky metodickému oddělení MKP jsme získali šest nových sad PC a tiskárnu pro veřejnost. Ale nejvíce zřejmě zaujaly akce spojené s tzv. tematickými roky. Ty jsme odstartovali právě v roce 2020 s atraktivní postavou Harryho Pottera, rok 2021 patřil Jaroslavu Foglarovi a v tom následujícím jsme se zaměřili na Sherlocka Holmese. Jsou to témata, která skýtají nepřeberné možnosti využití pro děti i dospělé. A letos to bude komiks. Naše knihovna je také neodmyslitelnou součástí akcí úřadu městské části Dolní Chabry, jako například stavění májky, dětského dne, akce Zažít město jinak apod., kde se účastníme se svým programem pro děti. A v neposlední řadě spolupracujeme s místními školkami, základní školou a družinou, s místními spolky a s ochotnickými soubory. Také jsme se začali věnovat v rámci našich skromných možností charitě. Roku 2021 jsme se stali sbírkovým místem Ligy proti rakovině, sbírky ke Dni válečných veteránů, v únoru 2022 jsme iniciovali sbírku potravin pro Potravinovou banku. Ve výstavním prostoru galerie ve druhém patře našeho objektu proběhla v předminulém roce 2021 prodejní výstava keramiky, jejíž celý výtěžek věnovala autorka Domovu svaté Rodiny, pečující o lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Pravidelně v předvánočním čase u nás probíhá charitativní prodejní výstava pacientů z dílen Psychiatrické nemocnice Bohnice. Za covidu jsme seniorům pomáhali i s registrací na očkování nebo tiskem certifikátů… Takže když to shrnu, předpokládám, že jsme zaujali především pestrostí našich služeb.   

Které z vašich aktivit se setkávají s největším ohlasem a kolik jich u vás za rok proběhne? Můžete některé z nich blíže představit?

Odhadem jsou to desítky ročně. Jen výstav se v naší galerii koná do roka minimálně deset, každý měsíc kromě léta je jiná. Nejoblíbenější knihovnickou akcí je tak jako jinde Noc s Andersenem. Bývá obsazena obratem a radost z ní mají nejen přihlášené děti, ale také jejich rodiče. K atraktivitě jistě přispěla i zmíněná témata roku. Vymýšlím pak v jejich duchu různé kvízy nebo hry. Důležitou součástí je výroba různých rekvizit, doplňků a kostýmů, které tvořím sama a které podtrhnou atmosféru. U příležitosti foglarovského roku jsme u nás měli předloni na několik týdnů fotokoutek s Rychlými šípy v životní velikosti, zapůjčené od Sdružení přátel Jaroslava Foglara. V době covidu jsme se zaměřili na venkovní aktivity a zavedli novou tradici měsíčních her – obvykle v květnu a říjnu – s mapkou stanovišť v naší městské části. Nedávno skončila již čtvrtá a soutěžících je kolo od kola více. Zjišťujeme, že „luštit“ do terénu chodí celé rodiny, takže se nám daří utužovat i rodinné vazby nebo si  skupinky dětí navzájem pomáhají. Je to prostě radost! Všechny hry zavedou poslední úkoly právě do knihovny, kde pak získají drobnou odměnu. A nezřídka se stává, že k nám díky hře zavítají úplně nové děti a rovnou se zaregistrují a stanou se našimi pravidelnými návštěvníky. Oblíbená je také čtenářská soutěž Lovci perel. U nás odměňujeme nejen perličkou, ale i knihovnickými penězi, tzv. chabgroši („chaberský groš“), za které si děti na předvánočním jarmarku nakoupí různé zboží. V lednu již tradičně vystavujeme obrázky přihlášené do výtvarné soutěže Kniha mého srdce na téma oblíbené knížky, v níž pak návštěvníci hlasují o nejhezčí obrázek. Úspěšné jsou besedy s osobnostmi, z poslední doby zmíním spisovatelku Alenu Mornštajnovou, odborníka na aerokosmický projekt SpaceX Dušana Majera nebo novináře Tomáše Etzlera. Pro seniory spolupořádáme dvakrát do roka Křížovkářskou ligu, rozdáváme soubor deseti křížovek a poté losujeme výherce drobných cen. Ale je toho mnohem více; na webu www.kulturachaberskydvur.cz se lze dočíst podrobnosti.

Máte ještě nějaká svá nesplněná přání, jak činnost chaberské knihovny obohatit?

Dá se říci, že přání tak, jak přicházejí ve spojení s nápady a inspirací z dalších knihoven, se postupně daří plnit. Máme zmíněnou venkovní vratnou a výdejní schránku, obhospodařujeme semínkovnu, jsou zde k dispozici dva šicí stroje, které zřizovatel zakoupil na počátku covidu a my je s kolegyní využívaly k šití roušek, nyní si je u nás může zapůjčit veřejnost. Získali jsme do několikaměsíční zápůjčky zdarma 3D tiskárnu zn. PRUSA. Zjišťuji, že pokud vám skutečně o něco jde, podaří se to a nesmíte se bát zkusit něco nového. A že já mám počáteční obavy a pochybnosti vždy! Na podzim 2022 jsme poprvé uskutečnili charitativní bazar bižuterie, pro nějž mi byl inspirací letáček na knihovně v Třeboni, kterého jsem si všimla během své dovolené (děkuji kolegům do Třeboně!). Vyzvali jsme místní dámy a slečny k darování přebytečné bižuterie do knihovny, a tu pak dali do prodeje za symbolické ceny. Peníze se vhazovaly rovnou do zapečetěných kasiček ke sbírkám ke Dni válečných veteránů nebo pro Nadaci Jedličkova ústavu. Pro mě to bylo překvapení roku, bazar zaznamenal obrovský zájem ze strany darujících i kupujících. Sbírka probíhala po celý listopad a aktuální výnos ke konci listopadu činil už 8600 korun. Ceny se pohybovaly od 20 do 50 korun… Osobně jsem nejvíc hrdá na zápůjčku postav Rychlých šípů od Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Ano, těch, které jsou každý prosinec umístěny na utajeném, ale viditelném místě na Starém Městě a foglarovští nadšenci je hledají. Jen to, že jsme získali důvěru k jejich zapůjčení a posléze umožnili našim čtenářům se s nimi fotit, mě naplňuje velkou radostí. Mým přáním je, aby přicházely stále nové nápady, které se nám podaří zrealizovat.

Poskytujete své služby pouze obyvatelům Dolních Chaber? Kolik máte celkem čtenářů a kolik pracovníků zajišťuje provoz vaší knihovny?

Do knihovny se přihlašují především chaberští a stále jich s narůstající zástavbou přibývá, ale máme v registru i čtenáře z okolních obcí a městských částí. To je pro nás čest, přihlédneme-li k faktu, že MKP má přes čtyřicet svých poboček, z nichž pár je doslova za rohem a nabízejí mnohonásobně větší fond. Aktuálně máme 632 čtenářů, z toho 40 % tvoří děti do 15 let. Knihovna je součástí kulturního centra a uživatele obsluhujeme dvě pracovnice na plný úvazek. Knihovnické činnosti vykonávám já a kolegyně pomáhá s výpůjčkami a vracením, když je potřeba. Její hlavní náplní je především administrativní zajišťování akcí a tvorba dalšího kulturního programu. Pyšné jsme na otevírací dobu: od úterý do soboty od 10:00 do 18:00 hodin. Pondělky, kdy je zavřeno pro veřejnost, nás navštěvují školní třídy nebo školky.

Co vás na práci knihovnice nejvíce naplňuje?

Ačkoli se někomu může zdát naše povolání nudné a stereotypní, není tomu tak. Obzvláště v knihovně toho typu, jako jsme my. Mě ta práce nesmírně baví, což je podmínkou dobrého výsledku. U nás dělám veškeré procesy sama: od akvizice, katalogizace přes obsluhu výpůjčního pultu nebo tvorbu letáčků a grafiky k akcím a jejich realizaci. Ve velkých knihovnách jsou na všechny činnosti samostatná oddělení. U nás ne. A málokdo ze čtenářů tuší, kolik úkonů to obnáší, než si knížku mohou z knihovny odnést domů. Ale těší mě i komunikovat s lidmi, zvláště dětmi. Ty jsou upřímné a umějí dát najevo, co se jim líbí, nebo naopak nelíbí. To, že se k nám pravidelně vracejí, je pro nás největší odměnou. Když si do knihovny přijdou sednout třeba na chvíli po škole číst nebo zahrát šachy, jen tak si s vámi bez obav popovídat o všem možném nebo vyzvídají, kdy budeme pořádat další soutěž, je to velká motivace vymyslet pro ně zase něco nového. Druhou důležitou skupinou jsou starší lidé, často žijící sami. Návštěva knihovny je pro ně příležitostí si s někým popovídat, sdílet své radosti nebo obavy, povyprávět veselou historku. Prostě posloužit jako vrba je také naší službou, kterou ochotně poskytujeme…

— počet obyvatel městské části Praha-Dolní Chabry: 5036 *
— počet registrovaných čtenářů: 632
— počet návštěvníků za rok 2022: 9850
— stav knihovního fondu (počet svazků): 8059
— počet výpůjček za rok 2022: 11 269
Pozn.: * ke dni 31. 12. 2021, ostatní k 17. 11. 2022

Foto: archiv MK Dolní Chabry