Skip to content Skip to footer

Zapište si do kalendářů 23. ledna 2023!

Registrovat se můžete na této stránce , registrace je pro všechny ZDARMA.

Keynote speakerKnut Skansen, ředitel Deichman bibliotek v Oslu

Tohle město není pro všechny!

Ale mohlo by být. Do jeho ulic se vejdou chodci, cyklisti, zahrádkáři, hipsteři, senioři, děti, ženy, automobilisti, kulturisti, botanici, bezdomovci, turisti, náplavy i záplavy.
Víte, co se říká…že město není nafukovací. Tak se pořádně nadechněme!

Konference, která se bude věnovat udržitelnému životu ve městě a komunitám. Konference, která je celá o knihovnách, přesto zde nejsou přednášky o knihovnách. Knihovny jsou obýváky měst, kulturní a sociální zázemí jeho obyvatel. Přijďte si poslechnout, jak svá města zabydlit.

Konference se koná za podpory Fondů EHP a Norska, prostřednictvím projektu Sdružení knihoven ČR – Strategický partner knihoven v ČR, ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze a Národní knihovnou.

Do černého

Městská knihovna v Praze pořádá od roku 2015 konferenci Do černého, která přináší inspirativní podněty nejen knihovníkům a knihovnicím z celé České republiky. Cílem konference není nabízet konkrétní odpovědi či návody, účastníci si spíše odnáší otázky a inspirace pro další přemýšlení. Nově se konference zaměřuje na výzvy, kterým čelí nebo v blízké budoucnosti budou čelit naše města. Společně s odborníky z akademického prostředí, veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru přemýšlíme, jak tyto výzvy zvládnout ve prospěch všech, kdo ve městech žijí.

Udržitelnost v knihovnách

Hlavním komunikačním tématem knihoven pro roky 2021 a 2022 je udržitelnost, resp. Cíle udržitelného rozvoje formulované Organizací spojených národů.
Rok 2021 byl zaměřen zejména na posílení kapacit knihoven, aby si mohly najít vlastní cestu k naplňování Cílů a zapojit do ní své uživatele. Proběhl k tomu celoroční vzdělávací cyklus sestávající z celkem 11 společných akcí (webináře a workshopy) a zhruba 45 společně strávených hodin. Zapojilo se celkem 37 knihoven. V prosinci tento cyklus uzavřela mezinárodní konference Udržitelnost v knihovnách 2021 – Veletrh sdílení a partnerství ke splnění Cílů udržitelného rozvoje. V roce 2022 měly knihovny možnost čerpat z hotových metodik, návodů i předpřipravených grafických podkladů a samy ukázat, jakým způsobem k Cílům udržitelného rozvoje přispívají a jak je mohou naplňovat i jejich uživatelé.

Za projektem Udržitelnost v knihovnách stojí více než tři roky skupina knihovníků a knihovnic se zájmem o udržitelný rozvoj. Cílem této iniciativy je prozkoumat možnosti českých knihoven v naplňování Cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim tyto cíle zavádět do praxe a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.

Partneři konference:

zdroj: SDRUK