Skip to content Skip to footer

Knihovna Václava Šorela v pražských Letňanech se rozhodla rozšířit nabídku svých služeb o lekotéku. O co se jedná a jak probíhala příprava projektu lekotéky od nápadu přes realizaci si můžete přečíst níže.

Co je lekotéka?

Tento termín již v dnešní době jistě není pro knihovníky neznámý. Jedná se o soubor her, pomůcek a vzdělávacích hraček, které jsou určeny primárně pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami či zdravotním znevýhodněním (sluchové, tělesné, zrakové, mentální, vady řeči, autismus, poruchy učení apod.). Vhodný je také pro seniory a zdravotně znevýhodněné dospělé. 

Účelem lekotéky je přispět k postupnému zlepšení a překonávání vývojových i zdravotních potíží uživatelů hravou formou.

Jak vznikl nápad vybudovat lekotéku v Knihovně Václava Šorela?

S vyhlášením dotační výzvy Knihovna 21. století Ministerstva kultury ČR jsme se zamysleli nad nabídkou služeb pro naše seniory a malé děti. Lekotéka se nám jevila jako ideální propojení těchto dvou skupin uživatelů. Přidanou hodnotou pak byla výborná spolupráce naší knihovny s odbornou lektorkou vzdělávání dospělých a andragogiky, Mgr. Monikou Bartůňkovou, která mimo jiné u nás již několik let vede velmi oblíbený PC klub – počítačovou poradnu pro seniory. 

Dlouhodobá spolupráce s Monikou díky její specializaci a zkušenostem tak dala vzniknout celému projektu Lekotéka hrou, který jsme se rozhodli přihlásit do dotačního řízení Knihovna 21. století na rok 2023. A byli jsme úspěšní.

Projekt Lekotéka hrou

Projekt spočíval nejen v založení samotné lekotéky rozšířením stávající nabídky vzdělávacích her a didaktických pomůcek.

V rámci projektu Lekotéka hrou byl ve spolupráci s lektorkou naplánován skupinový workshop (nejen) pro seniory, na který jsme na základě odezvy účastníků chtěli navázat dalším, již cíleným, podrobněji strukturovaným programem. S přípravou workshopu jsme začali hned po získání dotace.

Pilotní workshop „Trénink paměti a kognitivních schopností pro seniory i jejich pečující rodinné příslušníky“ pod vedením Mgr. Moniky Bartůňkové proběhl v knihovně dne 22. května 2023. Na základě velmi pozitivní odezvy od účastníků tohoto workshopu se nyní chystáme navázat a druhý workshop v rámci projektu se bude u nás v knihovně konat dne 23. října 2023. Akce s touto tematikou a zaměřením bychom chtěli našim uživatelům nabízet i v dalších letech.

Lekotéka dnes

Pokud jde o samotné vybavení lekotéky, po průzkumu trhu jsme se rozhodli vybírat hlavně z nabídek e-shopů neziskových organizací, jako např. Česká alzheimerovská společnost (ČALS), DYS-centrum Praha z. ú., a dále specializovaných obchodů, jako např. MontessoriHracky.cz, SPOKONOŽKA, S.R.O.

Lekotéka je dnes již nedílnou součástí naší knihovny. Jen pro představu – v nabídce lekotéky uživatelé naleznou mimo jiné dřevěné divadlo včetně prstových maňásků, různé pomůcky pro zlepšování jemné motoriky jako např. vázání tkaniček, hmatové hry, dále sady pro individuální nebo skupinový kognitivní trénink, logopedické hry (MiniLük), Gonge hmatové podlahové disky a jiné. V nabídce lekotéky naleznete i poučné čtení. Odebíráme nově časopis Dětský sluch, který je určený rodičům a osobám pečujícím o nedoslýchavé nebo neslyšící děti.

Nabídku lekotéky je možné dohledat v našem on-line katalogu.

Využití lekotéky

Lekotéku mohou využívat všichni čtenáři i návštěvníci knihovny. Pomůcky, hry a aktivity jsou k dispozici všem k prezenčním výpůjčkám. Registrovaní čtenáři si vybrané pomůcky a hry mohou zapůjčit domů.

Nabídka lekotéky k nám již za krátkou dobu existence přilákala několik nových čtenářů, kteří přišli cíleně. Jedná se zatím hlavně o rodiny s malými dětmi, které přicházejí si do knihovny pohrát. Následně se u nás zaregistrují, aby si mohly tu či onu hru vypůjčit domů.

Rozšířená řada vzdělávacích her a didaktických pomůcek nachází své využití také průběžně v rámci programů pro děti a během knihovnických lekcí pro děti z mateřských a základních škol.

Do budoucna počítáme s postupným rozšiřováním nabídky lekotéky. Jsme otevřeni podnětům z řad jak běžné veřejnosti (rodiče malých dětí, osoby pečující o osobu blízkou), tak i odborné veřejnosti (pedagogové, speciální pedagogové, logopedi…).

Lekotéka od 0 do 99 let

Z celkového počtu registrovaných čtenářů tvoří dohromady téměř polovinu děti do 15 let a senioři nad 70 let. Z této skupiny má odhadem 1% nějakou vývojovou vadu nebo zdravotní poruchu. Naší snahou je i do budoucna nabídnout těmto uživatelům klidné místo k relaxaci i hře a tak nenásilnou, zábavnou formou napomáhat k postupnému zvládání a zlepšování jejich hendikepu a zapojit tyto skupiny do „zdravé“ populace, do komunitního života obce.

Věříme, že se nám nyní i díky lekotéce podaří přilákat do knihovny co nejvíce zájemců všech věkových kategorií a ukázat jim, že knihovna jim má vždy co nabídnout a stojí za to zde trávit čas.

Může vás zajímat:

Autor článku: Jana Jirásková, DiS., Knihovna Václava Šorela