Skip to content Skip to footer

Ve spolupráci s Malou technickou univerzitou nabízíme pražským místním knihovnám ukázkové lekce z oblasti technické a digitální gramotnosti.

Malá technická univerzita:

MTU je nezisková organizace, která se věnuje vzdělávání dětí a pedagogů v oblasti polytechnické a digitální gramotnosti.

MTU nabízí inspirativní semináře, které pedagogům (ale i knihovníkům) ukazují, jak dětem názorně a jednoduše přiblížit témata z technického a digitálního světa kolem nás. Semináře jsou:

 • určeny pro pedagogy mateřských škol a 1. a 2. třídy základních škol a vychovatele ŠD a knihovníky
 • založeny na praktických a názorných ukázkách
 • akreditované MŠMT ČR 
 • realizovatelné po celé ČR během celého roku
 • vedené zkušenými a nadšenými školiteli
 • obsahují zajímavá a netradiční témata z oblasti polytechnické a digitální gramotnosti.

Vzdělávací programy pro děti:

 • jsou určené pro mateřské školy a pro 1. a 2. třídu základních škol
 • probíhají v rámci hodinových lekcí nebo projektových dnů
 • jsou vedené našimi profesionálně proškolenými lektory
 • rozvíjí logické myšlení, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci a představivost
 • propojují podporované gramotnosti – matematickou, polytechnickou, digitální, čtenářskou

Téma a popis lekce

Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“ rozvíjíme v dětech jejich technické a logické dovednosti. Jednotlivá témata MTU jsou zpracována tak, aby korespondovala se vzdělávacími cíli RVP (Rámcový vzdělávací program). Mají detailně zpracovanou strukturu, motivaci úměrnou věku dětí a jednoznačný cíl. Děti si názorně vyzkouší některé fyzikální vlastnosti (např. pevnost), pracují samostatně, ale také ve skupině, kombinujeme jednodušší aktivity s náročnějšími. Program je vhodný pro děti od 4 do 8 let.

Co program rozvíjí?

 • pozitivní vztah k technickým oborům
 • samostatnost
 • práci ve skupině
 • logické myšlení
 • prostorové vnímání
 • jemnou motoriku

Průběh programu

Každá lekce trvá 60 minut. Vaši třídu navštíví naše lektorka či lektor s krabicí plnou stavebních kostek a speciální soupravou prvků a výkresů (souprava je chráněna užitným vzorem). Lektor pracuje s dětmi s podporou dětských technických výkresů, metodických listů a stavebnice. Dětí si hrají, my ale víme, že pracují a učí se nové věci. Vyvrcholením hodiny je volné hraní s výsledným dílem jako odměna za práci. Navíc děti získají po každé lekci osvědčení (diplom), které je pro děti odměnou, nikoli hodnocením, a zároveň slouží jako informace pro rodiče. 

Aktuálně nabízíme lekci:

STAVITEL MOSTŮ

 • co je pilíř a jak jej postavit
 • postavíme veliký most a ověříme jeho stabilitu
 • dozvíme se něco o Karlu IV. a stavbě Karlova mostu – práce s knihou
 • naučíme se stavět podle návodu

Podmínky využití lekce:

 • Lekce (balíček) je určena pro místní knihovny regionu Praha.
 • Balíček obsahuje 2 po sobě jdoucí lekce pro 2 skupiny dětí ve výše uvedených věkových kategoriích.
 • Lekce proběhne formou tzv. tandemové výuky – knihovník se bude na lekci aktivně podílet, klást dotazy atd., tak aby mohl v budoucnu sám takové lekce připravovat.
 • Knihovník si může tuto akci započíst do vlastního vzdělávání.
 • Po akci zašle metodičkám MKP foto a stručný report z konání akce.
 • Akce by měla proběhnout do konce roku 2023.
 • Lekce jsou financovány z regionálních funkcí MKP, pro MVK jsou zdarma.
 • Kapacita je omezená, přednost mají knihovny, které se zamýšlejí tématu dále aktivně věnovat.

V případě zájmu se hlaste na tana.janackova@mlp.cz

Více informací o MTU – https://www.mtuni.cz/