Skip to content Skip to footer

Kolegyně a kolegové,

doporučujeme, aby se Vaše knihovna zúčastnila níže uvedeného průzkumu o stavu informačních technologií v neziskovém sektoru. Jak jsme již informovali, knihovny, muzea, galerie již nemohou nakupovat zlevněný software v rámci projektu Microsoft Select (netýká se vysokoškolských knihoven). V současné době se hledají možnosti nějaké náhrady, proto je důležité zúčastnit se průzkumu na https://www.techsoup.cz/content/zmapujme-stav-it-v-nezisku

Dotazník je nezbytné vyplnit do 31. března 2023.

Zdraví Vít Richter, Knihovnický institut, Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1, vit.richter@nkp.czhttps://ipk.nkp.cz | el: +420 603 223 627, 221 663 338

Jedním z klíčových faktorů pro úspěch neziskových organizací jsou dnes informační technologie. Správným využitím IT mohou neziskové organizace zlepšit efektivitu svých procesů, zvýšit dosah služeb a významně snížit náklady. Zároveň víme, že dostat se k IT technologiím, které vaše organizace potřebuje nemusí být jednoduché, ať už kvůli nedostatku financí na jejich pořízení nebo chybějícím digitálním kompetencím vašeho týmu. V TechSoup se snažíme vám cestu k technologiíím a jejich efektivnímu používní co nejvíce usnadnit. Abychom však věděli, co je pro vás opravdu přínosné, kde jsou největší mezery a co vám chybí, potřebujeme informace o tom, jak IT využíváte a vaši zpětnou vazbu.

Proto spouštíme ve spolupráci s Nadací OSF druhý ročník velkého průzkumu Stav IT v českém nezisku. Navazujeme na první ročník, který proběhl v roce 2021. Výsledky průzkumu nám umožní kontinuálně sledovat vývoj, identifikovat nové trendy a především přizpůsobovat nabídku našich produktů, služeb a vzdělávacích aktivit, aby co nejvíce reflektovaly vaše potřeby.

„Z dat získaných v předchozím ročníku vyplynulo, že organizace často mají problém s hardwarem, buď je ho značný nedostatek nebo je ve špatném stavu. Proto jsme se spojili s novým partnerem, firmou Počítarna, která nám poskytuje slevu na nákup repasovaného HW. Rovněž se jako problém ukázala nedostatečná nabídka CRM systémů. Uzavřeli jsme proto partnerství s firmou Raynet, která nám aktivně pomáhá situaci řešit.“ popisuje Radka Bystřická, ředitelka Sdružení VIA, realizátora programu TechSoup v ČR, co pozitivního se mimo jiné podařilo na základě dat z minulého ročníku průzkumu.

Pokud pracujete v IT oddělení neziskové organizace, vedete vaši organizaci, jste projektovým nažerem nebo manažerkou nebo prostě máte IT agendu vaší organizace na starosti, zajímáte se o současný stav IT a chcete aktivně přispět k jeho zlepšení, zapojte se vyplněním dotazníku! Průzkum probíhá od 1. do 31. března.

KLIKNĚTE PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

Pokud se chcete na vyplnění předem připravit nebo se poradit se svým týmem, zde najdete kompletní dotazník. Během vyplňování Vám pravděpodobně nebudou nabídnuty všechny otázky z tohoto dokumentu – dotazník Vám na základě Vašich odpovědí nabídne pouze otázky relevantní pro Vaši organizaci.

Nechte si vyhodnotit stav vašeho IT

Během vyplňování dotazníku si můžete rovněž zažádat o zaslání personalizovaného doporučení pro digitalizaci Vaší organizace na základě odpovědí z dotazníku. Vypracování těchto doporučení proběhne do 6 týdnů od vyplnění dotazníku.

Granty na digitální rozvoj vaší organizace

Nadace OSF má až do konce května 2023 v rámci programu Active Citizens Fund, otevřenou grantovou výzvu pro neziskové organizace na rozvoj dovedností pro používání digitálních technologií a nákup digitálních nástrojů. Organizace, které chtějí žádat o tento grant musí vyplnit tento dotazník. Díky němu si mohou ujasnit, ve kterých oblastech potřebují posílit své kompetence či digitální vybavení a nástroje organizace. V rámci přípravy na podání grantu si můžete požádat o osobní konzultace vašich projektových záměrů. Pokud se váš plánovaný projekt týká provozního IT a digitalizace vašich pracovních postupů, můžete si jako konzultatny vybrat zástupce z našeho týmu TechSoup.

KLIKNĚTE PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

Na přípravě a zpracování dotazníku se pro bono podílí společnost Ipsos, s.r.o., odborníci na průzkumy trhu a veřejného mínění. Realizaci průzkumu finančně podpořil Google Česká republika. Všem partnerům moc děkujeme!

Zdroj: TechSoup