Skip to content Skip to footer

Místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš podepsal 29. května 2024 Memorandum o spolupráci s Národní knihovnou České republiky. Cílem této spolupráce je využít rozsáhlou síť veřejných knihoven po celé zemi k posílení digitální gramotnosti a vzdělávání obyvatel v oblasti digitalizace. Spolupráce spočívá v šíření osvěty prostřednictvím akcí, tvorbě materiálů a vzdělávání zaměstnanců knihoven a pomůže tak obyvatelům i knihovnám udržet krok s rychle se vyvíjejícím digitálním světem.

Knihovny jsou srdcem našich komunit a mohou tak sehrát klíčovou roli v překlenování digitální propasti tím, že poskytují přístup k technologiím i lidem, kteří si je nemohou dovolit nebo nemají zajištěný přístup k internetu. Rozvíjení digitálních dovedností je dnes velmi důležité a právě knihovny mohou v tomto úsilí sehrát důležitou roli. Tato spolupráce nám umožní využít naše zdroje a zkušenosti k posílení digitálních dovedností občanů. S jejich pomocí chceme každému, kdo bude mít zájem, pomoci držet krok s rychle se měnícím digitálním světem,” uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

V době rychlého rozvoje technologií je nezbytné celoživotní vzdělávání a připravenost na budoucí digitální výzvy. Česká republika má k dispozici nejhustší síť knihoven na světě, které mohou představovat důležitého partnera právě pro zvyšování digitálních dovedností naší populace. „Dnešním podpisem Memoranda začala spolupráce, jejímž cílem je využít tuto síť knihoven a jejich pracovníků a zapojit je do vzdělávacích aktivit zaměřených na zvyšování digitálních dovedností občanů,” dodal Bartoš.

Místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš a generální ředitel Národní knihovny Tomáš Foltýn. Foto: Zuzana Homolka Fedorová, NK ČR

Na adrese osveta.gov.cz je jako první realizován online kurz pro knihovníky, jehož cílem je upevnit a rozšířit digitální schopnosti pracovníků knihoven a pomoci jim získat jistotu k jejich předávání návštěvníkům knihoven. Kurz je rozdělen do jedenácti tematických lekcí a pokrývá oblast základních digitálních dovedností i v oblastech digitální gramotnosti a kyberbezpečnosti. Jde například o práci se soubory, vyhledávání informací, práci s emailovou komunikací, práci se sociálními sítěmi či základy e-governmentu. Kurz se věnuje také pedagogické činnosti, například tipům, jak uspořádat workshop nebo jak pomoci překonávat riziko digitální propasti. Vyzkoušelo si ho již více než 200 knihovníků.

Návštěvníci knihovny se často obracejí na knihovníky s otázkami o používání počítačů, digitálních služeb či internetu a digitální dovednosti jsou také stále více požadovány i v rámci knihovnické profese. Proto je vzdělávání v digitálních dovednostech pro knihovníky nejen otázkou osobního a profesního růstu, ale také prostředkem ke zvýšení schopnosti knihoven sloužit a posilovat své komunity v měnícím se světě,” uvedla gestorka projektu Kristína Vančurová z Kabinetu digitalizace při Úřadu vlády.

Různé typy kurzů budou na webovém portálu postupně přibývat a v přípravě jsou nyní volně dostupné kurzy o využívání digitálních služeb státu pro českou populaci. Ty si bude moci zkoušet a absolvovat každý přímo na webovém rozhraní. Představeny budou v létě a podrobně pak také na akci Týden pro Digitální Česko zaměřené na podporu digitální gramotnosti a osvětu veřejnosti, která bude probíhat koncem listopadu po celé republice.

Ukázka e-kurzu pro knihovny

zdroj: NK ČR