Skip to content Skip to footer

Básník a výtvarník Miroslav Huptych s podporou spolku Audabiac z.s. nabízí knihovnám bezplatně výstavu Labyrint světa a ráj srdce k nekomerčnímu využití. Výstava přináší aktuální pohled na myšlenkové dědictví Jana Amose Komenského ke 400. výročí napsání knihy Labyrint světa a ráj srdce. Lze ji využít k různým aktivitám, například ke spolupráci se školami pořádat besedy o knize, je možné pozvat komeniology, historiky, spisovatele a diskutovat o aktuálnosti myšlenek J. A. Komenského pro dnešní dobu.

Formát výstavy

Výstava je vytištěna na 14 tenkých dřevo plastových deskách (Forest) formátu A1. V horních rozích jsou vyvrtány dva otvory, které umožňují zavěšení na vlasec. Celková váha cca 2 až 3 kg. Výstava je k dispozici k prohlédnutí na https://huptych.cz/n/vystava-labyrint-sveta-na-plakatech

Knihovna (vystavovatel) může získat výstavu ve dvou režimech:

  1. Získat výstavu do vlastnictví, případně k dlouhodobému užití. Knihovna může výstavu bezplatně poskytnout dalším zájemcům, tj. dalším knihovnám, školám a dalším zájemcům k nekomerčnímu využití. Výstava zůstane v majetku knihovny jako celek a nelze ji v budoucnosti prodat, ale je možno ji vrátit spolku Audabiac z.s.
  2. Získat výstavu pro jednorázové užití v dohodnutém termínu. Knihovna sdělí termín realizace výstavy. Po ukončení výstavy soubor panelů vrátí spolku Audabiac z.s., případně ji předá další knihovně/škole, která si zaregistrovala další termín.

Obecné podmínky:

  1. Panely budou vystaveny jako celek ve vhodných prostorách a řazeny za sebou dle stanoveného pořadí. Jednotlivé panely nelze vystavovat samostatně.
  2. Knihovna se zavazuje poskytnout autorovi výstavy a spolku Audabiac fotodokumentaci o realizaci výstavy, tj. fotografie výstavních prostor s vystavenými panely.
  3. Výstava bude poskytnuta bezplatně na základě smlouvy.
  4. Dopravu si zajišťuje knihovna.
  5. Knihovna oznámí emailem datum realizace výstavy a termín ukončení na adresu: huptych@seznam.cz   

Objednání výstavy

Pokud máte o výstavu zájem, zašlete svou žádost na adresu: huptych@seznam.cz       

V žádosti jasně uveďte, v jakém režimu výstavu objednáváte, viz výše.

Objednané výstavy bude možno vyzvednout v Národní knihovně od 30. května 2023 (každá knihovna bude vyzvána k vyzvednutí, váha balíku cca 2 až 3 kg, formát A1).

Výstavě poskytuje záštitu: Národní knihovna České republiky, Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, České centrum Mezinárodního PEN klubu. Výstavu finančně podporuje spolek Audabiac z.s. v rámci projektu Labyrintfest.

Vít Richter, Knihovnický institut, Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1, vit.richter@nkp.czhttps://ipk.nkp.cz | el: +420 603 223 627, 221 663 338