Skip to content Skip to footer

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana. Akce je zaměřená na podporu dětského čtenářství a propagaci služeb knihoven, při níž děti nocují v knihovnách, ale také ve školách (včetně mateřských), domech dětí, nemocnicích, dětských domovech, spolcích, divadlech a dalších organizacích; pro označení zapojených subjektů se používá společný termín „spací místo“. 

Místní knihovna Horní Počernice

Programu se zúčastnilo celkem 6 dospělých a na 18 hodinu přišlo 19 dětí z 20 přihlášených. Po jejich převzetí od rodičů jsme se odebrali na místní Gymnázium Chodovická, kde jsme mohli shlédnout pohádku, kterou si připravili žáci vyšších ročníků pro své primány, kteří měli ve škole svou Noc s Andersenem.

V knihovně po návratu si děti odpočinuly a posilnily se vlastní svačinkou či večeří. Na 20 hodinu se dostavili strážníci Městské policie, které děti téměř okamžitě „zatkly“! Po jejich odchodu do noční služby a příslibu, že nás ochrání až do rána, jsme se rozdělili na tři skupiny na jednotlivá oddělení. Na každém oddělení byl připraven program a všechny skupiny se prostřídaly. V oddělení beletrie se vyráběly záložky do knížky. V oddělení naučné literatury se děti seznamovaly s jarním švitořením ptáků, a kde mohou o nich najít informace v knihovně. Na oddělení pro děti a mládež si tvořily postavičky z oblíbených knížek. Na závěr se seznámily s historií Noci s Andersenem a byl jim představen i samotný pan Andersen.  

Ve 22 hodin si rodiče přišly pro nespáče a ti šťastnější se pomalu ukládaly ke spánku. Děti byly velmi šikovné a milé. Na pěkné usínání jsme jim přečetli pohádku, která byla k dispozici od organizátorů akce Noci s Andersenem. Kolem 6 hodiny ranní se probouzely první spáči a my jsme sahali po knížce, kterou jsme večer nedočetli. Po ranní hygieně a úklidu jsme se šli do komunitního centra nasnídat z připravených balíčků. Byly v nich i malé dárečky. Před příchodem rodičů jsme si stihli zahrát ještě hru „elektriku“. Celkem v knihovně přespalo 10 dětí a 2 dospělí.

Knihovnice Marcela Treščáková

Místní knihovna Dolní Chabry

Další fantastická Noc s Andersenem je za námi! Na tradiční nocování – tentokrát na „potterovské“ téma – se v páteční podvečer 31. března dostavilo všech 22 přihlášených dětí.

V knihovně proměněné na školu čar a kouzel v Bradavicích absolvovaly děti po rozřazovacím ceremoniálu s moudrým kloboukem několik zkoušek z kouzelnických předmětů. Všechny koleje obstály na výbornou, celkovým vítězem ale mohla být jen jedna, a tím se stal Zmijozel. Gratulujeme! Odměnu ve formě pravé čokoládové žabky, omalovánek z magického světa a pamětní pohlednice si přesto odnesli všichni „studenti“. Po večeři dostaly děti ještě sladké překvapení, o které se postarala místní cukrárna, která dětem napekla báječná linecká kolečka s obrázkem malého čaroděje. 

Součástí večerního programu byla také tvůrčí dílna. Tentokrát jsme využili staré vyřazené knihy a vyrobili z nich tajnou schránku. K jejímu dozdobení jsme použili komponenty vytištěné na 3D tiskárně Original Prusa MINI+, kterou má knihovna v zápůjčce. Pak už nadešel čas odebrat se do spacáků, za svitu baterky si ještě chvíli číst… A pak už dobrou noc! Všem dětem díky za zájem o účast a zase brzy na viděnou v knihovně!

Knihovnice Alena Wachtlová

Místní knihovna Kbely

V pátek 31. 3. 2023 se kbelská knihovna již tradičně připojila k celostátní akci – Noc s Andersenem, kdy ve spolupráci se ZŠ Kbely a za podpory MČ uspořádala kulturní program pro všechny žáky prvních ročníků, jednalo se téměř o 110 dětí.  

Literární pásmo složené z vyprávění o jednom z nejslavnějších světových pohádkářů H. Ch. Andersenovi a především české ilustrátorce Heleně Zmatlíkové, jejíž 100leté výročí narození si letos připomínáme, doplnilo pohádkové klání, ve kterém děti, v rámci pohádkové stezky, plnily různé soutěžní úkoly, jež na ně čekaly na jednotlivých stanovištích. Byl připraven literární kvíz, doplňování textů písniček z pohádek, hádanky a různé sportovní úkoly. Pohádkové postavičky, za které se převlékli žáci devátých tříd a pracovníci ÚMČ, pobavily prvňáčky nejen svými převleky, ale i veselými výstupy a všem nakonec rozdaly drobné odměny.

Příjemně prožité zábavné dopoledne tak dětem přineslo nejenom pobavení, ale načerpaly i mnoho informací k této již tradiční akci, se kterou se budou každoročně i v budoucnu setkávat, a zkrátilo jim snad čekání na první dobrodružné nocování ve svých třídách.  

Kbelská knihovna se zapojuje do této akce pravidelně již od roku 2010. V počátcích konání jsme nocovali s přihlášenými dětmi v prostorách školní družiny, kdy jsme připravovali celý program, třeba i včetně večerního divadelního představení sami. Časem nám však obrovská poptávka a navýšení přihlášených nocležníků zkomplikovalo možnost upořádat tuto akci samostatně, tudíž v současnosti knihovna zajišťuje pouze kulturní a literární část dění a děti poté mají individuální noční programy se svými učiteli v prostorách základní školy.

Knihovnice Iveta Novotná

Místní knihovna Klánovice

Hlavním důvodem pro hromadné návštěvy školních dětí v naší knihovně je každoročně Noc s Andersenem. Pořádáme ji pro první stupeň Masarykovy ZŠ v Klánovicích vždy kolem data narození Hanse Christiana Andersena. Není to tedy tradiční noc v knihovně, protože jednak nemáme pro přespávání dětí prostory ani vybavení a jednak je u nás zvykem, nabídnout tuto atrakci nikoli jen vybranému okruhu dětí, ale všem třídám prvního stupně naší školy.

Letos se zúčastnilo 11 tříd a další se hlásí ještě na duben. Devět tříd, které následně přespávaly ve škole, nebo měly další večerní program, k nám zavítaly ve dvou termínech – ve čtvrtek 23. a 30. března. Dvě třídy si domluvily individuální dopolední termíny. V březnu nás tedy navštívilo 247 dětí.
Hlavním bodem programu pro každou třídu bylo čtení a zábavné povídání o přečteném. Po letech se naše knihovna opět přihlásila k programu setkávání nad kvalitními knihami pro děti a mládež, spojené
s charitativní činností: Čtení pomáhá https://www.ctenipomaha.cz/ Z tohoto projektu si paní učitelky
vybraly knihy, které máme v knihovně, při andersenské noci jsme je rozečetli a děti je pak dočítaly ve
třídách. V předčítání, které se blížilo téměř profesionální dramatizované četbě, se vystřídaly současné i
bývalé knihovnice a paní zástupkyně ZŠ. Při čtení titulů jako Mach a Šebestová v historii, Lentilka pro dědu Edu, Překlep a Škraloup, Teta to plete, Pan Kdybych hledá kamaráda, nebo Prahou kráčí lev se výborně bavili všichni – děti i dospělí.

Na závěr druhého pozdního večera Noci s Andersenem jsme se pak společně báli s publicistou Janem
Nejedlým na Večeru s hororem a humorem. Stylovým doprovodem byla první jarní bouřka za okny.

Knihovnice Zita Kazdová

Místní knihovna Kolovraty

U nás v knihovně strávilo večer 18 dětí, které si své místo získalo po přečtení pohádky Slavík od Andersena a vypracováním pracovního listu. Začali jsme v pět hodin bojovkou, kde se děti rozdělily do tří skupinek a hádaly křížovku. Tím jsme došli do místní jurty spolku Soova, kde pro ně bylo nachystáno povídání o hmyzu a opékání u ohně. Poté jsme se vrátili zpátky do knihovny, kde přednášel astronom Pavel Suchan o světelném smogu. Před koncem večera dorazil i pan místostarosta Jonáš Zejfart, děti se ho vyptávaly na zajímavosti z obce, co se řeší a co ne… Nakonec jim přečetl pohádku o houbách a děti si v deset hodin vyzvedli rodiče. S akcí nám vypomohli ještě dva dobrovolníci Tomáš Bezouška a Daniela Stárková.

Knihovnice Petra Makúchová

Místní knihovna Petrovice

Naše petrovická Noc s Andersenem měla téma Ferda Mravenec. Zúčastnilo se 10 dětí předškolního věku do 7 let a dva dospělí.  Nejmladší byla 2,5letá Grétka, která měla jít spát domů. Ale byla první, kdo si vlezl do půjčeného spacáku… Byla statečná a zůstala až do rána.

Děti se sešly v 16.30 v pohádkových kostýmech. Povídali jsme si o spisovatelích Andersenovi a Sekorovi, jejich knížkách, lepili jsme Ferdu Mravence, malovali na trička. Před večeří jsme si zahráli Člověče, nezlob se a pexeso.

Po společné večeři proběhla pantomima a děti se pomalu připravovaly na spaní. K usínání si vybraly Krkonošské pohádky. Ráno po snídani si rodiče děti vyzvedli. Každý si odnesl výrobky, co si vytvořil a pamětní list.

Knihovnice Ivana Malá

Místní knihovna Slivenec

Naše knihovna nemá prostorové možnosti na přenocování dětí, a proto my knihovnice vždy chodíme číst do slivenecké základní školy.

Program akce spočíval ve vědomostní soutěži, která byla zahájena skládáním puzzle na vyvození tématu, které zvolily třídní učitelky – tentokrát: Helena Zmatlíková. Pak následoval už program ve třídách – předčítání. Zúčastnilo se kolem 100 dětí,  1.A, 1.B, 2.A, 3.A a 3.B. Pokud jde o vlastní čtení, z doporučených témat jsme si my knihovnice nevybraly. Moje kolegyně má ráda čínské pohádky a já jsem prvňákům četla z knihy od Jiřího Kahouna O čem se zdá medvědům a třetí třídě z knihy Aleny Mornštajnové Strašidýlko Stráša v bláhové naději, že děti se už opravdu chystají zalézt do spacáků a jen s přivřenýma očima naslouchat. Náš postřeh z této akce – nejvíce se děti těší na to, že budou spát ve škole, to je to hlavní dobrodružství! Naslouchání příběhu z knihy je až na dalším místě. No, možná příště, až na nás vyjde předčítání těsně před spaním, to bude to pravé.

Knihovnice Jiřina Haningerová a Irena Krejčová

Místní knihovna Újezd nad Lesy

Program byl pro děti (bez rodičů) připraven od 18.30 do 21.30, sešlo se nám 17 dětí ve věku cca 5-10 let.

Téma večera – Ferda Mravenec. Děti postupně plnily připravené úkoly. Například vyplňovaly kvíz na základě zhlédnutí části animovaného filmu Ferda v mraveništi od Hermíny Týrlové nebo hledaly indicie ukryté v knihách, kdy v poslední knize našly poklad. Také jsme dětem přečetly ukázky z knihy Knížka Ferdy Mravence, a nakonec si děti svou vlastní knížku i napsaly.

Večer se nám vydařil, zpětná vazba byla pozitivní.

Knihovnice Jitka Kašparová