Skip to content Skip to footer

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana. Akce je zaměřená na podporu dětského čtenářství a propagaci služeb knihoven, při níž děti nocují v knihovnách, ale také ve školách (včetně mateřských), domech dětí, nemocnicích, dětských domovech, spolcích, divadlech a dalších organizacích; pro označení zapojených subjektů se používá společný termín „spací místo“. 

V Běchovicích pořádá tradičně Noc s Andersenem Základní škola spolu s knihovnou a městskou částí. Letos se zúčastnilo pět tříd z prvního stupně. Noc začala tradičním zasazením stromu, tentokrát jsme sázeli lípu na okraji zeleného pásu mezi školkou a hlavní silnicí. U nově zasazeného stromu byli odměněni nejaktivnější dětští čtenáři roku 2023. Pak se děti rozešly ke svému programu, jehož součástí byla i návštěva knihovny. Během večera do knihovny přišly čtyři třídy. Věnovali jsme se společně knížkám Eduarda Petišky, známého autora především knížek pro děti, od jehož narození si letos připomínáme již 100 let. Jeho tvorba provází nejen dnešní děti, ale provázela i jejich rodiče a prarodiče. 

Se staršími dětmi jsme si hráli a soutěžili na téma Starých řeckých bájí, pro mladší jsme měli připravenou hru podle pohádky O jabloňce, poznávání ovoce a hledání pokladu. 

S přípravou i v průběhu celého večera mi pomohla tři děvčata ze sedmé třídy. 

Knihovnice Hana Santolíková

V knihovně Praha Březiněves se odehrálo dne 22. 3. 2024 kouzelné setkání při tradiční Noci s Andersenem. Na začátku večera se účastníci příjemně naladili houslovým vystoupením a zpěvem talentovaných sourozenců Jolany a Jana Švecových z Březiněvsi, kteří studují hudbu. Poté se děti i dospělí ponořili do tvořivé činnosti – vyrábění záložek z papíru v podobě motýlků. Bylo hezké sledovat, jak si každý účastník zdobil svou záložku jinak, rozmanitě a všechny byly krásné a pestré. Následovalo vystoupení desetileté Lucinky, která se rozhodla podělit se s ostatními účastníky o svou vášeň pro hobyhorsing. Připravila si přednášku s ukázkami, která inspirovala ostatní k této sportovní aktivitě.

Vrchol večera nastal, když do místnosti vešel pohádkový tvůrce Hans Christian Andersen s rozsvícenou lucernou. Andersen se rozmlouval s dětmi o sobě, sdílel vzpomínky na své dětství a povídal o tom, co ho inspirovalo k psaní jeho slavných pohádek. Toto setkání poskytlo dětem možnost nahlédnout do života autora jejich oblíbených pohádek, ale také je povzbudilo k dalšímu čtení. Na závěr dostaly děti malé dárečky – karetní vzdělávací hry od firmy Mindok, které rozvíjejí jejich myšlení a dovednosti, ale také je motivují k dalšímu učení a objevování nových vědomostí na téma zvířat, ptáků a hmyzu.

Noc s Andersenem se tak stala pro děti nejen zábavným a tvořivým zážitkem, ale také podpořila lásku k literatuře a objevování nových světů prostřednictvím pohádek.

Knihovnice Anna Koudelková, Andrea Moravcová

V knihovně v Dolních Chabrech jsme zvolili jako téma letošní Noci s Andersenem brzké „Velikonoce“. Na úvod nás čekalo malé překvapení – videozdravice prezidenta republiky Petra Pavla všem malým čtenářům, která si vysloužila dokonce spontánní dětský potlesk. Pak si děti odhlasovaly pořadí večerních aktivit. A protože správná bojovka má lepší atmosféru až potmě, podvečerní začátek jednoznačně patřil skládání papírového velikonočního zajíce.  Z vyřazených knih, jejichž odkaz tak žije dál, vzniklo hejno ušáků s barevnými mašlemi maminkám pro radost. Mezitím se setmělo, a tak děti vyrazily s baterkami do areálu před knihovnou hledat devatenáct stanovišť s kvízovými otázkami a luštit velkou velikonoční šifru. Vyplnění tajenky pak byla hračka a všem vyšlo přísloví o Velkém pátku. Po oblíbené bojovce došlo konečně i na večeři a k spořádání více než čtyř desítek palačinek a párků v rohlíku. Posledním úkolem bylo napsání pohlednic, jejichž adresáti včetně pana prezidenta se mohou těšit na speciální, letos už čtyřiadvacátou andersenovskou pohlednici. Pak už se děti trousily uvelebit do spacáků mezi regály, a s baterkou a knížkou v ruce zakončit prodloužený večer. Štěbetání hlásků po zhasnutí bylo slyšet ještě dlouho, a tak byly ráno děti předávány rodičům trochu nevyspalé, ale o nevšední zážitek z noční knihovny bohatší.  Tak bez mobilů a tabletů na přespávačce zase za rok na viděnou.

Knihovnice Alena Wachtlová

V půl šesté jsme se všichni sešli v knihovně. Seznámili jsme děti s historií Noci s Andersenem a byl jim představen i samotný pan Andersen. 

Poté jsme vyrazili na procházku s překvapením-speciální prohlídkou Chvalského zámku jen pro nás. Měli jsme možnost si prohlédnout jedinečnou výstavu „Helena Zmatlíková dětem – 100 let“, která oslavuje sté výročí od narození nejznámější české ilustrátorky 20. století.

Děti si mohly zahrát pátrací hru, která představila příhody kocoura Modroočka a nechala hráče nahlédnout do prapodivného světa dvojnožců z kočičí perspektivy.

Výstava s výkladem se nám velmi líbila. A nejvíc její doprovodný program v zámeckém sklepení.

Po návratu přišel čas na menší svačinku a začal doprovodný program. V oddělení pro děti a mládež si děti tvořily postavičky z oblíbených knížek a vyráběly záložky do knížky.

Úderem 10 večer, ten kdo nebyl přihlášen na spaní, odešel domů. A aby nebyl tak moc smutný, dostal na cestu taštičku drobných dárků i malé občerstvení. Ti, kteří se stihli přihlásit do stanoveného počtu na přespání, se pomalu ukládali ke spánku s knížkou v ruce. Po snídani z balíčků a předání dárečků, se i ti rozprchli ke svým rodičům, kteří na ně netrpělivě čekali před knihovnou.

Knihovnice Marcela Treščáková

V pátek 22. 3. 2024 se kbelská knihovna opět připojila k tradiční, každoroční celostátní (dnes už také i mezinárodní) akci – Noc s Andersenem. V tomto roce se jednalo už o 24. ročník.  

Letos jsme připravili literární a zábavně soutěžní pásmo pro žáky všech prvních tříd kbelské ZŠ a také pro předškoláky z MŠ Albrechtická. Začínali jsme v 8 hodin ráno v tělocvičně ZŠ, kde již s napětím očekávalo téměř 100 dětí na to, co jim tento netradiční dopolední program přinese.  Bylo připraveno povídání, kde se děti seznámily s tím, co to vlastně taková Noc s Andersenem je a proč se koná.  Z důvodu, že je i každý ročník věnován nějaké významné osobnosti z literárního světa, připomněli jsme si výročí narození známého českého spisovatele Eduarda Petišky, autora mnoha krásných dětských titulů, a ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Poté nás navštívila naše „pohádková babička“, v podání paní místostarostky Ivany Šestákové, která společně s dětmi zavzpomínala na knihy svého dětství a přečetla milou pohádku právě z knížky od pana spisovatele Petišky.  Nakonec jsme nezapomněli zmínit 75 letou existenci nakladatelství knih pro děti Albatros, které svými tituly dělá radost už několikáté generaci čtenářů.

A protože už literárních informací bylo v tu chvíli více než dost, nastalo očekávané soutěžní klání s postavičkami Tlapkové patroly. Každý z těchto psích kamarádů měl připravenou soutěžní disciplínu, za jejíž úspěšné splnění děti obdržely razítko. Po absolvování celé soutěžní stezky byly dětem rozdány odměny, jako např. pamětní pohlednice k Noci s Andersenem, dětský časopis, omalovánky s Tlapkovou patrolou a malá sladkost. Při soutěžním klání byly velkou podporou žákyně 9. třídy ZŠ, které taktéž v kostýmech různých pohádkových bytostí, pomáhaly prvňáčkům při plnění, někdy trochu obtížnějších, úkolů. Společná fotografie na závěr zajisté svědčí o úžasné atmosféře.

Odpoledne se celá Tlapková patrola – parta psích kamarádů přesunula k předškolákům, do MŠ Albrechtická, kde proběhl téměř totožný program, jen s tím rozdílem, že tentokrát jen pro asi 45 dětí.

Poté už pohádkové psí postavičky odešly zpět někam do „světa knih“, a budou trpělivě čekat, někdy v budoucnu, na další setkání.

Celá tato akce se konala za přispění a podpory MČ Praha 19, ve spolupráci se ZŠ Praha Kbely a MŠ Albrechtická. Všem děkujeme za výbornou spolupráci a budeme se těšit na společné nocování v příštím roce!

Knihovnice Iveta Novotná

Letošní „hlavní“ termín  Noci s Andersenem byl pátek  22. března. V naší knihovně se ale přespávat nedá, proto tradičně připravujeme program pro celý první stupeň a děti k nám přicházejí na návštěvu po jednotlivých třídách. Aby se u nás vystřídalo 15 tříd, návštěvy se rozdělily do dvou  večerních termínů 14. a 21. března  a jednoho  termínu dopoledního (4. dubna). Letos jsme tak v knihovně přivítaly 314 dětí.

V programu, který byl odstupňovaný podle věku dětí, jsme si povídali třeba o tom, jak se člověk stane spisovatelem a samozřejmě o Hansi Christianovi Andersenovi, se staršími dětmi jsme poslouchali speciálně připravenou nahrávku úvodu ke Sněhové královně a  hráli pantomimu na téma voda, protože jak mimové tak nejdůležitější tekutina na světě měli svátek právě  22. března.

Neodmyslitelnou četbu na závěr jsme opět vybraly z projektu Čtení pomáhá. Vystřídali jsme Macha a Šebestovou v historii, Myši patří do nebe a Sísu Kyselou, největším hitem  se ale stala knížka Nedráždi bráchu bosou nohou, která teď koluje ve třídách a další půjčování je na rezervace.

Pozdní večer druhého termínu našich „nocí“ opět patřil páťákům a panu Janu Nejedlému, který pro nás připravil tradiční Večer s hororem a humorem, do kterého se posluchači živě zapojovali se svými hororovými historkami.

Velkou radost máme z toho, že děti se k nám vracejí, ať už s celými třídami, nebo samostatně  a v knihovně je to evidentně baví. Každá Noc s Andersenem zájem ještě víc oživí, takže – díky všem organizátorům!

Knihovnice Zita Kazdová, Helena Petráčková

Po předchozích zhruba dvaceti ročnících Noci s Andersenem, kdy jsme připravovali originální program výhradně z vlastních zdrojů a s pomocí dobrovolníků, jsme sáhli po nabídce lektorky Dany Šimkové z Křenovic u Slavkova u Brna. Vybrali jsme program o slavném Titaniku, šitý přímo na míru dětem prvního stupně.

Na dobrodružnou plavbu vyplulo 23 dětí, z nichž některé lektorce zdárně sekundovaly svými vědomostmi. Děti se dozvěděly, co zkáze parníku předcházelo i jak se vše tenkrát odehrálo. K lepší představě posloužily dobové snímky či ukázky ze slavného velkofilmu. Každý z malých pasažérů si v útrobách knihovny našel vlastní palubní lístek se dnem a měsícem shodným s daty původních pasažérů plavidla. Děti hravě zvládly irský tanec a také si venku před knihovnou vyzkoušely pomocí pohybových úkolů, kolik úsilí stojí dostat se z kajut v nejnižších patrech až na vrchní palubu. Na závěr, už v přítmí knihovny, si představovaly okamžiky těsně před potopením lodi.

Lektorka dokázala dětem přiblížit tragickou kapitolu z historie velmi citlivě a těžké téma odlehčila zábavnými úkoly.

Kulisu k programu dotvořila maketa plavidla, kterou jen pro tento večer vyrobily děti z výtvarného kroužku pobočky Domu dětí a mládeže v Kolovratech.

Už teď víme, že i napřesrok si objednáme pořad u této lektorky, a bude to výlet do 18. století s Marií Terezií. Kvůli velkému zájmu zvolíme opět jiný než oficiální termín Noci s Andersenem.

Knihovnice Blanka Oujezdská

V pátek 15. března proběhl v Místní knihovně v Praze-Petrovicích další ročník Noci s Andersenem. Nočního dobrodružství se zúčastnilo 12 nocležníků z prvních tříd ZŠ Petrovice. Děti se v knihovně sešly v 16 hodin. Odpoledne a podvečer jsme strávili hraním deskových her, malováním, lepením, a zejména čtením, které k této akci samozřejmě patří.

Všichni jsme si Noc s Andersenem moc užili.

Knihovnice Ivana Malá

Do projektu Noc s Andersenen se naše knihovna zapojuje již pravidelně. Letošní ročník jsme věnovali 100. výročí narození Eduarda Petišky a také 75. výročí nakladatelství Albatros.

O zahájení Noci jsem požádala paní Učitelku Zdeňku Váňovou, která se s dětmi zná ze školy. Na úvod si řekly, kdo byl pan Andersen a kdo pan Petiška, kdo je nakladatel a jak takové nakladatelství funguje.

Následoval tvůrčí proces a děti se pustily do práce. A šlo jim to hezky od ruky. Paní učitelku Váňovou vystřídala paní knihovnice Hana Zeisová, nad vším pak dohlížela a dětem pomáhala paní učitelka Lenka Kosmannová, zúčastnila se také lektorka a zdravotnice Martina Průšová a profesionálka v oboru polygrafie Jaroslava Khunová, která připravila workshop: vyrob si svou knížku. Děti se střídaly v lepení, šití a hlavně ve čtení.

Velkou radost nám udělala návštěva akademické malířky Jany Bačové Kroftové, která děti seznámila s ilustrováním knih a pod jejím vedením si děti vytvořily své vlastní ilustrace. Knížky si děti orazítkovaly originálním razítkem a své jméno si měly možnost napsat na psacím stroji.

A protože jsme v knihovně byly v noci tak nemohla chybět noční stezka, kterou připravila Jana Česáková. Děti si připomněly příběh Krtečka a před večeří jim hezky vyhládlo na čerstvém vzduchu. Jednotlivá stanoviště nám pomohli zajistit členové spolku Kultura Vinoř.

Pohádku na dobrou noc přišla již tradičně přečíst tetička Ševčíková.

Noc byla plná nezapomenutelných zážitků a nabitého programu. A to díky výborné spolupráci se školou, s místními spolky a rodiči malých čtenářů.

Knihovnice Markéta Kilingerová, Hana Zeisová

Letošní Noc s Andersenem jsme si užili opět báječně. I když nás tři malí nocležníci během „usínací“ pohádky opustili, nocovalo 18 dětí. A co se dělo? Tentokrát jsme dětem představili jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století Franze Kafku. Nejen že se děti pomocí soutěží a kvízů seznámily s jeho dílem, ale na jeden večer si i vyzkoušely jaké by to bylo, kdyby se staly jednou z postav Kafkova díla. Na vlastní kůži si vyzkoušely, jak nelehké to Řehoř Samsa měl, když se proměnil v brouka. Nakonec dostaly dva úkoly:“ Nakreslit sebe nebo Franze Kafku, jak by to asi vypadalo, kdyby se z nich do rána stal brouk. A co by Franzi Kafkovi napsali. Kdyby to bylo možné, na co by se ho zeptali“.  A jak to dopadlo? Na co se děti ptaly a co mu psaly? To se mohou všichni návštěvníci knihovny přesvědčit na výstavě, která nyní v prostorách knihovny probíhá. Závěr večera byl věnován samotnému Kafkovi, který v podání herce Václava Rašilova přišel dětem přečíst pohádku na dobrou noc.

Knihovnice Kateřina Kučerová