Skip to content Skip to footer

23. ročník se koná 31. 3. 2023

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje – knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k počítačový hrám. Tento stav kritizuje široká veřejnost, nám všem se zdá, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen málokterý z nich radí, jak ze začarovaného kruhu ven. Mnozí odborníci lámou hůl nad rozvojem čtenářských návyků.

První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana. Nápad Hany Hanáčkové a Mirky Čápové se natolik zalíbil členkám Klubu dětských knihoven SKIP, že na své podzimní valné hromadě odsouhlasily uspořádání první společné Noci. Ta proběhla v roce 2001 a připojilo se k ní téměř 40 knihoven. Od té doby probíhá Noc každoročně a počet zúčastněných institucí trvale roste. Noc probíhá vedle Česka také na Slovensku, ve Slovinsku, Polsku, v českých krajanských spolcích a českých školách bez hranic v Chorvatsku, Srbsku, Makedonii, Řecku, Bulharsku, Anglii, Španělsku, Francii, Dánsku, Portugalsku, Finsku, Kanadě, USA, na Novém Zélandu či v africké Keni. Projekt a jeho garantky získaly řadu prestižních ocenění, např. Cenu českých knihovníků v roce 2005, Výroční cenu Nadace Český literární fond v témže roce a zejména The Hans Christian Andersen Award (a world-wide matter of honour) v Dánsku v roce 2013. Noc se také objevila v knize Dobrých 100 Renáty Fučíkové a jejích studentů. Vedle zlaté medaile hokejistů z Nagana, vstupu ČR do EU apod. je mezi „superudálosti“ zařazena také Noc s Andersenem!

Projekt probíhal vždy s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Akce je zaměřená na podporu dětského čtenářství a propagaci služeb knihoven, při níž děti nocují v knihovnách, ale také ve školách (včetně mateřských), domech dětí, nemocnicích, dětských domovech, spolcích, divadlech a dalších organizacích; pro označení zapojených subjektů se používá společný termín „spací místo“. Děti se v průběhu odpoledne sejdou ve spacím místě. Poté se koná program, který si zapojená organizace připravila: společné čtení soutěže, sázení Pohádkovníků Andersenových (Fabularius Anderseni), divadelní představení, cesty odvahy, tvůrčí dílny, lampionové průvody, noční návštěvy zámků, půlnoční diskotéky a další nesčetné aktivity v prostředí spacího místa i v okolí. Na dobrou noc se čtou pohádky či jiné příběhy. Téma každého ročníku vyhlašuje Klub dětských knihoven SKIP, většinou se zaměřuje na určitého autora nebo ilustrátora knih pro děti, zajímavé literární výročí apod.

Za připomenutí rovněž stojí, že Noc s Andersenem má v ČR delší historii než ostatní Noci (muzeí a galerií, kostelů apod.), je tedy jejich předchůdcem. Je také jedinou „úplnou“ Nocí – její účastníci opravdu stráví v knihovnách celou noc. Noci se navíc pravidelně účastní také Velvyslanectví Dánského království v Praze.

Pohádkové nocování začíná již za:

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

Zdroj: SKIP ČR, Noc s Andersenem