Skip to content Skip to footer

Jak pokračuje stavba nové pobočky Městské knihovny v Praze na Petřinách?

Stavba nové budovy knihovny na Petřinách byla zahájena na jaře roku 2022. Moderní budova nahradí provizorní stavbu tzv. školičky, ve které knihovna sídlila od 60. let 20. století. Knihovna se stane významným kulturním a kreativním centrem nejen pro lokalitu Prahy 6, ale s přesahem do celého regionu. Otevření knihovny je plánováno na podzim roku 2023.

Celková investice je odhadována ve výši 226 mil. Kč, 90 mil. Kč bude hrazeno z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci dotace z Národního plánu obnovy (Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center). „Jsem rád, že projekt, jehož cílem je vybudovat v Praze 6 kulturní a kreativní centrum uspěl v celostátní konkurenci a byl podpořen částkou 90 mil. Kč,“ říká Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze.

Co budova nabídne


Vizualizace interiéru

Budova nabídne kromě volného výběru knih a dalších dokumentů také moderní multifunkční sál pro kulturní akce, ale také klubovny a další prostory pro sdílení a rozvíjení kreativního know-how, rozvoj komunitního života a pořádání nízkoprahových akcí ve spolupráci s místní komunitou. V rámci projektu se Městská knihovna v Praze zavázala k dlouhodobé udržitelnosti spočívající v podpoře a (spolu)pořádání aktivit. „Stavba probíhá podle plánu. V tuto chvíli je hotový betonový skelet budovy a stavební firmy už začínají pracovat na vnitřní infrastruktuře, jako jsou rozvody vody, topení a vzduchotechnika,“ přibližuje dění na staveništi Tomáš Řehák. Stavba by měla být dokončena o prázdninách 2023 a následně se do zkolaudovaných prostor začnou stěhovat jednotlivé provozy knihovny.

Kultivace blízkého okolí


Vizualizace exteriéru

Důležitým prvkem nové budovy je i kultivace blízkého okolí pobočky. Součástí úpravy exteriéru proto bude i umělecké dílo Čtenář Jaroslava Róny. „Bronzová plastika křesla v nadživotní velikosti s postavou čtenáře zabraného do četby knihy bude zakoupena do sbírek Galerie hlavního města Prahy a v úzké spolupráci s autorem a architekty ze studia monom umístěna do blízkosti nové knihovny. Za posledních 30 let nedostala GHMP možnost být iniciátorem nebo odbornou autoritou města při výběru osazovaných uměleckých děl. Spolupráce dvou významných městských institucí, Městské knihovny v Praze a Galerie hlavního města Prahy, je dlouhodobá. Nyní se nabízí v unikátní symbióze využít vzájemnou synergii a pro nově projektovanou budovu pobočky veřejné knihovny v Praze 6 na Petřinách zakoupit a ideálně umístit do kontextu architektonického celku budovy a okolního veřejného prostranství kvalitní umělecké dílo významného současného umělce,“ vysvětluje ředitelka GHMP Magdalena Juříková. Čtenář v křesle byl původně autorem navržen pro exteriéry Knihovny města Hradce Králové, zamýšlená idea se naplní v Praze.

Mohlo by vás zajímat