Skip to content Skip to footer

Tradiční pasování prvňáčků na čtenáře se pomalu ale jistě stává nedílnou součástí každoročních předprázninových aktivit knihoven. O tom, jak pasování probíhalo v jednotlivých pražských knihovnách si můžete přečíst níže.

Běchovice

Ve středu 14. června proběhlo tradiční pasování žáků prvních tříd běchovické školy na rytíře čtenářského řádu. Děti předvedly královně Abecedě, jejímu doprovodu a dalším hostům, jak se během první třídy naučily číst. Pak je královna slavnostně pasovala a děti dostaly jako dárek průkazku
do naší knihovny, tričko a knihu Zuzany Barilové Křeček v letu, kterou vydalo nakladatelství Triton v rámci celostátního projektu SKIP Knížka pro prvňáčka. Pak rytíři z královnina doprovodu předvedli před knihovnou své klání.

Více fotografií z akce

Dolní Chabry

Každoroční knihovnické završení školního roku „Pasování na čtenáře“ se ve čtvrtek 22.6. odehrálo ve Velkém sále Chaberského dvora. Tři třídy chaberských druháků byly po zkoušce ze čtení slavnostně pasovány a odměněny za svou celoroční píli. Letos jsme odměňovali kromě praktických batůžků ještě 3D záložkami Made in knihovna vytištěnými na tiskárně Prusa Research, pečenou sladkostí z Cukrárny Na Pěšině a především Knížkou pro prvňáčky, každoročně vydávanou právě pro tuto příležitost Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR). Doufáme, že letošní titul Křeček v letu z pera autorky Zuzany Barilové bude prima čtení na prázdniny! Za účast v pohádkové pasovací komisi z bájné Knihozemě děkuji Josefu Mitošinkovi a kolegyni Kateřině Táborské.

Jak to probíhalo se můžete podívat na videu:

Více fotografií z akce

Horní Počernice

Pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo v Chvalské stodole v pondělí 12.6.2023. Akci v takovémto rozsahu jsme pořádali letos poprvé. V minulosti probíhalo pasování v knihovně po jednotlivých třídách. Letos jsme oslovili všechny místní školy a přidaly se i ty z okolí, které pravidelně dojíždí na vzdělávací akce. Sešlo se téměř 300 dětí. Když jsme se všichni shromáždili v sále, přivolali jsme pana krále Knihyráda Prvního. Po složení čtenářského slibu děti postupně poklekly před krále a byly pasovány na Rytíře Řádu čtenářského. Každý dostal malý dárek v podobě knížky vydané speciálně pro tyto účely, záložku a přihlášku do knihovny. Jako upomínku na pasování dostal každý ještě tzv. glejt, na němž je vytištěn slib Rytíře Řádu čtenářského. 

Více fotografií z akce

Kolovraty

Letos se pasování prvňáčků, které připadlo na čtvrtek 22. června, ujala osádka Bibliobusu z Městské knihovny v Praze. Žáci tří prvních tříd Základní školy Kolovraty si museli řád i knížku autorky Zuzany Barilové nejdříve zasloužit. Poté, co prošli „rytířským výcvikem“ se vším všudy, tedy včetně správného postoje či pořadového kroku, byli pasováni samotným králem na rytíře Řádu čtenářského. Součástí programu byla i návštěva pojízdné knihovny a díky teplému počasí vznikl před knihovnou improvizovaný čtecí koutek.

Děkujeme za skvěle připravený program (s výchovnými momenty) trojice Bibliobusu, který jsme si už předběžně objednali na příští rok. Nadšené byly i paní učitelky.

Satalice

Návštěva prvňáčků v satalické knihovně nebyla jen tak obyčejná. Prvňáčky čekalo několik náročných čtenářských disciplín, aby dokázali, že si zaslouží být pasováni na čtenáře! Nejprve děti četly kousek připraveného textu, potom kousek textu, který viděly poprvé. Poté splnily ve skupinkách úkol na čtení s porozuměním a tím dokázaly, že jsou skutečnými čtenáři. Pak už zbývalo jen slavnostně podepsat listinu se slibem, že budou knihy opatrovat jako ten největší poklad a poctivě číst každý den, a pasování mohlo začít. Při něm děti obdržely šerpu a knížku, která se nedá v obchodě koupit – je jen a pouze pro čerstvě pasované čtenáře! Na závěr slavnostní přípitek, výborný nanuk a cesta zpět do školy – samozřejmě v šerpách a s velkou hrdostí!

Zbraslav

Ve zbraslavské knihovně proběhlo pasování 30. a 31.5. Bylo to vlastně takové vyvrcholení „celoroční práce“, kdy 5 tříd prvňáčků v průběhu školního roku během několika návštěv v knihovně postupně pronikalo do tajů čtení, porozumění textu a lásce ke knihám. Vlastního pasování se ujala paní spisovatelky Pavlína Jurková. Každá třída byla pasována zvlášť, počasí nám přálo, a tak vše mohlo proběhnout v městské zahradě nedaleko knihovny, za účasti rodičů, prarodičů a samozřejmě paní starostky.

…a další

Mohlo by vás zajímat: