Skip to content Skip to footer

E-knihy bezesporu patří k jednomu z trendů současné doby. Oproti klasickým knihám je čtenáři ocení zejména při cestování nebo v případě, když chtějí číst novinky a nechtějí na ně stát frontu rezervací. Tuto službu nabízí některé pražské místní knihovny zcela zdarma. Do zapojených knihoven patří např. knihovna v Běchovicích, v Dolních Chabrech, v Letňanech, ve Vinohradech a v Radotíně. Nově si čtenáři mohou vypůjčit e-knihy i v místní knihovně v Březiněvsi.

Městská knihovna v Praze vydává a půjčuje e-knihy již od roku 2009 v rámci projektu e-knihovna. Zpřístupňuje hlavně publikace s volnými autorskými právy, mapuje současnou českou prózu i poezii, věnuje se překladové beletrii a vydává non-fiction.

E-knihovna Městské knihovny v Praze je implementována do všech online katalogů pražských místních knihoven.

Jak se vám tato služba osvědčila?

Jsme velmi spokojeni s nabídkou e-knih, která obohatila náš knihovní fond.

Narazili jste na nějaká úskalí během půjčování e-knih? Pokud ano, dokázali byste říct, jaká to byla?

Nikoli úskalí, ale preventivně jsme upravili počet výpůjček na osobu na dvě za měsíc, aby se rozpočet na e-knihy nevyčerpal. Dále se občas setkáme s drobnými obtížemi čtenářů při používání aplikace Palmknihy, která není dle jejich slov zcela bez chyb.

Plánujete zpoplatnění služby nebo chcete dál pokračovat v půjčovném zdarma?

Vzhledem k omezení na dvě výpůjčky měsíčně na každého čtenáře nyní neplánujeme zpoplatnění.

Jak ve vaší knihovně tato služba funguje?

Funguje velmi dobře, čtenáře nabídka e-knih uspokojuje, podrobný návod jsme zveřejnili na webu knihovny a čtenáři se rychle zorientovali. Máme dokonce nárůst počtu čtenářů i mimo MČ, kteří se zaregistrovali dle jejich slov pouze kvůli nabídce e-knih.

Jak často se knihy půjčují? Máte k dispozici nějakou statistiku?

Ano, od společnosti Palmknihy získáváme pravidelný měsíční přehled o počtu výpůjček a finančním zůstatku z předplaceného balíčku. Průměrně se půjčí asi 25 knih měsíčně.

Pro koho je podle vás služba určena?

Pro mladší věk, střední i seniorský, pro uživatele s potřebou mít možnost získat knihu kdykoli a kdekoli, bez nutnosti chodit osobně do knihovny.

Chtěli byste rozšířit službu také o nabídku mluveného slova online?

Ano, uvažujeme o tom nejpozději od příštího roku.

Jak se vám tato služba osvědčila?

Službu využívá několik čtenářů, kteří rádi čtou e-knihy. Velká spousta čtenářů preferuje klasické knihy.

Narazili jste na nějaká úskalí během půjčování e-knih? Pokud ano, dokázali byste říct, jaká to byla?

Občas někteří čtenáři měli technické problémy, které poté řešila podpora Palmknih. Některým čtenářům ve vyšším věku jsem osobně pomohla nainstalovat aplikaci a přihlásit se do ní. Dále ji už zvládli využívat sami.

Plánujete zpoplatnění služby nebo chcete dál pokračovat v půjčovném zdarma?

Pokud to bude z finančního hlediska možné, preferujeme půjčování zdarma.

Jak ve vaší knihovně tato služba funguje?

Čtenáři si mohou zdarma vypůjčit 3 e-knihy za měsíc.

Jak často se knihy půjčují? Máte k dispozici nějakou statistiku?

V loňském roce přibyl počet výpůjček. Začátkem roku 2023 se vypůjčilo cca 40-45 e-knih za měsíc, ke konci roku 2023 se vypůjčilo kolem 70 e-knih za měsíc. Momentálně se počet výpůjček pohybuje mezi 65-80 za měsíc.

Pro koho je podle vás služba určena?

Pro uživatele knihovny, kteří vyhledávají nějaký titul, který nemá knihovna fyzicky ve fondu. Případně pro ty, kteří nechtějí čekat, než bude kniha dostupná. Většinou se ale jedná o ty stejné čtenáře, kterým e-knihy nevadí nebo je přímo preferují. Většina i tak raději počká, než bude kniha dostupná fyzicky.

Chtěli byste rozšířit službu také o nabídku mluveného slova online?

Ano.

Jak ve vaší knihovně tato služba funguje?

Půjčování e-knih jsme pro naše čtenáře zpřístupnili 8.8.2024.

Narazili jste na nějaká úskalí během půjčování e-knih? Pokud ano, dokázali byste říct, jaká to byla?

Půjčování e-knih funguje bezproblémově, pokud se vyskytl nějaký zádrhel, vždy se podařilo jej vyřešit. Největší problém vidím v tom, že z 12000 e-knih, které Palmknihy nabízejí je prostřednictvím našeho systému Koha čtenářům k dispozici jen 10000. Palmknihy se k tomuto problému nehlásí a Koha nezobrazuje tyto tituly z důvodu, že jejich katalogizační záznam je chybný.

Čtečka e-knih, kterou jsme zakoupili současně s balíčkem e-výpůjček nebyla zatím vypůjčena ani jednou. Čtenáři čtou většinou v mobilu nebo tabletu, jeden si pořídil speciálně pro tento účel vlastní čtečku. (Zde jsem se ale neptala všech.)

Jak často se knihy půjčují? Máte k dispozici nějakou statistiku?

Uskutečnili jsme zatím celkem 138 výpůjček. Tyto výpůjčky provedlo celkem 30 čtenářů (každoročně evidujeme cca 300), tedy prozatím se jedná o 10% naší čtenářské základny.

Z toho 11 čtenářů se registrovalo nově právě kvůli možnosti e-výpůjček, někteří z nich si začali půjčovat i klasické knihy. 9 z výše uvedených 11 je přespolních – tedy nemají ani bydliště ani zaměstnání či školu v Běchovicích.

Ze 138 výpůjček bylo vypůjčeno 85 titulů, které naše knihovna nemá ve svém fondu, ostatní vypůjčené e-knihy u nás mají papírovou alternativu.

Chtěli byste rozšířit službu také o nabídku mluveného slova online?

Již udržení e-knih bude zátěží rozpočtu, audioknihy bychom chtěli, ale další paralelní dvacetitisícový balíček by určitě schválen nebyl.

Jak se vám tato služba osvědčila?

Služba se osvědčila.

Narazili jste na nějaká úskalí během půjčování e-knih? Pokud ano, dokázali byste říct, jaká to byla?

Občas řešíme drobný technický problém s fungováním našeho katalogu nebo aplikace Palmknihy.

Plánujete zpoplatnění služby nebo chcete dál pokračovat v půjčovném zdarma?

Zatím zpoplatnění služby neplánujeme.

Jak často se knihy půjčují? Máte k dispozici nějakou statistiku?

V současnosti se měsíčně půjčuje 50-60 e-knih.

Pro koho je podle vás služba určena?

Službu využívají spíše dospělí čtenáři.

Jak se vám tato služba osvědčila?

Velmi. Nejen, že čtenáři službu hojně využívají jako doplněk ke standardním absenčním výpůjčkám, máme též čtenáře, kteří se zaregistrovali do knihovny pouze kvůli e-knihám a využívají pouze tuto službu.

Narazili jste na nějaká úskalí během půjčování e-knih? Pokud ano, dokázali byste říct, jaká to byla?

Řešíme pouze občasné technické potíže se stahováním do zařízení.

Plánujete zpoplatnění služby nebo chcete dál pokračovat v půjčovném zdarma?

Zatím neplánujeme zpoplatnění.

Jak ve vaší knihovně tato služba funguje?

Čtenář může mít půjčeno max. 3 ks e-knih na měsíc. Služba je zdarma.

Jak často se knihy půjčují? Máte k dispozici nějakou statistiku?

Ano, denní statistiku vidíme v Tritiu a zároveň každý měsíc dostáváme e-mailem ze společnosti Palmknihy statistiku podrobnou včetně vyúčtování. Počet výpůjček roste v čase, ale ne nějak závratně.

Pro koho je podle vás služba určena?

Služba je určena pro všechny, ale využívána je hlavně mladšími ročníky nebo technicky zdatnějšími čtenáři.

Jaké jsou vaše zkušenosti s touto službou?

Tím, že je služba dostupná pro čtenáře na jejich vlastních telefonech a tabletech (nemusí si pořizovat další elektronická zařízení), je velmi oblíbená. Technicky funguje velice dobře.

Chtěli byste rozšířit službu také o nabídku mluveného slova online?

Ano, máme v plánu v dohledné době spustit též audio-výpůjčky.