Skip to content Skip to footer

Ve dnech 8. a 9. září 2023 se v Cuxhavenu konal druhý mezinárodní kongres mobilních knihoven (IFBK) v Německu. Organizátorem byla Komise mobilních knihoven Deutschen Bibliotheksverband (dbv) ve spolupráci s městem Cuxhaven.


Kromě pestrého programu přednášek byl středem zájmu odborná výměna mezi zaměstnanci mobilních knihoven i pestrý program akcí pro širokou veřejnost přímo v areálu přístavu u Severního moře. Mobilní knihovny jsou stále považovány za exotické, a to nejen odbornou veřejností – a v některých případech dokonce jako vymírající, zastaralý druh. Setkání mobilních knihoven opět nabídlo příležitost čelit tomuto dojmu a představit široké veřejnosti rozmanitost, výkonnost a modernost mobilních knihoven.

Bi-BUS: první rok e-mobility

Městská knihovna Saarbrücken spolu s francouzskými partnery provozuje od roku 2019 přeshraniční BI-BUS. Cílem je propagovat jazyk, média a čtení na základních školách v příhraničním regionu SaarMoselle. Bi-bus se svými prvky je orientovaný na tuto cílovou skupinu. Nový plně elektrický autobus byl uveden do provozu v prosinci 2022, nyní je přibližně rok v provozu. Má 180 zastávek, z nichž polovina je v Německu, polovina ve Francii.

BI-BUS byl financován Evropskou unií prostřednictvím fondů ERDF v rámci programu INTERREG VA Greater Region a Sárského ministerstva pro životní prostředí, klima, mobilitu, zemědělství a ochranu spotřebitelů. Vozidlo svým „zeleným“ pohonem se snaží být příkladem udržitelnosti. Cena projektu 2,1 milionu Eur, cena bibliobusu 1 milion Eur.

Plně elektrický bibliobus v Turku

Jedná se o úplně první elektrobibliobus v Evropě. V březnu 2020 dorazilo auto do Finska a Turku těsně poté, co se Finsko uzavřelo kvůli covidu. a díky tomu byl čas auto otestovat. Bibliobus dostal jméno Lieke (staré slovo pro elektřinu). V době omezení ve voze mohli být pouze 2 osoby nebo 1 rodina, nebyla možnost vůz vyzkoušet s větší zátěží.
V době omezení získali novou uživatelskou skupinu z těch, kteří si pouze rezervují knihy, po skončení pandemie tito čtenáři zůstali. Školy také začaly využívat službu běžným způsobem.

Mobilní knihovny s elektrickým pohonem v Göteborgu

V roce 2018 město Göteborg zahájilo projekt pořízení dvou nových mobilních knihoven. Základní požadavek byl, aby vozidla byla plně elektrická s nízkou podlahou. Další podmínkou bylo zaměření obou bibliobusů na děti ve věku 0-13 let. Aby mobilní knihovny splnily požadavky, musely být pro děti napínavé a nečekané. Ve spolupráci se společnostmi Volvo a Kiitokori byla navržená vozidla knihovny založená na dvou tématech: pohádkový les a cesta vesmírem a mořem. Výsledkem jsou dvě průkopnická vozidla, která mísí tradiční formu mobilních knihoven s barvou, designem a tvarem fantazie a pohádky.

Pojízdné knihovny jsou součástí knihovny pro děti, mládež a mobilní knihovnu v Městské knihovně v Göteborgu a svým inovativním myšlením zpochybňují, čím může být mobilní knihovna. Pojízdné knihovny chtějí göteborským dětem poskytnout ty nejlepší možnosti ke čtení, ať žijí kdekoli ve městě. Interiér je přívětivý a kreativní s hravým nábytkem a vybavením, které inspiruje ke čtení, novým znalostem a setkáním.


Dopoledne bibliobusy navštěvují školky města Göteborgu. Přibližně 140 mateřských škol navštíví několikrát za semestr. Veřejnost je může navštívit každý den v týdnu. Buď na jedné z 37 zastávek podle plánu nebo na občasné zastávce. Bibliobusy navštěvují místa, kde žije a hraje si mnoho dětí, aby podpořily informovanost a čtení. Během léta se objevují na místech po městě, kde je mnoho dětí a rodin. Autobusy zpřístupňují knihovnické služby uživatelům, kteří bydlí daleko od knihovny a pojízdné knihovny mohou samozřejmě využívat i dospělí.

Bibliobusy v Polsku

V roce 2017 byly v Polsku pouze dvě mobilní knihovny – v Opole a ve Varšavě. Od 70. let minulého století byly pokusy o zavedení pojízdných knihoven v Polsku, ale neuchytily se. V roce 2019 byl spuštěn provoz bibliobusu v Gostyni. Dle Przemysława Pawlaka, ředitele Veřejné knihovny v Gostyni bylo klíčové navázat kontakty s dalšími knihovnami, které chtějí mít pojízdné knihovny a spojit se s důležitými institucemi v této oblasti: Polským knižním institutem, Národní knihovnou a Ministerstvem kultury a národního dědictví.

„Udělali jsme mini knihovnu v našem bibliobusu. Máme knihy, filmy, videohry, kino, noviny, děláme vzdělávací a kulturní aktivity pro děti. Každý týden se dostaneme do 21 vesnic a dvou sídlišť ve městě. Máme finanční podporu od Polského knižního institutu – díky tomu se nám v letech 2020-2023 podařilo realizovat přes 200 kulturních aktivit pro děti. Stali jsme se příkladem pro ostatní knihovny v Polsku. Díky tomu vznikly dva nové bibliobusy podle našeho vzoru. Jedná se o Kobylnicu u Słupska v Pomořansku a Ustrzyki Dolne u hranic s Ukrajinou. Dalších asi 10 knihoven má zájem o zřízení pojízdných knihoven. Abychom povzbudili úřady měst a krajů, ukazujeme, jak efektivní jsou autobusy v knihovnách. Odhadujeme, že v Polsku bude v příštích letech potřeba asi 40 bibliobusů.“

Pozn. Jak jsme se při prohlídce bibliobusu dozvěděli, pro potřeby knihovny se tento bibliobus předělal z poštovního vozu.

Pojízdné knihovny v německo-dánském pohraničí

Německo-dánská hranice, jak ji známe dnes, je od roku 1920. Výsledek: německá menšina žije severně od hranice a dánská menšina žije jižně od ní. Pro zachování kultury a identity obou menšin jsou nezbytné knihovny, tedy i pojízdné knihovny.

Mobilní služby poskytují již více než 90 let. Zvláštnost: instituce obou míst jsou založeny na dánském knihovním zákonu, tj. přístup ke kultuře a informacím je zdarma a zdarma pro každého! V jižním Šlesvicku nabídka zahrnuje téměř výhradně dánská a severská média a v severním Šlesvicku německá média.

Bibliobusy v bývalém Šlesvicku jezdí pod heslem „Malý, ale pěkný!“ Větší vozy nikdy nebyly možné, o to víc je důležité, aby nabídka, kterou vozí, byla prezentována a komunikována přitažlivým způsobem (méně je více nebo taky z nouze ctnost). Žádná ulice tak není příliš úzká, žádný školní dvůr příliš malý pro bibliobusy! Výsledkem jsou spokojení uživatelé a vynikající statistiky. Nové dánské pojízdné knihovny také umožňují rezervace zajímavých nabídek (např.„Culture Café“, „Dětský kulturní batoh“ a akce). Interiér bibliobusu je zajímavě členěný a nabízí také možnost propojení s venkovními prostory (divadélko, promítání atp.).

Poznámky na závěr

Prezentované bibliobusy obvykle obsluhují nejen město, ale i jeho široké okolí. Důraz je kladen na rozvoj přeshraniční i mezioblastní spolupráce.

Rozvoj bibliobusů nesouvisí jen s půjčováním knih, prostory jsou koncipovány jako pojízdný makerspace, ke je možné pořádat akce a aktivity různého druhu.

Rozvoj elektromobility bibliobusů zatím v úplných začátcích, stále jsou i přes některé přínosy podstatné problémy, jako dostupná infrastruktura, servis a udržitelnost, vysoká hmotnost, extrémně vysoké pořizovací náklady.

Autoři: Vanda Fritschová a Pavel Machart, Oddělení mobilních služeb MKP