Skip to content Skip to footer

Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

Do projektu se mohou přihlásit profesionální veřejné knihovny a knihovny vysokých škol, které jsou veřejně přístupné. Profesionální knihovna je knihovna s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně – viz Metodický pokyn MK k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR. Knihovna musí být zaregistrována v evidenci knihoven na Ministerstvu kultury dle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon)Projekt není určen pro pracoviště, která jsou pouze organizační složkou knihovny jako jsou pobočky, oddělení apod.

Literární rada MZK zařadila do projektu 194 titulů od 41 nakladatelů. Pokud nakladatelé nevydají titul v letošním roce, objednané knihy nebudou dodány.  

Stejně jako v minulých letech obsahuje Objednávka i rubriku „rezerva“, zde vyjádřete své přání na další doplnění fondu Vaší knihovny, maximálně 20 svazků. Pokud se nám nepodaří získat další peníze, je pochopitelně tato objednávka/rezerva nezávazná.

  1. Knihovnám, které se projektu už zúčastnily, stačí vyplnit e-mailovou adresu, heslo a přihlásit se do systému. Po přihlášení je nutné zkontrolovat a opravit údaje (zejména u knihovního fondu) v Žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna z loňského roku a následně vyplnit Objednávku.
  2. Knihovna, která se projektu ještě nezúčastnila, se musí do webové aplikace zaregistrovat a následně vyplnit elektronický formulář Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna a Objednávku. Za knihovny, které nemají právní subjektivitu, podává žádost zřizovatel (např. obec) nebo instituce, jejíž organizační složkou knihovna je.
  3. V Objednávce vyplňte rubriku “počet výtisků do základní objednávky“ a klikněte na „Přidat do objednávky“. Upozornění: při opravě počtu svazků v objednávce u konkrétního titulu je nutné nejprve kliknout do prázdného rámečku, napsat požadovaný počet svazků a kliknout na kolonku „Upravit objednávku“.
  4. Jakmile vyplníte Objednávku, přejděte v pravém horním rohu na Menu a klikněte na kolonku „Vygenerovat objednávku„.
  5. Po vygenerování objednávky vytiskněte Žádost a Objednávku, poté již nebude možné v nich provádět žádné úpravy. V případě nejasností se obraťte na pracovníky oddělení Česká knihovna MZK.

Moravská zemská knihovna v Brně
Česká knihovna 
Bulínova 1
602 00 Brno

Žádost i Objednávku lze zaslat i datovou schránkou. Číslo datové schránky Moravské zemské knihovny – xpiqh6p.

Vyřizuje: Zdeňka Machková (tel. 541 646 301, e-mail: ceskaknihovna@mzk.cz).

Knihy Vám budeme průběžně posílat tak, jak je obdržíme od nakladatelů.

Úhrada faktur bude prováděna centrálně z projektu.

Povinností každé knihovny je průběžně zasílat zpět do oddělení Česká knihovna potvrzené výdejky s přírůstkovými čísly, pod kterými byly knihy zapsány do přírůstkového seznamu. Žádáme knihovny, aby přírůstková čísla na výdejkách vpisovaly jednotlivě na konec řádku k danému titulu a neupravovaly formát výdejky (jde o doklad k vydaným knihám a slouží ke kontrole pro Ministerstvo kultury ČR). Knihovny, které nám neposlaly za minulý ročník potvrzené výdejky, budou z letošního ročníku projektu vyřazeny. Tato skutečnost jim bude písemně oznámena.

Se srdečným pozdravem

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., v.r.
ředitel MZK Brno

Zdroj: Moravská zemská knihovna