Skip to content Skip to footer

Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena lidem se sluchovým nebo kombinovaným postižením a umožňuje jim komunikovat se slyšícími lidmi bez bariér. 

Tichá linka usnadní lidem se sluchovým postižením komunikaci s knihovnicemi a zkvalitní jim tak běžné interakce s knihovnou a využívání služeb radotínské knihovny.

Radotínská knihovna se do projektu zapojila jako naprosto první knihovna z celé Prahy! 

Více informací o službě naleznete na webových stránkách: https://www.tichalinka.cz/