Skip to content Skip to footer

Městská knihovna v Praze je jednou z mnoha pražských knihoven (celkem jich je asi přes 300). Ze zákona je také knihovnou krajskou a poskytuje tzv. regionální funkce 40 dalším knihovnám, které většinou zřizují jednotlivé městské části. V současné době nejsou pražské knihovny vzájemně prostupné (každá z knihoven používá jiný systém, má jiné čtenářské průkazy) a fondy mohou sdílet jen prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. Dlouhodobým cílem projektu Metropolitní knihovna je propojení služeb pražských knihoven tak, aby byly pro veřejnost pohodlnější a srozumitelnější.

Aktuálně jsou do projektu zapojeny tyto knihovny:

Jak to funguje?

Služba umožňuje pouze vracení knih z Městské knihovny v Praze! Žádné další služby naší knihovny není možné využívat. Vracet je možné pouze v provozních dobách jednotlivých knihoven. Pro vracení je možné využít také bibliobox Místní knihovny Řepy.