Skip to content Skip to footer

Revize knihovních fondů

V současnosti disponují všechny knihovny zapojené do regionálního systému revizním modulem a revize tak probíhá automatizovaně. Nastavení parametrů revize, její spuštění a ukončení je možné provádět dálkově.

Revize knihovních fondů v místních knihovnách jsou prováděny dle platného harmonogramu
revizí
.

Pro snadnější provádění revizí nabízí MKP místním knihovnám k zapůjčení 4 bezdrátové revizní čtečky a revizní notebook.

Aktualizace knihovních fondů

Metodický pokyn MK ČRStandard pro dobrý fond

Nabídka fondu Jeneč

  • návod na odepisování knihovních jednotek v systému Tritius
  • vzor darovací smlouvy

Značení knihovního fondu

BeletrieNaučná literaturaZvukové nosičeOstatní
AA = beletrieC = domácnostAK = audioknihyHRA = desková hra
B = poezieD = dějinyJK = jazykové knihy
AG = beletrie v angličtiněE = zeměpis, cestopisyCD = kompaktní disky
G = společenské vědy
K = přírodní vědy
L = filozofie, psychologie, náboženství
N = pedagogika, školství, výchova
O = právo
P = lékařství
R = jazykověda
S = umění
T = technika
U = encyklopedie
V = hudba
W = vojenství
X = literární věda
Y = tělesná výchova a sport
Z = zemědělství, lesnictví, myslivost

Pravidla pro půjčování dokumentů

CD – ochranné lhůty

DVD – OSA

Náhrada škody

Meziknihovní výpůjční služba

V situaci, kdy uživatel požaduje dokument, jenž není dostupný v knihovně, ve které je registrován, je možné knihovnu zažádat o zprostředkování dokumentu z jiné knihovny pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS).

MVS je definována Knihovním zákonem (§ 2 odst. d) jako „soubor výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení.“ Poskytování MVS je nedílnou součástí veřejných knihovnických a informačních služeb a provozovatel knihovny je povinen je poskytovat bezplatně. Nicméně je možné si účtovat náklady spojené s realizací služby (například poštovné nebo kopie dokumentů). Postup realizace meziknihovní výpůjčky upravuje vyhláška 88/2002 Sb. Problematikou MVS se zabývají také Metodické pokyny pro meziknihovní služby v České republice.

Funkci národního metodického centra meziknihovních služeb v ČR plní Národní knihovna ČR – Oddělení referenčních a meziknihovních služeb. Regionálními středisky MVS jsou státní vědecké knihovny a Moravská zemská knihovna v Brně. Regionální střediska MVS garantují dostupnost dokumentů pro knihovny v regionu a dostupnost regionálních dokumentů pro ostatní knihovny v ČR.

MVS je službou pro uživatele knihoven, nicméně zapůjčení dokumentů je realizováno mezi jednotlivými knihovnami a je založeno na principu reciprocity. Knihovna, která žádá o zapůjčení dokumentů jiné knihovny (aktivní MVS), může být také žádána jinými knihovnami o zapůjčení dokumentů z vlastních fondů (pasivní MVS).

Pokud je MVS realizována knihovnami na území ČR, jedná se o vnitrostátní MVS. V případě, že se jedná o zprostředkování dokumentů ze zahraničních knihoven, mluvíme o mezinárodní meziknihovní výpůjční službě (MMVS). MMVS je zpoplatněna a poskytují ji pouze vybrané knihovny. Na tyto instituce se mohou obracet ostatní knihovny v ČR, které chtějí pro své uživatele zprostředkovat výpůjčku dokumentu za zahraničí.

Pro objednání dokumentů prostřednictvím MVS je možné využít:

  • online katalog – žádající knihovna musí mít zřízeno čtenářské konto u dožadované knihovny. po přihlášení do konta je možné provést online objednávku dokumentu.  Výhodou je možnost sledovat online stav objednávky MVS.
  • webový formulář – některé knihovny mají na svém webu pro objednání MVS kontaktní webový formulář. Jeho nevýhodou je nepropojenost s knihovním systémem, tudíž se vyřízení objednávky prodlužuje.
  • e-mail – požadavek je zaslán na e-mail dožadované knihovny
  • papírová žádanka MVS – se dnes již téměř nevyužívá
MVS v systému Tritius
Platformy pro poskytování MVS