Skip to content Skip to footer

Veřejná knihovna musí být centrem komunity, má-li se plně účastnit jejích aktivit. Má proto spolupracovat s ostatními organizacemi a skupinami dané komunity.“

(Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven, článek 3.4.8)

Vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity knihovny jsou ovlivněny místem, ve kterém knihovna působí. Cílem je rozvoj společenského a kulturního zázemí obyvatel obce, podpora místní společnosti napříč všemi věkovými kategoriemi, posílení spolupráce a solidarity. Hodnota knihoven je určována rovněž postavením v místní komunitě, v prostředí, ve kterém knihovna působí.

  • metodickou, případně praktickou pomoc při pořádání vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit, které přispívají k rozvoji společenského a kulturního života v obci,
  • podporu spolupráce se školami, spolky a dalšími subjekty v místě,
  • ukázky moderních vzdělávacích aktivit, prezentace příkladů dobré praxe, semináře a školení
  • tipy na vhodné lektory s možností úhrady lektorného
  • praktickou podporu v propagaci akcí (Plakátovač, placky, záložky atd.)

Materiály ke stažení:

Valerie a její zvířátka – hravé aktivity k vybraným knihám se zvířecími hrdiny pro předškoláky a začínající čtenáře

https://ctenidetem.knihovny.cz/ – Vybrat vhodnou literaturu pro děti nemusí být vždy úplně jednoduché. Rodiče, učitelé, nechte se při výběru čtení pro děti inspirovat tipy od knihovníků. Tituly jsou přehledně seřazené podle věku čtenářky či čtenáře.

Tematická skříň – Jaká témata hledají děti a rodiče nejčastěji v knihovně? Chtějí si o nich společně číst nebo je doporučuje paní učitelka ve škole? Několik z nich jsme připravili do pootevřené skříně. Další budou přibývat.

Materiály Městské knihovny v Praze:

Je dobré znát

Tipy na lektory

Pořádáte besedy s autory, autorská čtení, hledáte kontakty na autory?

Využijte BESEDNÍK!

Národní knihovna ČR nabízí knihovnám aplikaci„Besedník“ https://besednik.cz/, která pomůže zprostředkovat kontakty na autory literárních děl a usnadňuje vzájemnou komunikaci při přípravě besed, autorských čtení, autogramiád a dalších aktivit. 

Aktivity knihoven

Co dokáže knihovna nabízí mapu konkrétních komunitních a vzdělávacích aktivit napříč celou Českou republikou a všemi typy a velikostmi knihoven.

https://codokaze.knihovna.cz/