Skip to content Skip to footer

Nadcházející akce

Jak standard Kvalifikace a vzdělávání pracovníků knihovny přesně zní?
 • Dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na 1 pracovníka věnováno minimálně 48 pracovních hodin bez ohledu na výši pracovního úvazku.
 • Pracovníci působící v knihovnách s rozsahem provozní doby menším než 15 provozních hodin týdně absolvují další odborné vzdělávání ročně v rozsahu nejméně 8 pracovních hodin.
Koho se to týká:
 • Všech odborných zaměstnanců knihovny.
 • Za odborné zaměstnance jsou považováni pracovníci na knihovnických pozicích dle Národní soustavy povolání (referenční knihovník, knihovník v přímých službách, knihovník v knihovně pro děti, knihovník správy fondů, knihovník katalogizátor, knihovník akvizitér, knihovník metodik, systémový knihovník, správce digitální knihovny, atd.). Pro vyhodnocení plnění standardu tedy není sledováno vzdělávání ekonomů, pracovníků údržby a řidičů.
Jaké kurzy a akce se mohou vykazovat:
 • knihovnické konference, semináře, přednášky, workshopy a e-learningové kurzy
 • vzdělávací akce a setkání pořádané Městskou knihovnou v Praze
 • jazykové kurzy
 • manažerské kurzy, interpersonální dovednosti
 • bloky věnované vzdělávání dle NSK
 • vzdělávání na univerzitách a další podobné akce, které mají charakter výuky a napomáhají k rozšíření odborných znalostí a dovedností
 • porady profesionálních i neprofesionálních knihoven
 • do odborného vzdělávání lze zahrnout také individuální studium odborné periodické i neperiodické literatury (časová dotace je max. 2 hodiny za kalendářní měsíc)

jedna pracovní hodina představuje 60 minut

do počtu hodin nelze započítávat cestu

Ke stažení

E-learningové kurzy

Nabídka e-learningových kurzů

Moravská zemská knihovna v Brně

Portál Kabinetu informačních studií a knihovnictví MU https://kurzy.knihovna.cz/

Kategorie kurzů:

 • IT kurzy
 • kurzy práce s informacemi a informačními zdroji
 • kurzy o vzdělávání
 • jazykové kurzy
 • právní kurzy
 • kurzy pro řízení organizace
 • kurzy knihovnických služeb a zpracování fondů a další