Skip to content Skip to footer

Knihovna městské části Slivenec patří k těm nejaktivnějším místním knihovnám v Praze. Zásluhu na tom mají zejména tamní knihovnice, které dokázaly svou energii přetavit do aktivního budování místní komunity. O tom, jak se knihovně aktuálně daří a co ji čeká do budoucna se dozvíte od nové vedoucí Mgr. Jiřiny Haningerové.

Prosím, představte nám sliveneckou knihovnu.

Knihovna je umístěna ve středu obce v budově, kde sídlí také úřad městské části a pošta. Prostorově je neveliká, má pouhých 108 m2. Ve fondu máme asi 6600 knih a snažíme se nabízet své služby obyvatelům naší městské části i zájemcům ze širšího okolí. Pořádáme také besedy, přednášky na nejrůznější témata, zveme zajímavé osobnosti z kulturního a veřejného života. Velmi oblíbené jsou besedy cestovatelské, dále spolupracujeme s Komisí pro rodinu a děti, s místními mateřskými školkami i se základní školou a družinou. Protože místní senioři patří mezi časté návštěvníky knihovny, jsou velmi aktivní a mají zájem o společné akce, knihovna se podílí též na organizaci aktivit pro tuto seniorskou komunitu – ať jsou to výlety, vycházky, návštěvy výstav i dalších kulturních akcí. Knihovně chybí dostatečně velký prostor na pořádání besed, a tak využíváme zasedací místnost našeho úřadu, nebo prostory Komunitního centra Na Půdě.

Jak jste se dostala k práci v místní knihovně?

Původní profesí jsem učitelka a při této práci jsem vždy měla na starosti i školní knihovnu. Později jsem pracovala v Národní technické knihovně. Po odchodu do důchodu jsem dostala nabídku vypomáhat ve slivenecké knihovně. Práce mě zaujala, a tak se stalo, že teď jsem v knihovně už sedmým rokem. Knihovnu vedla paní knihovnice Krejčová, já jsem se stala vedoucí v únoru letošního roku.

V roce 2021 získala vaše knihovna 2. místo v soutěži Knihovna roku. Co podle Vás stojí za tímto úspěchem?

Ač je knihovna malá, určitě nemůže nikoho oslnit svým prostorem,  je v ní příjemně. Je vybavena moderním mobiliářem v zelenobílé barvě, a tak působí svěžím a útulným dojmem. Vedení naší městské části nešetří na financích a umožňuje nám pravidelně nakupovat nové knihy. Naši čtenáři si přejí nové knihy a my se snažíme vyhovět jejich čtenářským zájmům. V obci se daří komunitnímu životu a zejména místní senioři, jak už jsem zmínila, jsou velmi aktivní. Tak došlo k přirozenému propojení činnosti knihovny s dalšími subjekty a knihovně se daří podílet se velmi významně na kulturním životě ve Slivenci. A kdybych měla odpovědět přímo na Vaši otázku – tak určitě to byla odvaha mé předchůdkyně paní Ireny Krejčové přihlásit se do soutěže. Též založení Klubu seniorů byla její zásluha. Řekla bych, že jsme dokázali ve velmi skromných podmínkách vytvořit oblíbené kulturní centrum.

Nedávno jste se stala vedoucí knihovny, změnila se knihovna pod vaším vedením?

Vedoucí knihovny jsem se stala v únoru letošního roku. Knihovna je dobře založená a pečlivě vedená, takže určitě nebylo potřeba něco zásadně měnit. Od nového školního roku bych se chtěla více zaměřit na spolupráci mladých rodin s dětmi a ještě zlepšit spolupráci se školou. Nakoupili jsme interaktivní knihy Kouzelného čtení včetně dvou Albi tužek. Zkoušíme nabídnout doučování angličtiny, zájem je, a tak uvidíme, jak se nám to rozjede v novém školním roce.

Absolvovala jste také stáž v MKP, byla pro vaši práci přínosná?

Mám knihovny ráda a s chutí navštěvuji pobočky Městské knihovny. Je dobré vidět nejrůznější knihovny, porovnat, jak to kde mají uspořádané a nechat se inspirovat. Měla jsem možnost absolvovat stáž v jedné z nejhezčích poboček MKP v Praze na Lužinách. Pobočku už jsem znala. Mám vnučky a ty jsem do této pobočky už několikrát vzala. Tentokrát jsem ale měla možnost tam strávit téměř celý den a „vyzvídat“ na místních knihovnicích. Tato knihovna nabízí velmi pestré služby a aktivity. Nejvíce se mi líbí, že nic není striktně a definitivně dané, ale vyvíjí se podle zájmu čtenářů a návštěvníků a pracovníci knihovny program přizpůsobí. Po prvních úžasných dojmech jsem trochu posmutněla, když jsem viděla, co všechno se děje v těchto krásných velkých prostorách lužinské pobočky ve srovnání s tím, co můžeme dělat my v naší malé knihovně. Pak jsem si však uvědomila, že všechno to, co zvládáme v naší knihovně, aktuálně v počtu jedna knihovnice (doufám, že získám v nejbližší době posilu), je vlastně dost dobré. Stáž byla určitě velmi užitečná, získala jsem tipy na kvalitní knihy pro děti a mládež, zde jsem se také inspirovala k nabídce doučování a některých dalších aktivit. Děkuji Městské knihovně v Praze za možnost tuto stáž absolvovat a všem knihovnicím ji doporučuji.

Jaké jsou plány slivenecké knihovny do budoucna?

Pokud jde o blízkou budoucnost, tak se chci zaměřit více na spolupráci s dětmi, jak už jsem zmínila. Seniorská základna je už silná a dobře fungující, proto chci získat více čtenářů z řad mládeže. Znovu nabídneme doučování z angličtiny. Z řad dospělých čtenářů mám přislíbenou i pomoc, pokud by bylo zájemců o doučování více. Protože nás často navštěvuje družina, uvažuji o založení klubu deskových her, což by byla dobrá náplň jejich odpoledních návštěv.

Pokud jde o plány do vzdálenější budoucnosti, tak ty ovšem také máme. Vše ale záleží na tom, zda získáme dostatek finančních prostředků na výstavbu nové knihovny, která by měla být umístěna v budovaném polyfunkčním domě.

Může vás zajímat: