Skip to content Skip to footer

Pořádáte besedy s autory, autorská čtení, hledáte kontakty na autory?

Využijte BESEDNÍK!

Národní knihovna ČR nabízí knihovnám aplikaci„Besedník“ https://besednik.cz/, která pomůže zprostředkovat kontakty na autory literárních děl a usnadňuje vzájemnou komunikaci při přípravě besed, autorských čtení, autogramiád a dalších aktivit. Vznik Besedníku iniciovala spisovatelka Ivona Březinová.

Pokud se knihovna do aplikace zaregistruje, může vyhledávat autory podle různých hledisek a zjistit na ně kontakty i základní podmínky možné spolupráce. Besedník je určen pouze pro autory (spisovatelé, ilustrátoři, překladatelé, básníci, literární kritici), nebude používán pro registraci odborných lektorů, cestovatelů a dalších spolupracovníků knihoven.

Na webové stránce https://besednik.cz/ se můžete zaregistrovat a najdete zde podrobný návod jak aplikaci používat. Pokud byste měli nějaké podněty k fungování Besedníku, kontaktujte nás na adresu info@besednik.cz.

V současné době je v Besedníku zaregistrováno více než 50 autorů. Rádi bychom možnosti Besedníku více rozšířili a získali do něj více autorů, kteří mají zájem navštěvovat knihovny, propagovat svá díla a podporovat čtenářství. Proto se na Vás obracíme s prosbou, pokud máte s některými autory dobré zkušenosti, navrhněte jim, aby se do Besedníku zaregistrovali, případně nás na zajímavé autory upozorněte. Při komunikaci s autory respektujete ochranu osobních údajů!

Za Knihovnický institut NK ČR zajišťuje kontakt s knihovnami kolegyně Lucie Macháčková, email: lucie.machackova@nkp.cz

Komunikaci s autory bude mít na starosti kolega Roman Giebisch, email: Roman.Giebisch@nkp.cz .

V brzké době se do Besedníku začnou také zapojovat školy, o které bude pečovat kolegyně Edita Vaníčková Makosová, z Národního pedagogického muzea a knihovny, email: Vanickova@npmk.cz .

Věříme, že Vám Besedník pomůže při přípravě Vašich aktivit na podporu čtenářství.

Vít Richter, Knihovnický institut, Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1, vit.richter@nkp.czhttps://ipk.nkp.cz | el: +420 603 223 627, 221 663 338