Skip to content Skip to footer

Klub dětských knihoven SKIP regionu Praha hledá nové členy.

Klub dětských knihoven (KDK) je nejpočetnější odbornou sekcí Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Sdružuje individuální členy SKIP nebo pracovníky knihoven – institucionální členy SKIP, kteří se zabývají nebo které zajímá práce s dětským čtenářem, zejména pak nové formy práce s dětmi, podpora dětského čtenářství, vzdělávání v této oblasti, zkrátka všechno, co přispívá k rozvoji služeb dětem v knihovnách.

Hlavní cíle klubu:
  • všestranně podporovat a rozvíjet čtenářství, čtenářskou a informační gramotnost u dětí a mládeže;
  • podporovat rozvoj předčtenářství u nejmenších dětí v rodinách;
  • motivovat, inspirovat a odborně vzdělávat knihovníky a knihovnice dětských oddělení veřejných knihoven;
  • vzájemně spolupracovat a sdílet dobrou praxi v oblasti práce s dětmi v knihovnách;
  • iniciovat a organizovat celostátní akce a projekty se zaměřením na dětské čtenáře, na dalších projektech obdobného zaměření spolupracovat s jinými sekcemi a kluby SKIP;
  • propagovat kvalitní literaturu pro děti a mládež u široké veřejnosti;
  • propagovat dětská oddělení veřejných knihoven;
  • posilovat prestiž specializace knihovník v knihovně pro děti.
Výhody členství

Členové klubu mohou využívat všech dobrých nápadů na práci s dětmi v knihovnách, které v KDK získá, účastnit se vzdělávacích aktivit pořádaných KDK, vyměňovat si názory a zkušenosti ve fórech KDK, především v konferenci Andersen, přispívat vlastními nápady do Databanky akcí a zároveň z ní čerpat, účastnit se valných hromad KDK, volit (a být volen) předsedu KDK, pracovat v regionálních klubkách KDK. Komunikovat s ostatními členy a přispívat podle svých možností ke společnému úsilí o zlepšení služeb knihoven dětem.

Kontakty:

Zájemci o členství v pražském Klubu dětských knihoven, hlaste se na region@mlp.cz

Zajímavé odkazy:

Stránky klubu SKIP

KDK Knihovna Dobříš

Zdroj: KDK SKIP, KDK Knihovna Dobříš