Skip to content Skip to footer

Kiosek je plně samoobslužná pobočka bez trvalé přítomnosti knihovníka, do které je umožněn vstup pouze čtenářům Městské knihovny v Praze (MKP). Jako na jakékoliv jiné pobočce si zde mohou knihy půjčovat, vracet a vyzvedávat rezervace. Samozřejmě si mohou v Kiosku také posedět s kvalitní knihou. V případě jakýchkoliv problémů či dotazů ze strany čtenářů je k dispozici vzdálená podpora zajišťovaná klientským centrem a jednou týdně také „živý“ knihovník; výhledově bude nahrazen neméně živým knihonátorem z titanu a křemíku.

Knihovny a knihovnictví se občas považují za jakési Šípkové Růženky – spící a nereagující na tep doby. Pokud tomu tak někdy vůbec bylo, tak to již neplatí. V desetiletích po druhé světové válce se totiž narodila a postupně dospěla jiná, mladší a nesmírně aktivní princezna – informační technologie, která knihovny políbila a vdechla jim nový život. Ano, i na úrovni institucí a technologií je možné být genderově korektní.

Pro činnost MKP byl zásadní proces automatizace poboček, který započal v roce 1998. Počítače se zde začaly využívat již v 80. letech minulého století. Jako první se digitalizovaly přírůstky fondu a jeho zatím poslední fází bylo zavedení technologie RFID v roce 2018. Tato technologie otevřela prostor pro vznik nových formátů poboček MKP. První zrealizovanou vlaštovkou se stal v roce 2022 právě Kiosek v Centru Černý Most.

Technické vybavení

K zajištění provozu Kiosku je v první řadě nutné síťové připojení. Bez počítačové sítě se dnes prostě neobejdeme. Z vlastního zařízení na místě jsou zásadní čtečka karet u vstupu, selfcheck a elektronická brána. Čtečka je náš „sezam“, který čtenáře vpustí do Kiosku, do selfchecku je zaklet knihovník, který umožní vrátit a půjčit knihy, a elektronická brána je strážce pokladu, kontrolující, zda čtenář omylem neodchází s nenačtenou knihou, popřípadě zda zloduch neodchází s knihou ukradenou. Samozřejmě nesmíme zapomenout na audiovizuální zařízení, které jako zázračné zrcadlo umožňuje čtenáři komunikovat se vzdálenou podporou. Celý tento technologický div funguje jako chytrá domácnost, to znamená, že většinu technických problémů lze řešit online.

O Kiosku a v Kiosku sbíráme také nějaká čísla a údaje. Ty však nechceme zneužít jako strýček Si, ale využíváme je pro zlepšování našich služeb. Co lze z nashromážděných dat vyčíst? Například to, že čtenáři si pro návštěvu nejvíce oblíbili pondělí a nejméně víkendy, že se měsíčně zaloguje přibližně 1000 čtenářů, to znamená průměrně 34 čtenářů denně a přibližně 10 000 za dobu fungování Kiosku. Rekordním dnem je zatím 2. 1. 2023 se 64 zalogovanými čtenáři. Za dobu fungování Kiosku si v něm čtenáři půjčili 23 600 dokumentů a 24 800 jich vrátili. Zajímavostí je, že zde je oproti ostatním pobočkám MKP mezi výpůjčkami procentuálně více odborných titulů než beletrie.

A co bude dál? 

Kiosek zaznamenal jednoznačný úspěch – také díky tomu, že byl technicky i designově navržen jako vstřícné a přátelské místo, a proto určitě neskončíme pouze u jednoho a budeme otevírat další. Již se rýsují možnosti, kde by mohly být. Zatím není možné nic konkrétního zmiňovat, ale doufáme, že se pro čtenáře jedná o dobrou zprávu. A pro ty, kteří ke Kiosku láskou nezahořeli a dále chtějí klasické pobočky, máme také jednu dobrou zprávu: Kiosky určitě nebudou stávající pobočky nahrazovat, budou je pouze doplňovat a rozšiřovat o služby, které nemohou kamenné pobočky poskytnout.

VÁCLAV CIMBÁL vaclav cimbal@mlp.cz

Zdroj: Časopis Čtenář: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3940