Skip to content Skip to footer

DNNT je projekt, se kterým přišla Národní knihovna ČR s úmyslem zpřístupnit prostřednictvím Národní digitální knihovny díla nedostupná na trhu. Na základě licenční smlouvy s kolektivními správci DILIA a OOA-S tak otevřeli uživatelům knihoven možnost zobrazit si zadarmo digitalizované dílo v jeho plném znění, mnohdy přímo z domova. Aktuálně je takto dostupných přibližně 200 000 digitalizovaných knih a časopisů, do služby se navíc postupně zapojují další instituce.

Co jsou to díla nedostupná na trhu?

Jedná se o dokumenty, které jsou dosud chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a nejsou již dostupné na trhu, a to včetně případných dalších vydání, případně i upravených. K dispozici pro online čtení jsou:

 • plné texty digitalizovaných dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 2007. Periodika jsou dostupná až do roku vydání 2011.
 • plné texty digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné (autorskoprávně již nechráněné). Tato díla jsou označena jako “veřejná”.
Digitalizáty nedostupných děl ze svých archivů v tuto zpřístupňují čtyři instituce

Co DNNT (ne)umožňuje

Obsah DNNT zpřístupňují tyto digitální knihovny:

 • Národní digitální knihovna Národní knihovny ČR
 • Digitální knihovny Moravské zemské knihovny
 • Digitální knihovna Akademie věd ČR
 • Digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Digitální knihovny Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny se obsahově přibližně z 90 % překrývají, ale v každé z nich najdete i unikátní díla. Každá z nich obsahuje cca 260 000 digitalizovaných dokumentů většinou z české vydavatelské produkce a obsah se samozřejmě neustále rozšiřuje. Digitální knihovna Knihovny Akademie věd obsahuje především knihy a časopisy z produkce ústavů AV ČR a jejich předchůdců. Digitální knihovna SVK HK pak obsahuje regionální monografie a periodika, zaměřuje se především na publikace vztahující se k osobnostem a území současného Královéhradeckého kraje.

Knihy (monografie) do roku 2001 a periodika do roku 2011 jsou přístupné i z domova, zbytek pak pouze z počítačů v zapojených knihovnách a institucích. Skrze jednotlivé digitální knihovny si můžete bezplatně číst plné texty dokumentů prostřednictvím vzdáleného přístupu (nebo terminálu v budově knihovny). Zakázáno je ale zhotovovat si digitální i tiskové kopie z některých dokumentů.

DNNT je projekt, se kterým přišla Národní knihovna ČR s úmyslem zpřístupnit prostřednictvím vzdáleného přístupu (nebo terminálu v budově knihovny). Zakázáno je ale zhotovovat si digitální i tiskové kopie z některých dokumentů.

Pozor, je třeba rozlišovat mezi dostupností dokumentu, každý z nich má nastavená jiná pravidla zobrazení i šíření. Můžete narazit na díla veřejná, díla nedostupná na trhu se vzdáleným přístupem a s přístupem ze studovny dané instituce nebo díla neveřejná. Již v náhledu vám napoví ikonka zobrazená přes obálku knihy.

Přístup k DNNT

Přihlašování do jednotlivých digitálních knihoven je přes eduID, postupujete tedy stejně jako např. při prohlížení Krameria.

 1. Po odsouhlasení podmínek používání si zvolte ze seznamu svoji instituci,
 2. následně budete přesměrováni na její stránku s přihlašováním,
 3. přihlaste se údaji, které používáte v rámci své instituce.
 • Pokud se po kliknutí na tlačítko Přihlásit eduID zobrazí pouze prázdný seznam, stačí stránku obnovit klávesou F5 nebo příslušnou ikonou prohlížeče.
 • Po ukončení práce se z aplikace vždy odhlaste pomocí odkazu v pravém horním rohu.

Seznam děl nedostupných na trhu

Seznam děl nedostupných na trhu (zkráceně SDNNT) obsahuje seznam monografií a periodik vydaných na území ČR a nedostupných na knižním trhu s výjimkou antikvariátů. Zařazení díla do SDNNT umožňuje veřejně zpřístupňovat jeho digitální kopii. Návrhy do Seznamu může podávat autor nebo jiný držitel, resp. nositel práv (nakladatel, dědic apod.), dále kolektivní správce a knihovna.

Užitečné odkazy
Videonávod k vyhledávání děl nedostupných na trhu na portálu Knihovny.cz

autor: Eliška Fuxová