Skip to content Skip to footer

Centrální adresář knihoven na portálu www.knihovny.cz říká, že v Praze má sídlo 417 knihoven. Najdeme mezi nimi knihovny národní, univerzitní, specializované, akademie věd a také ty, co zná asi většina obyvatel Prahy, tedy knihovny městské nebo místní. Každá z nich má svůj účel a plní v českém systému knihoven jinou funkci, kterou jí ukládá knihovní zákon a konkrétně upravuje zřizovací listina.

Městská knihovna v Praze je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy a provozuje v současné době 46 poboček (včetně jedné sousedské dílny – DOK16 a jedné samoobslužné půjčovny – Kiosku), které jsou rozmístěné v 16 z 57 pražských městských částí, kamenné pobočky doplňuje 28 stanic pojízdné knihovny. Říkáte si, co asi dělají lidé, když zrovna bydlí v městské části, kde nemáme svoji pobočku? Mohou využívat služby místních knihoven.

Místní knihovnu zřizuje příslušná městská část a v Praze jich je 40. „Místní knihovnu mají například Kbely, Letňany, Dolní Chabry, Slivenec, Radotín, Řepy, ale i Vinohrady nebo Modřany. Staráme se ale i o knihovnu neziskové organizace Cesty domů,“ říká Táňa Janáčková, krajská metodička. A doplňuje: „Jsou to samostatné knihovny, kterým je Městská knihovna v Praze ze zákona povinna poskytovat pomoc v rámci tzv. regionálních funkcí a kromě toho se snaží služby knihoven propojit v projektu Metropolitní knihovna.“

Prvním malým krokem je zapojení všech poboček a sedmi místních knihoven do služby, která umožňuje vrátit vypůjčené knížky z dané místní knihovny kdekoliv v síti poboček Městské knihovny v Praze (kromě Kiosku) a naopak knížky půjčené Městské knihovny v Praze vrátit z jedné ze zapojených místních knihoven – Zličín, Zbraslav, Řepy, Letňany, Radotín, Kbely, Horní Počernice a také v knihovně v Roztokách u Prahy, která je ve Středočeském kraji.

Městská knihovna v Praze poskytuje v rámci regionálních funkcí místním knihovnám, a jejich zřizovatelům, metodickou podporu, díky které se zvyšuje kvalita poskytovaných knihovních služeb veřejnosti. „Jedná se zejména o obohacení výběru knih prostřednictvím výměnných souborů, poskytování licence a technické podpory ke knihovnímu systému, nabídku vzdělávání knihovnic a knihovníků a v neposlední řadě i metodickou pomoc při rekonstrukci nebo stavbě nových knihoven,“ uvádí Janáčková.

Novinky z oboru a přehled vzdělávacích akcí nabízí portál https://regionpraha.mlp.cz, kde je také odkaz na sdílený katalog místních knihoven používajících systém Tritius. „Náruživí čtenáři si mohou ověřit, zda hodně žádaný titul není dostupný v některé z místních knihoven,“ přibližuje Janáčková. „Určitě by si s sebou ale neměli zapomenout občanský průkaz, který budou potřebovat k založení čtenářského průkazu. Identitu čtenáře mezi sebou knihovny nesdílejí, i když knížku půjčenou v místní knihovně na Zličíně už vrátí v pobočce Městské knihovny v Praze,“ doplňuje Janáčková.

Podpora knihoven v regionu Praha:
Táňa Janáčková a Hana Hrabáková
E-mail: region@mlp.cz
https://regionpraha.mlp.cz
https://regionpraha.mlp.cz/services/metropolitni-knihovna/