Skip to content Skip to footer

O regionálním systému

V průběhu roku 2019 byl Městskou knihovnou v Praze realizován Projekt Implementace regionálního automatizovaného knihovnického systému pro místní veřejné knihovny v Praze. Na projektu se podílel také dodavatel knihovního systému Tritius, firma Tritius Solution s.r.o., která byla vybrána v rámci výběrového řízení. Projekt byl spolufinancován z dotačního programu VISK3.

  • zavedení komplexního informačního systému, který umožňuje efektivní správu knihovnických procesů,
  • jednu společnou databázi při zachování samostatnosti jednotlivých knihoven,
  • systém s víceúrovňovým nastavením, umožňující jednoduchou a intuitivní obsluhu i pro ty nejmenší knihovny,
  • kvalitní technickou i uživatelskou podporu,
  • snížení nákladů na pořízení systému i jeho dlouhodobý provoz.

Celkem je do projektu zapojeno 33 místních knihoven a pracoviště výměnného fondu MKP. Na serveru raks.mlp.cz je kromě katalogů jednotlivých knihoven dostupný také sdílený katalog zapojených knihoven i katalog výměnného fondu MKP.

Součástí implementace bylo i spuštění nového online katalogu pro každou knihovnu. V poslední fázi byl spuštěn na pracovišti MKP také modul pro výměnné soubory, který podstatně zjednodušil práci při správě a cirkulaci knihovních fondů. Knihovny zapojené do projektu mohou využívat vzdálenou technickou a uživatelskou pomoc prostřednictvím tzv. service desku, kde jsou online vyřizovány požadavky a dotazy ze všech zapojených knihoven.

Systém významným způsobem posiluje kooperaci knihoven v regionu. Bylo dosaženo zejména efektivnějšího provádění agend (sdílená katalogizace, revize aj.). Pracovníci knihoven tak využívají kvalitní technické zázemí i data a mohou se věnovat například komunikaci s uživateli nebo dalším aktivitám, které posilují komunitním funkci knihoven.

Centrální katalogizace

Jedním z cílů společného regionálního systému je zlepšení stavu katalogizačních záznamů, databází autorit a klíčových slov a zavedení efektivního způsobu centrální katalogizace v rámci regionu. V tomto ohledu byla navázána úzká spolupráce s odbornými pracovníky oddělení katalogizace MKP, kteří vytvářejí kvalitní katalogizační záznamy beletrie ČR v rámci projektu CENTRAL. Tyto záznamy jsou poté pravidelně zasílány do Souborného katalogu Národní knihovny ČR, kde jsou k dispozici dalším knihovnám. Knihovny, zapojené do regionálního systému tak knihy samy nekatalogizují, ale využívají již kvalitně zpracované záznamy v souborném katalogu a pouze si je stahují.

Katalogizační skupina

Pražský regionální systém pracuje s jednou společnou databází děl při zachování samostatnosti jednotlivých knihoven. Tuto databázi je potřeba spravovat a průběžně aktualizovat. Úkolu se ujalo 5 největších místních knihoven v regionu. Vybrané pracovnice těchto knihoven jsou kontinuálně vzdělávány v oblasti katalogizace a správy regionální databáze, která obsahuje téměř 350 000 záznamů děl, 280 000 jmenných autorit a 180 000 klíčových slov. Na hromadných aktualizacích a opravách sdílených dat se kromě metodiček a vybraných pracovníků MVK podílí také pracovníci Městské knihovny v Praze.

Prezentace ze setkání

Čištění dat regionální databáze – návody