Skip to content Skip to footer

Městská knihovna v Praze poskytuje pro místní veřejné knihovny (MVK) v Praze výměnné soubory. Knihovní fond obsahuje beletrii a naučnou literaturu pro dospělé i pro děti. Je možné si rovněž zapůjčit zvukové nosiče s mluveným slovem, deskové hry a sadu Albi tužky.

Výměnný soubor tvoří nejméně 60 a nejvýše 500 knihovních dokumentů, z toho nejvýše 50 dokumentů mluveného slova a nejvýše 3 deskové hry. Výpůjční doba výměnného souboru je v rozmezí 6–12 měsíců. Výměnný soubor se vrací jako celek.

Jakým způsobem si mohu vybrat výměnný soubor?

Pro osobní výběr nejdříve kontaktujte zaměstnance Městské knihovny v Praze, se kterým si domluvíte termín návštěvy skladu výměnného fondu.

Adresa skladu výměnného fonduZahradní 105, 252 61 Jeneč

Místní veřejné knihovny regionu Praha mají uživatelské údaje do online Katalogu výměnného fondu, kde si mohou dokumenty „odkládat z poličky“. Odložení (rezervace) platí pouze na dostupné dokumenty.

Pokud neznáte své uživatelské údaje nebo jste zapomněli heslo, kontaktujte zaměstnance Městské knihovny v Praze.

Zaměstnanci místních veřejných knihoven mohou nechat výběr výměnného souboru na metodikovi/zaměstnanci Městské knihovny v Praze a konzultovat s ním obsah výměnného souboru a druhy knihovních dokumentů.

Kdy je možné půjčit si výměnný soubor?

Na jaře a na podzim probíhají hromadné rozvozy výměnných souborů.

Zaměstnanec Městské knihovny v Praze vždy e-mailem informuje o plánovaném rozvozu a zasílá online tabulku, do které zaměstnanci místních veřejných knihoven zapisují požadavky na výměnný soubor, způsob výběru, počet knihovních jednotek a druhy dokumentů. Dle vyplnění online tabulky je následně sestaven harmonogram rozvozu výměnných souborů. Hromadný rozvoz je zajištěn externí stěhovací firmou.

Jak postupovat při ztrátě/poškození dokumentu

Při ztrátě či poškození se zaměstnanec místní veřejné knihovny nejprve obrátí na zaměstnance Městské knihovny v Praze a postupují dle Výpůjčního řádu výměnných fondů na uhrazení vzniklé škody.

 1. Kontaktuje zaměstnance Městské knihovny v Praze a domluví se na způsobu náhrady knihovního dokumentu.
 2. Vyplní informace o ztracené/poškozené knihovní jednotce v online formuláři.
 3. Informuje svého zřizovatele o způsobené škodě a způsobu náhrady.
 4. Vyřídí náhradu knihovní jednotky se čtenářem, který způsobil škodu.
 5. Odešle zpět podepsanou Dohodu o náhradě knihovní jednotky z výměnného souboru do Městské knihovny v Praze
 1. Na základě oznámení a vyplnění online formuláře zaměstnanec Městské knihovny v Praze vypracuje Dohodu o náhradě knihovní jednotky z výměnného souboru, která bude zaslána poštou zřizovateli místní veřejné knihovny.
 2. V případě nejasností se spojí telefonicky se zaměstnance místní veřejné knihovny

Jak postupovat při vrácení výměnného souboru?

Vrácení výměnného souboru probíhá při hromadném rozvozu výměnných souborů nebo individuálním vrácením do skladu výměnného fondu. Výměnný soubor se vrací jako celek.

 1. Stáhnout všechny svazky z volného výběru.
 2. Vrátit svazky ve svém knihovním systému, aby se již nezobrazovaly v online katalogu knihovny.
 3. Zkontrolovat vracející svazky dle seznamu výměnného souboru.
 4. Naskládat do připravených přepravek a počkat na odvoz.

Signatury a značení výměnného fondu

Značení výměnného fonduBílý štítek s černými písmeny VS na hřbetu knihy
BeletrieNaučná literaturaZvukové nosičeOstatní
AA = beletrieC = domácnostAK = audioknihyHRA = desková hra
B = poezieD = dějinyJK = jazykové knihy
AG = beletrie v angličtiněE = zeměpis, cestopisyCD = kompaktní disky
G = společenské vědy
K = přírodní vědy
L = filozofie, psychologie, náboženství
N = pedagogika, školství, výchova
O = právo
P = lékařství
R = jazykověda
S = umění
T = technika
U = encyklopedie
V = hudba
W = vojenství
X = literární věda
Y = tělesná výchova a sport
Z = zemědělství, lesnictví, myslivost

Kudy k nám

Adresa skladu výměnného fonduZahradní 105, 252 61 Jeneč