Skip to content Skip to footer
Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

Diverzita… jak na mezigenerační spolupráci na pracovišti

29. ledna, 9:00 - 16:00

PROGRAM:

  • charakteristika generací baby boomers X, Y, Z, demografický vývoj a na co se připravit
  • hodnoty, spolupráce i obtíže v mezigeneračních týmech
  • výhody a zisky age managementu – příklady historie a praxe ve firmách a organizacích
  • mylné předpoklady o kvalitě staršího věku ve vztahu k pracovním kompetencím
  • komunikace jako nejdůležitější nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání
  • worklife balance v aktivním přístupu ke stárnutí
  • specifika generací v současném pracovním prostředí, mezigenerační propojení a porozumění, sdílení dobré praxe při vedení týmů a práci s lidmi

Komunikace bývá základem i největším úskalím týmů a jejich mezilidských vztahů. Aby vedoucí dokázali své manažerské úkoly zvládnout bez obtíží, podíváme se společně na to, které komunikační cesty mezi jejich kolegy dobře fungují, a kde jsou rezervy vyzývající ke změně. Zřetel bude věnován diverzifikaci týmů v rovině genderové, věkové apod. – dle specifikace problémů, s nimiž se účastníci v praxi setkávají.

Naše společná práce bude zaměřena na podporu mezigeneračních vztahů, porozumění diverzitě v pracovním kontextu a sdílení dobré praxe. Workshop poskytne přehledné informace o praktických výhodách uplatňování age managementu vzhledem k nezvratným proměnám demografického vývoje, které se čím dál zřetelněji promítají do procesu řízení a práce s lidmi. Vysvětluje finské kořeny konceptu AM, ale soustředí se na českou realitu – jak reagovat na požadavky proměňující se věkové skladby společnosti a jak pracovat s faktory, které ovlivňují pracovní život každého jednotlivce.

V průběhu dne si během práce s prezentací, sylabem a videomateriály přiblížíme, jaké generace jsou v dnešní společnosti zastoupeny, a se zřetelem k zachování respektu k individualitě představíme jejich zásadní charakteristiky a projevy. Na základě zkušeností z široké škály pracovních prostředí poskytne společná diskuze prostor pro seznámení s tím, jak se v současnosti zástupci generací projevují v profesním světě, jak pracovat s jejich potenciálem, i co by manažeři měli vědět o stárnutí. Porozumět tomu, že věk při pracovním uplatnění nepředstavuje nevýhody, znamená první krok k budování týmu, jehož složení bude vykazovat pracovní produktivitu, mezigenerační toleranci, prohloubené know-how a v neposlední řadě i lidsky kvalitní, spokojené a motivované zaměstnance.

Lektorka:PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
Působí jako konzultantka a lektorka komunikačních dovedností. Od roku 2002 se věnuje oblasti vzdělávání ve veřejné i soukromé sféře, v sociálních službách, v nemocnicích, ve školství, ve firmách i v neziskovém sektoru. Ve svých kurzech a workshopech se zaměřuje zejména na podporu a zlepšování mezilidských vztahů, zabývá se krizovou komunikací, řešením konfliktů při práci s lidmi, zvládáním změn a stresových situací a rozvojem emočních dovedností. Pracuje s týmy firem, podporuje ve strategickém plánování nadace a neziskové organizace. V oblasti supervize pracuje s prvky reflexe týmu a smysluplného nastavení cílů a hodnot. Zabývá se problematikou mezigenerační spolupráce a pozitivního zohlednění věku a potenciálu lidí. Vystupuje na konferencích, je členkou komisí rekvalifikačního vzdělávání. Publikuje. S knihovníky se potkává i v přípravě vzdělávacích aktivit zaměřených na vzdělávání starších dospělých a seniorů. Na základě zkušeností z mnohaleté práce s lidmi, kteří zažívají osobní krizi či procházejí zejména emočně zátěžovými situacemi, jí na podzim 2017 v nakladatelství Grada vyšla kniha přinášející nové pohledy na zvládání zátěžových a vyhrocených situací s názvem Jak projít životními krizemi k životním výhrám. V uplynulých letech ve spolupráci s Městskou knihovnou realizovala workshopy zaměřené na práci s věkem, podporu mezigeneračního souznění, i zacílené na oblasti emočně náročných situací a vizitku písemné komunikace. V minulém roce ve spolupráci s MK v Praze a panem Lukášem Dlabačem natočili společně video rozhovor na téma Jak na psychohygienu v knihovnách.

Podrobnosti

Datum:
29. ledna
Čas:
9:00 - 16:00

Pořadatel

Městská knihovna v Praze

Místo konání

Ústřední knihovna, klubovna
Mariánské náměstí 98/1
Praha 1, Česká republika

Přihlašování na tuto akci je uzavřeno