Skip to content Skip to footer

Naše služby

Provozujeme regionální knihovní systém pro 33 pražských místních knihoven.

Knihovnám poskytujeme konzultace ze všech oblastí knihovnické a informační činnosti včetně metodických návštěv a praktické pomoci při řešení odborných problémů.

Shromažďujeme, zpracováváme a vyhodnocujeme statistické údaje o činnosti obsluhovaných knihoven v kraji a hodnotíme knihovny dle standardů poskytovaných služeb.

Zajišťujeme celoživotního vzdělávání knihovníků a informujeme o aktuálním dění v oboru. Podporujeme vzájemnou spolupráci a komunikaci knihoven v kraji.

Spravujeme kvalitní, aktuální a odborně zpracované knihovních fondy a staráme se o jejich efektivní využití v obsluhovaných knihovnách kraje.

Zajišťujeme zákonné revize a aktualizace knihovních fondů v obsluhovaných knihovnách, včetně aktualizací knihovních online katalogů a zpracování protokolů o výsledku revize.

Podporujeme transformaci knihoven na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí. Prezentujeme moderní vzdělávací aktivity a příklady dobré praxe.

V současné době nejsou pražské knihovny vzájemně prostupné. Dlouhodobým cílem projektu Metropolitní knihovna je propojení služeb pražských knihoven tak, aby byly pro veřejnost pohodlnější a srozumitelnější.